Parafia w Zabierzowie

„O Panie uczyń z nas

narzędzia Swego miłosierdzia.”

Poznaj parafie!
Liturgiczna Służba Ołtarza

Zostań ministrantem lub lektorem już dzisiaj!

W połowie grudnia ubiegłego roku cieszyliśmy się jako wspólnota parafialna z siedmiu nowych Ministrantów Słowa Bożego, którzy pobłogosławieni przez Ks. Dziekana w Bolechowicach rozpoczęli służbę lektorską w naszym kościele. A w ubiegłą niedzielę tę naszą radość dopełniła piątka nowych ministrantów, którzy dołączyli do Służby Liturgicznej Parafii Zabierzów. Jest to dwóch chłopców z klasy czwartej: Jakub Potępa i Kamil Pasternak oraz trzech z klasy trzeciej: Filip Wójtowicz, Maksymilian Chmiel i Mateusz Stefański.

Po półrocznej formacji na spotkaniach w soboty, uczęszczaniu na Mszę świętą o godz. 10.30 i praktycznym przygotowaniu, chłopcy złożyli przysięgę ministrancką i zostali dopuszczeni do służby przy ołtarzu. Jest to ogromny zaszczyt, ale i wielkie zobowiązanie do dawania dobrego świadectwa o Panu Jezusie w domu rodzinnym, w szkole, w kościele i w każdym innym miejscu.

Liturgiczna Służba Ołtarza

Zostań ministrantem lub lektorem już dzisiaj!

Widzimy ich czasem przy ołtarzu w białych albach, jak czytają Słowo Boże, czasem nawet co zdolniejsi śpiewają, czy wykonują różne funkcje liturgiczne, których mali ministranci jeszcze nie potrafią. A teraz będziemy widzieli i słyszeli ich jeszcze częściej, bo mamy siedmiu nowych…

Lektorzy czyli Ministranci Słowa Bożego… Sobór Watykański II, który umożliwił czytanie Pisma świętego w kościele przez ludzi świeckich o lektorach tak napisał: „Lektorzy spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z taką szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego” (Konstytucja o Liturgii). Słowa te przypomniał jeden z naszych nowo pobłogosławionych lektorów dziękując Ks. Dziekanowi Stanisławowi Kozieł za dopuszczenie do posługi.

W ubiegłą sobotę bowiem podczas uroczystej Mszy świętej w Bolechowicach pobłogosławieni z naszej parafii na lektorów zostali: Jakub Dudek, Mateusz Piwowarski i Mateusz Zbroja z klasy III gimnazjum oraz Konrad Baranik, Tomasz Dąbrowski i Filip Leśniak z klasy II gimnazjum. Natomiast w ubiegłą niedzielę Ks. Proboszcz Krzysztof w naszej świątyni pobłogosławił dodatkowo Tomasza Koprynię z kl. I gimnazjum. Wszyscy nowi lektorzy odbyli specjalny kurs przygotowujący do pełnienia posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. Uczyli się Pisma świętego, liturgiki, teologii życia wewnętrznego, poznawali zasady poprawnego czytania i ćwiczyli dykcję oraz śpiew pod fachowym okiem nauczycieli i organistów. Na koniec zdali pozytywnie egzamin i zostali uroczyście wprowadzeni na urząd lektora. Wszystkim, którzy zaangażowali się w zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wraz z ks. Michałem Kanią z Bolechowic na czele, składamy serdeczne Bóg zapłać, a nowy lektorom życzymy, aby dalej rozwijali swoją wiarę i pięknie czytając dawali dobre świadectwo o Chrystusie, który jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem.