Nie bój się pytać

Skontaktuj się z nami

korzystając z danych poniżej

Kontakt.

Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Franciszka z Asyżu
32‑080 Zabierzów, ul. Kolejowa 7

Godziny urzędowania kancelarii:

Wtorek i piątek 8.30-9.00 i 18.30-19.15
Środa 8.30-9.00
Sobota 8.00-9.00

NIP:513-015-25-50
REGON: 040097103

tel. 12-285-20-25
e-mail: parafia@zabierzow.pl

PARAFIALNE KONTO BANKOWE

PARAFIA RZYM. KAT.
św. Franciszka w Zabierzowie

78 8591 0007 0030 0150 0837 0002

Proboszcz:

ks. mgr Krzysztof Burdak, E.c., wyświęcony 1987, od 2012

Wikariusze:

ks. mgr Marek Skop, wyświęcony 1995

Na terenie parafii mieszka:

ks. Stanisław Maślanka s., kapelan Ojca Świętego, wyświecony 1965, asystent kościelny „Krucjaty modlitwy w obronie dzieci poczętych”, kapelan OSP gminy Zabierzów, od 2012 emerytura