Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie

Zespół ,,Tęcza”- Stare Troki

Email Drukuj PDF

Zespół ,,Tęcza”- Stare Troki


Rok 2002 zapisze się na stałe do historii naszej szkoły, w tym bowiem roku powstał zespół „Tęcza”.

Repertuar zespołu jest bardzo różnorodny. Trafnie dobrany na każdą okazję, ponieważ występ naszych uczniów stanowi nieodłączną cząstkę każdej imprezy szkolnej. Są to m.in.: Dzień Języków Europejskich, Dzień Nauczyciela, Jasełka, Bal Maskowy, Dzień Babci i Dziadka, rejonowy konkurs „Dyktando polskie”, rejonowy konkurs języka rosyjskiego, Dzień Rodziny i wiele innych.

„Tęcza” aktywnie uczestniczy w imprezach rejonowych i republikańskich, m.in.: w Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej, w Festynie Kultury Polskiej Ziemi Trockiej „Dźwięcz, polska pieśni”, w przeglądach zespołów artystycznych szkół mniejszości narodowych.

Kultywowanie i szerzenie polskiego folkloru wśród dzieci i młodzieży, jej rozśpiewanie i roztańczenie oraz uwrażliwienie na piękno muzyki ludowej, ruchu i gestu to cele działalności "Tęczy".

Aby zespół żył, trwał, rozwijał się potrzeba zaangażowania się i pracy bardzo wielu ludzi. Pedagogów, rodziców i ... przyjaciół. Cieszymy się bardzo, że od dziesięciu lat zespołowi Tęcza przyjaciół nie brakuje.

Od 14 lat zespół był wspierany przez Ambasadę i Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, w 2012 roku zespół otrzymał finansowanie na zakup litewskich strojów narodowych przez Ministerstwo Kultury Litwy.

 

Praca w zespole ma również aspekt wychowawczy. Oprócz tańca i pieśni dzieci uczą się pracy, dyscypliny, odpowiedzialności, umiłowania folkloru, wrażliwości oraz służenia innym. Trudno chyba dziś wyobrazić sobie szkołę polską na Wileńszczyźnie bez polskiego zespołu , bez polskiego tańca i piosenki.

Ziemia trocka jest terenem niezwykłym, terenem doskonale nadającym się do obserwacji barwnych zwyczajów. Miejscowa ludność nadal kultywuje i pielęgnuje tradycje przodków. Miasteczko Troki oraz okolice jeszcze za czasów Witolda były zamieszkałe przez Litwinów, Polaków, Rosjan, Tatarów, Karaimów, czyli były i są miejscowością wielonarodową.

W naszej szkole uczymy szanować i pielęgnować nie tylko polską kulturę, ale także kulturę innych narodów, mieszkających na Litwie.

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych. W 2011-2012 roku szkolnym gościliśmy delegację ze Szkoły Technicznej Nevsehir z  Turcji. Była to rewizyta partnerów, realizujących wspólnie projekt Comenius pod nazwą „ Most kultur pomiędzy Trokami a Nevsehir”.  Tematem projektu były powiązania kulturalne, karaimska mniejszość narodowa, która łączy narody polski, litewski oraz turecki.

Dzięki projektowi w repertuarze „Tęczy“ znalazły się piosenki i tańce karaimskie, muzyczno-słowny spektakl o kulturze Karaimów „Żywy naród”, przygotowany przez nauczycielkę muzyki Liliję Kieras i nauczycielkę języka angielskiego Editę Rumbutė.

Udział w zespole, to edukacja młodego pokolenia w zakresie dziedzictwa kulturowego, przekazywanie dzieciom i młodzieży tradycji narodowych oraz pielęgnowanie, kultywowanie i rozwijanie tych tradycji.

Członkowie zespołu Tęcza są ambasadorami kultury polskiej i litewskiej w świecie. Biorąc udział w międzynarodowych projektach „Comenius” członkowie naszego zespołu reprezentowali Ziemię Trocką i Litwę we Francji, Anglii, Bułgarii, na Cyprze, Grecji, Turcji , Włoszech oraz Rosji.

W 2017 roku zespół ,,Tęcza” koncertował podczas akcji charytatywnej „Maleńka miłość”, która się odbyła w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. To kolejny wkład społeczności polskiej w budowę działu dziecięcego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki.

Wyniesione z pracy w zespole wartości wychowankowie przenoszą w swoje dorosłe życie. Wielu z nich swoją przygodę z tańcem i folklorem kontynuuje, działając w innych zespołach.