Parafia w Zabierzowie

Instytucja charytatywna

CARITAS

Czytaj dalej

Caritas

Caritas Archidiecezji Krakowskiej jest katolicką instytucją charytatywną, która obejmuje opieką ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych, osoby bezdomne, bezrobotne, rodziny i osoby żyjące w skrajnym ubóstwie, ofiary przemocy oraz dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych marginalizacją. By zrealizować powyższe zadania, krakowska Caritas prowadzi ok. 50 specjalistycznych placówek oraz organizuje różne akcje pomocowe. Pracę placówek Caritas wspierają wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas.

Caritas w Zabierzowie

W naszej parafii działa Parafialny Zespół Caritas, który zajmuje udzielaniem pomocy osobom najbardziej potrzebującym z naszej parafii. Caritas zapewnia im pomoc poprzez:
- wydawanie chleba (2 razy w tygodniu);
- wydawanie żywności, pochodzącej ze środków unijnych;
- rozdawanie odzieży, obuwia, pościeli i wszystkich rzeczy używanych, otrzymywanych od ludzi dobrej woli, którzy chcą się podzielić z innymi tym, co im zbywa;
- organizowaniem paczek wielkanocnych i św. Mikołaja dla osób, które z powodu swojej choroby nie wychodzą z domu;
- organizowaniem Wigilii dla osób samotnych oraz dnia chorego;
- sprzedaż świec.

Caritas to ludzie, którzy z miłości do drugiego człowieka poświęcają bezinteresownie swój czas i wysiłek, by pomóc drugiemu człowiekowi na co dzień, tak po prostu.

Kontakt do Caritasu

Caritas w Zabierzowie mieści się przy ul. Kolejowej 7 (budynek koło plebanii). Zapraszamy w następujące dni:
Wtorek i czwartek 15:00 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00
!!! W czwartki od godz. 15:00 i w soboty od godz. 11:00 wydawany jest chleb!!!
Caritas przyjmuje używaną odzież, obuwie, pościel i wszelkie rzeczy w dobrym stanie, które mogą przydać się w codziennym życiu osobom potrzebującym. Za wszelkie dary składamy serdeczne Bóg zapłać! 

XX lecie Caritasu

24 maja b.r., w dzień odpustu parafialnego Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, swój jubileusz 20-lecia działalności obchodził parafialny zespół Caritas. Z racji tej wielkiej uroczystości składamy członkom Caritasu serdeczne Bóg zapłać za ich dotychczasową działalność. Caritas opiekuje się rodzinami w trudnej sytuacji materialnej, ludźmi starszymi i chorymi. Pomimo małej ilości członków Caritas wykonuje olbrzymią pracę, aby naszym parafianom nie zabrakło chleba – przyjmuje i wydaje żywność, odzież, obuwie, organizuje paczki wielkanocne i św. Mikołaja dla osób chorych i samotnych, organizują Wigilie dla osób samotnych, a także dni chorego. Członkowie z Caritasu bezinteresownie poświęcają swój czas i siły na pomoc innym ludziom. Często są niedoceniani, zapominani, a nawet krytykowani za swoją działalność, ale w każdy wtorek, czwartek i sobotę są dostępni i na miarę swoich sił pomagają ludziom, którzy potrzebują pomocy.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

15 lat gazety parafialnej

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Dzień chorego

W dn. 12 lipca b.r. odbył się wyjazd do Modlnicy z Caritas. Pielgrzymowaliśmy do Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy na Dekanalny Dzień Chorego. Wyruszyliśmy z parkingu sprzed Urzędu Gminy busem użyczonym nam przez panią Wójt z Księdzem Prałatem Stanisławem Maślanką i z modlitwą na ustach na drogę. Indywidualni chorzy przywiezieni byli przez rodziny.
Przed Mszą św. była możliwość spowiedzi św.. Msza Św. rozpoczęła się o godz. 10. Księżmi koncelebrującymi byli: ksiądz z Prądnika, ks. Prałat Maślanka i młody ks. Piotr, który wygłosił wspaniałe kazanie do ludzi starszych i chorych o cierpieniu człowieka. Porównywał to cierpienie do cierpienia Pana Jezusa na krzyżu. Chorzy, dźwigając krzyż choroby, modlitwą upraszają wiele łask.
Na Mszy Św. odbył się sakrament namaszczenia chorych. Sakrament ten przyjęło 121 osób. Po Mszy Św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu i indywidualne błogosławieństwo chorych. W krótkich ogłoszeniach Ksiądz Proboszcz Modlnicki zastanawiał się, ile lat chorzy pielgrzymują do Matki Bożej w Modlnicy, „bo ja już jestem 15 lat, ale to chyba raczej więcej jak 20 lat”. Caritas (wcześniej jako grupa charytatywna) pielgrzymuje już od 33 lat. Dekanalny Dzień Chorego zaczął organizować ks. proboszcz Stanisław Kowalski. Ksiądz Proboszcz z Modlnicy zaprosił po Mszy Św. wszystkich chorych na poczęstunek i część artystyczną do remizy OSP Modlnica, który był zorganizowany przez młodzież z Caritas (40 młodych ludzi pomaga w Caritas w Modlnicy). Młodzież ta wspaniale urządziła to spotkanie, na którym był obfity i pyszny poczęstunek. W spotkaniu wzięło udział ok. 100 osób.