Ogłoszenia

XXVIII niedziela zwykła – 10.10.2021

By październik 9, 2021 No Comments

Przeżywamy XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”. Z tej okazji młodzież prowadzi zbiórkę na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która ma pod opieką zdolne dzieci i młodzież ze środowisk niezamożnych. o godz. 16.00 Uroczyste Nabożeństwo Różańcowe z procesją Eucharystyczną wokół kościoła – rozważać będziemy tajemnice radosne. Zapraszamy na to nabożeństwo wszystkich, którzy odmawiają różaniec a szczególnie należących do Żywego Różańca. W tygodniu Nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30.

Dzisiaj o 17.00 msza św. z udziałem kandydatów do bierzmowania z kl. I szkół średnich i ich rodziców. Bierzmowanie tej grupy młodzieży planowane jest na 21.10.br.

Z kalendarza liturgicznego
w środę – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego w czwartek – Dzień Komisji Edukacji Narodowej czyli Dzień Nauczyciela. Wszystkim pedagogom emerytowanym i czynnym dziękując za ich pracę i życzymy obfitych owoców wychowawczego trudu. W ich intencji będziemy się modlić na nabożeństwie różańcowym. w piątek – wspomnienie św. Teresy od Krzyża doktora Kościoła.
w sobotę – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej i kolejna rocznica wyboru Jana Pawła II.
– w przyszłą niedzielę o godz. 12.00 msza św. w intencji dzieci obchodzących w październiku I – rocz. urodzin. Prosimy o zgłoszenie tych dzieci. – we wtorek o godz. 16.30 spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VII w salce.

Przeżyliśmy uroczystość odpustową ku czci św. Franciszka z Asyżu. Wyrażamy naszą wdzięczność za Wszą obecność i zaangażowanie w przygotowanie i przebieg uroczystości. Dziękujemy tym, którzy z tej okazji przystąpili do spowiedzi i przyjęli Komunię św., zyskując łaskę odpustu. Dziękujemy – osobom dbają- cym o czystość kościoła i jego obejścia. „Akcji katolickiej” za wywieszenie flag i troskę o dekorację otoczenia kościoła. Służbie liturgicznej z ks. Dariuszem, dorosłym czytającym Słowo Boże; chórowi – „Voci di san Francesco” z p. Edwardem, młodzieży recytującej poezję; dzieciom biorącym udział w liturgii – sypiącym kwiaty, niosącym poduszki procesyjne i śpiewającym w scholi i ich rodzicom oraz s. Annie, p. Jackowi i p. Organiście; druhom OSP – Zabierzów za obecność wystawienie Pocztu sztandarowego i asystę przy Najśw. Sakramencie; Pięknie prezentującemu się „Klubowi seniora” w strojach regionalnych ze sztandarem św. Jana Pawła II i zespołowi „Caritas”; siostrze Elżbiecie za piękne kompozycje kwiatowe i p. Kościelnemu oraz osobom podejmujących gości na plebanii. Dziękuje- my za ofiary składane, również przy okazji odpustu, na rzecz parafii – w tym za imienne ofiary rodzinom z ul. Śląskiej za 500 zł; z Oś. Sienkiewicza, ul. Piaski i z ul. Krakowskiej po 300 zł. z ul. Konwaliowej za 200 zł. z ul. Zawiłej za 150 zł. Zakończone zostały prace przy wieżyczce, która zostanie jeszcze oświetlona. Ko- lejne prace, które podejmiemy związane będą z wykonaniem godnej balustrady na chórze, bo ta obecna nie jest ani estetyczną ani bezpieczną. Za Waszą hojność jeszcze raz „Bóg zapłać”.

Mając na uwadze modlitwę za zmarłych, od jutra przyjmujemy tzw: wypominki. Podobnie jak w bieżą- cym roku przyjmujemy na wypominki jednorazowe – wypominane przez pierwszych osiem dni listopada; miesięczne – wypominane raz w miesiącu przez cały rok i roczne – wypominane w ciągu roku w niedziele przed mszą św. o 7.00; 9.00 lub 12.00. Stosowne kartki są na stojaku na gazety. Wypominki można składać w zakrystii lub kancelarii. Za ofiary składane przy tej okazji „Bóg zapłać”.

Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” polecamy: o instytucji dziewic konsekrowanych art.: „Bo nadchodzą gody Baranka”; o wielu kłamstwach na temat kościoła art.: „Niewinny”; o postawie wobec grzechu art.: „Odwrócić się”; na temat dzieci utraconych art.: „Życie, o całe życie za krótkie”; czy art.: „Nie stać mnie, by żyć”.

W minionym tygodniu Pan powołał do wieczności śp: Helenę Zielińską – Dobry Jezu a nasz Panie …