Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie

 

Jeżeli ktoś nie może przyjąć kolędy w wyznaczonym dla swojego rejonu terminie, a ma takie życzenie, może zgłosić to w zakrystii i umówić się z księdzem na spotkanie kolędowe w innym dogodnym czasie.

 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

XV KKiP - wyniki

Email Drukuj PDF

Poniżej podajemy wyniki XV Jubileuszowego Konkursu Kolęd i Pastorałek

 

Poprawiony: sobota, 24 stycznia 2015 21:11 Więcej…

XV KKiP - kolejność

Email Drukuj PDF

Poniżej podajemy kolejność występów XV Jubileuszowego Konkursu Kolęd i Pastorałek

 

Poprawiony: piątek, 23 stycznia 2015 10:20 Więcej…
Email Drukuj PDF

OTO JESTEM

Pan pozwala usłyszeć głos Jego wołania, aby jak młody Samuel odpowiedzieć na Jego wezwanie do świętej służby. Czy może być większy zaszczyt od tego wybrania: służyć Panu, iść za Nim, żyć wyłącznie dla Niego? Jakie jest twoje myślenie? Czy nie uważasz, szczególnie jako rodzic, że to marnowanie życia? Wielu ludzi nie rozumie, czym jest radość pójścia za Jezusem. W dzisiejszym świecie wielu pogardza tymi, którzy poświęcili Mu siebie w życiu kapłańskim i konsekrowanym. Wielu rodziców zamyka swoim dzieciom drogę do szczęścia, próbując „wybić im z głowy” taki plan na życie.

Nie wolno tego czynić. Dzieci nie są własnością rodziców, lecz Boga. To Bóg ma decydować o ich losie. Poświęcenie się Panu jest tak wielkim darem dla rodziny, że każdy rodzic powinien w pokorze prosić Boga o to, aby jeśli On zechce, przyjął któreś z dzieci do swej wyłącznej służby. Mądrze czynią rodzice już w niemowlęctwie poświęcając swoje dzieci Niepokalanej. Ona ich doprowadzi na drogę, jaką Bóg dla nich wybrał. Mądrze czynią ojcowie i matki oddając całkowicie Bogu swoje potomstwo. Ilu jest dziś takich rodziców? Ilu na tyle poważnie traktuje Boga i tak Mu ufa, że oddaje w Jego ręce najcenniejsze skarby – dzieci?

Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Każde z twoich dzieci otrzymałeś od Boga.

Poprawiony: sobota, 17 stycznia 2015 21:34 Więcej…
Email Drukuj PDF

Poprawiony: sobota, 17 stycznia 2015 21:45

Polska - nasza miłość.

Email Drukuj PDF

Polska - nasza miłość.

Kilka myśli na temat książki Jana Polkowskiego

Przepraszam, że w tak płytki sposób zacznę, ale przypomniała mi się rola Radosława Pazury jako młodego, dobrze się zapowiadającego pisarza w serialu „Tygrysy Europy”. Postać ta miała tłumaczyć zgromadzonym na czwartkowym obiedzie stowarzyszenia „Być” czym różni się poezja od prozy. Wytłumaczenie było proste. Otóż w poezji jest na kartach książki równo z lewej i poszarpanej z prawej, natomiast w prozie jest równo z lewej i prawej. Zgromadzenie potakiwało ze zrozumieniem. Jeśli coś mylę, niech mnie ktoś poprawi.

Dlaczego o tym piszę? Miałem przyjemność przeczytać zbiór tekstów Jana Polkowskiego pt. „Polska Moja Miłość”. Autor znany jest przede wszystkim jako poeta i choć sam nie jestem fanem poezji, to muszę przyznać, że chyba pierwszy raz czytając felietony, gdzie przecież jest równo i z lewej, i z prawej (bez aluzji politycznych), miałem wrażenie, że ktoś tylko nie rozdzielił tekstu na strofy i z poezji zrobił prozę.

Poprawiony: sobota, 17 stycznia 2015 21:17 Więcej…
Email Drukuj PDF

TYŚ JEST SYN MÓJ UMIŁOWANY

Dziś, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, która zamyka okres Bożego Narodzenia, wchodzimy w wyjątkowe spotkanie z Jezusem, który wstępuje do wód Jordanu, aby przyjąć chrzest. Po co Świętemu Bogu-Człowiekowi był potrzebny chrzest z rąk Jana? Przecież do rzeki Jordan wstępowali grzesznicy na znak nawrócenia. Pan zechciał wejść w te wody, jako pokorny Sługa, aby je uświęcić. On ma władzę nad wszelkim grzechem i ciemnością. Wszedł w nie na znak, że On weźmie na Siebie nasze grzechy. Zanurzył się w wodach Jordanu solidaryzując się z nami – grzesznikami. Gdy Jan Chrzciciel udzielił Mu chrztu, Duch Święty spoczął na Nim. Z nieba rozległ się głos Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie...”

Ten sam Jezus przez swoją Mękę i Śmierć otworzył nam drogę do Raju. Dzięki Niemu w godzinie naszego chrztu nad każdym z nas otworzyło się niebo. Spoczął na nas Duch Święty. I nad każdym z nas wybrzmiał głos Ojca: Tyś jest mój syn umiłowany... Czy rozumiesz, że i ty stałeś się synem światłości? Czy wierzysz, że i w tobie Ojciec ma upodobanie? Woda chrztu obmyła cię, czyniąc nowym stworzeniem. Bądź więc synem światłości. Nie miej nic wspólnego z duchem ciemności, którego Jezus przyszedł podeptać. Nie dawaj miejsca diabłu w twojej duszy. Twój Pan daje ci Ducha Świętego, aby płonęło w Tobie Boże światło; abyś porzucił odmęty grzechu i przyjął ład Bożej miłości.

Jesteś potomkiem Abrahama, z którym Bóg zawarł wieczyste przymierze. On wyprowadził cię z niewoli Egiptu. Nie wracaj więc do niego. Idź tam, gdzie jest światło przykazań, światło prawdy, światło twojego Pana. Nie chciej być ślepcem, który błądzi. Nie chciej być tym, który świadomie wybiera kręte, ciemne drogi. JEZUS prowadzi cię w Kościele. Jest tu z tobą. On odnawia dziś twój chrzest. Odnawia w tobie Boże wybranie. Chce, abyś uradował się, że jesteś umiłowanym synem Boga. Chce, abyś ucieszył się tą prawdą, że należysz do Niego, że jesteś Jego...

Poprawiony: sobota, 10 stycznia 2015 16:50 Więcej…
Email Drukuj PDF

POZNAJMY SIĘ BLIŻEJ

Rozmowa z s. Elżbietą Mróz pełniącą przez trzy lata obowiązki siostry przełożonej w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek na placówce w Zabierzowie, a obecnie posługującą w zakrystii i dbającą o wystrój kościoła.

Redakcja: Skąd Siostra pochodzi? Czy mogłaby nam Siostra coś powiedzieć o swojej rodzinnej miejscowości?

s. Elżbieta: Urodziłam się na ziemi dolnośląskiej w Bukowicach, które leżą na trasie kolejowej Wrocław – Krotoszyn. Na wschód od Bukowic jest miasto Twardogóra, a na zachód Trzebnica, gdzie żyła i jest pochowana św. Jadwiga Śląska. Bukowice to wioska położona wśród pól i lasów. W parafii mamy piękny murowany kościół pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej, gdzie od lat pracują księża Salezjanie. Przed laty Siostry Służebniczki, założone przez błogosławionego Edmunda Bojanowskiego, prowadziły duży Dom Dziecka, gdzie obecnie jest szkoła, a Siostry wyjechały na inne placówki. W dzieciństwie, a raczej w niemowlęctwie bardzo chorowałam na obustronne zapalenie płuc. Lekarze stracili nadzieję na wyzdrowienie. Rodzice szukali wszędzie ratunku. Zapukali również do furty klasztornej, do wspomnianego Domu Dziecka. Jedna z Sióstr była pielęgniarką. Na usilną prośbę rodziców podjęła się mojego leczenia mówiąc: „Zrobię wszystko, co będę mogła, a na pewno będę się modlić. Będzie tak, jak Bóg zechce …”. Na przełomie kilku miesięcy choroba bardzo często wracała, a szpitalem był Dom Dziecka. Siostra Zofia Stec dając mi penicylinę, o którą było bardzo trudno, modliła się za wstawiennictwem swojej współsiostry Leonii Nastał, która zmarła w opinii świętości i obecnie trwa jaj proces beatyfikacyjny. Kiedy kolejny raz Siostra oddawała mnie Rodzicom powiedziała: „Jest dobrze …”. I z uśmiechem na twarzy dodała: „Z niej jeszcze służebniczka będzie …”. Od tej pory nie chorowałam.

 

Redakcja: Jak kształtowało się Siostry powołanie?

Poprawiony: sobota, 10 stycznia 2015 16:47 Więcej…
Email Drukuj PDF

GRUDNIOWA NIESPODZIANKA

4 stycznia br. w Rudawie odbyło się spotkanie podsumowujące nasze akcje zorganizowane w 2014 roku. W spotkaniu udział wzięli Wolontariusze GN, organizator: Ksiądz Proboszcz Krzysztof Burdak oraz współorganizatorzy: Ksiądz Proboszcz Andrzej Badura - proboszcz parafii Rudawa oraz pan Stanisław Myjak - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie.

Spotkanie przebiegło w miłej i ciepłej atmosferze. Pojawiły się już plany kolejnych akcji, o których informować będziemy na bieżąco. Jeszcze raz dziękujemy za Państwa wsparcie i ofiarność. Gdyby nie Państwo, nie przeprowadzilibyśmy żadnej z naszych akcji.

Dziękujemy :)

GN

Poprawiony: sobota, 10 stycznia 2015 21:38
Email Drukuj PDF

SŁOWO MĄDROŚCI

Oto Bóg przyszedł do nas, jak do swoich. Niewielu Go rozpoznało. Niewielu uwierzyło, że to ON, Oczekiwany, Mesjasz Pan. I dziś niewielu wierzy w Niego. Każdy człowiek w głębi serca tęskni za Nim, ale niewielu Go rozpoznaje... On przychodzi jako MĄDROŚĆ do spragnionych prawdy. Objawia się nam, abyśmy wiedzieli jak żyć; abyśmy wiedzieli dokąd zmierza nasze życie i obrali właściwy, jedyny kierunek. Bądź mądry i wybierz drogę mądrości wyznaczoną ci przez Boga. Zaufaj i bezgranicznie zawierz tej Mądrości!

Bierz do ręki SŁOWO – Pismo Święte. W nim mieszka On – Żywy Bóg, JEZUS, za którym w głębi duszy tęsknisz. To Słowo mądrości. Przyjmuj do siebie to Słowo. Pozwól, aby i w tobie stawało się ciałem. Słowo Boga jest słowem prawdy o twoim wybraniu i powołaniu do bycia kimś wielkim. To Słowo uczy, że do tej wielkości dojdziesz nie inną drogą, jak przez pokorę, małość... To Słowo cię wychowuje, abyś nie wybierał zwodniczych dróg, które proponuje świat, ale odkrył szczęście zależności od twego Boga; szczęście człowieka, który wszystko otrzymuje z rąk Stwórcy. Nie kieruj się więc tym, co ze świata, ale tym, co z Boga. Niech w każdym dniu prowadzi cię JEZUS – Wcielona Mądrość. Chodź w świetle jego Ewangelii, bo jesteś Jego – odkupiony Jego Krwią; powołany do świętości!

Poprawiony: sobota, 03 stycznia 2015 21:24 Więcej…
Email Drukuj PDF

Życie

Czy chciałabym żyć w innym czasie? Chyba nie. Skąd jednak mam to wiedzieć? My, którzy żyliśmy w czasie wyboru i pontyfikatu Świętego papieża Jana Pawła II, naszego rodaka, najświętszego Papieża z rodu Słowian- jesteśmy uprzywilejowani i szczęśliwi. Przecież inni nie mieli tyle szczęścia, co my. Co prawda, jest teraz na świecie wiele zła, jak chyba nigdy dotąd nie rozlewało się ono po świecie. Jednak mamy, i mieliśmy, wielu ludzi dobrych i świętych. A już w szczególności takich jak błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie żyje już od 30 lat, ale ci, którzy żyją, mieli okazję żyć w czasie jego życia. To tylko dwa przykłady świętości życia: święty Jan Paweł II i błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. A ilu jest bezimiennych świętych, nawet w naszym najbliższym otoczeniu, wie tylko Bóg. Każdy jest powołany do świętości. A nam się wydaje, że to takie odległe, niemożliwe. Nie trzeba pokonywać wielkich rzeczy jeżeli nie mamy do tego okazji. Nie musi się przelewać krwi. Trzeba tylko żyć każdego dnia miłością do Boga i ludzi, by dobrze przeżyć życie, by być świętym. Święci, to ludzie z krwi i kości, jednak święci, którzy dobrze odczytali wolę Bożą i Ją wypełnili. Pewnie, byli wśród nich wielcy męczennicy i wyznawcy, ale też i ludzie prości i zwyczajni. Ciśnie się znowu na usta piosenka religijna: "więc żyjmy jak można najpiękniej, czy wielkie, czy szare sa dni. Bo życie to skarb w naszych rękach i przez nas świat ma lepszym być." Na zadane sobie na początku pytanie, czy chciałabym żyć w innym czasie, odpowiadam już teraz, że nie. Stanowczo nie. Nie chciałabym też żyć gdzieś indziej. Tu i teraz jest mi w miarę dobrze. Na pewno nie mogłabym żyć poza Polską. Zabrzmiało to patetycznie, ale taka jest prawda. Niech wszyscy jadą gdzie chcą. Ja nigdzie bym nie mogła być dłużej, jak tylko w Polsce i w Zabierzowie. Wiadomo, że teraz nigdzie nie wyjadę, ale też i nigdy tego nie chciałam.

Teresa Dąbrowa

Poprawiony: sobota, 03 stycznia 2015 21:22
Email Drukuj PDF

Dobra nowina w Więckowickim Domu !!!

Zespół „Cantus” działający przy Zabierzowskiej Parafii pw. Świętego Franciszka z Asyżu, który to odwiedził  30. grudnia DPS w Więckowicach „przywiózł” ze sobą, nie tylko wspaniały koncert kolęd Bożonarodzeniowych, ale również, albo i przede wszystkim miłość, dobro, pokój i wiele innych tak obecnie zatracanych wartości oraz stworzyła atmosferę godną Bożonarodzeniowej Szopki, pod którą odbywał się koncert. Mieszkańcy Domu jak i pracownicy mieli okazje wysłuchać pięknie wykonanych kolęd, ale te dobrosąsiedzkie odwiedziny miały o wiele większy wymiar niż tylko wysłuchanie chóru. Wizyta młodzieży w naszym Domu to duże wydarzenie, dające mieszkańcom wiarę i świadomość, że nie są sami, że ktoś o nich pamięta, że są potrzebni. Szczególnie ważne jest to w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to część mieszkańców czuje się samotna i pozostawiona przez bliskich. Spotkanie to, to swego rodzaju odwiedziny niosące dobrą nowinę o Świętej Rodzinie , a przyniesione dla „rodziny” składającej się ze 149 Mieszkańców Domu i bez mała 100 pracowników, którzy zawsze razem przeżywają wspólne święta, radości i smutki. Jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy za możliwości wspólnego przeżywania Bożonarodzeniowej atmosfery. Dziękując w imieniu wszystkich Mieszkańców i pracowników za wspaniały koncert i urocze spotkanie, przekazujemy Wam przesłanie, że zawsze jesteście w Naszym Domu oczekiwani, zapraszamy!!!

Szczególne podziękowania dla; opiekunów grupy Pana Macieja Rajpolta, Państwa Małgorzaty i Jana Walasów, dla Pani Wójt Gminy Zabierzów Elżbiety Burtan za umożliwienie zabezpieczenie transportu dla grupy artystów.

Henryk Sikora dyr. DPS Więckowice

 

Poprawiony: sobota, 03 stycznia 2015 21:30

Strona 1 z 27

DJ Tab Generator

Kolędowanie przed ratuszem

Pierwsze takie kolędowanie w Zabierzowie.

W dniu 22.XII.2014 odbyło się pierwsze historyczne kolędowanie na nowej płycie rynku przy ul. Kolejowej. Na powstałej scenie wystąpiły liczne zespoły oraz wokaliści śpiewający kolędy. Imprezie towarzyszyła degustacja potraw świątecznych. Wszystkim przybyłym gościom bardzo podobała się nowa siedziba Gminy tzw. Ratusz jak i cały nowo oddany rynek. Oczywiście na rynku nie mogło zabraknąć pięknie przystrojonej choinki. Całą tą udaną inwestycję zawdzięczamy Pani Wójt Gminy Zabierzów Elżbiecie Burtan. Mamy nadzieję, że nowy Ratusz będzie wizytówką całej Gminy Zabierzów, a rynek będzie miejscem wspólnych spotkań kulturalno-rozrywkowych.

Szota Aleksander

 

Podziękowania

Szanowni Państwo!
Drodzy Wyborcy - Mieszkańcy Zabierzowa!

Dziękuję wszystkim uczestniczącym w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 roku a szczególnie za każdy głos oddany na kandydatów z list Prawa i Sprawiedliwości co odbieramy jako zachętę i mobilizację do pracy na rzecz naszego regionu i całej Ojczyzny.
Dziękuję Mieszkańcom Gminy Zabierzów za każdy oddany na mnie głos jako kandydata na wójta Gminy Zabierzów.

Mam nadzieję, że będą jeszcze liczne okazje do spotkań i wymiany opinii. Już dziś zapraszam na spotkania Komitetu Prawa i Sprawiedliwości w Zabierzowie. Obiecujemy także dialog z Mieszkańcami w poszczególnych sołectwach (rozpoczynamy od stycznia 2015 roku).

Więcej
XV lecie Klubu Seniora

Jubileusz XV – lecia Klubu  Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie.

W niedzielę  26.X.2014 o godz. 17:00 w Goku w Zabierzowie  odbyło się  XV- te jubileuszowe spotkanie członków  Klubu Seniora „ Złota Jesień”, oraz przybyłych gości. Wszystkich powitała kierownik Goku Pani Sibilla. Następnie głos zabrała przewodnicząca Klubu Pani Barbara Golińska. Powitała wszystkich bardzo serdecznie a następnie przedstawiła historię Klubu. Przypomniała, że Klub powstał w 1999 r. z inicjatywy dziś już nie żyjącego Stefana Łęskiego, pierwszego przewodniczącego Klubu. Od marca 2002r. przewodnictwo w Klubie powierzono Pani Barbarze Golińskiej, która funkcje tą sprawuje po dziś dzień. Wśród przybyłych gości byli Wójt Gminy Zabierzów Pani Elżbieta Burtan, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Burdak, Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Maria Kwaśniak, Pan Edmund Dąbrowa, Jerzy Kowalik, Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Alicja Wójcik, Sołtys Zabierzowa Wiesław Cader, Rada Sołectwa Zabierzów, Krystyna i Józef Krukowie. Były życzenia, kwiaty, prezenty. Podczas poczęstunku mogliśmy usłyszeć słowa Jana Pawła II. Całą imprezę uświetnił Klub Seniora „Złota Jesień” z Zabierzowa oraz Klub Seniora z Krakowa pod przewodnictwem Anny Gajnikowskiej, który obchodził właśnie 10 – lecie. Przypomniano historię Lajkonika i Smoka Wawelskiego. Następnie wystąpił Franciszek Makuch i Wojciech Habela, którzy przy akompaniamencie pianina i gitary zaśpiewali  kilka utworów. Był też humor żydowski. Klub Seniora „Złota Jesień” podziękował wszystkim tym, którzy wspierają działalność Klubu, a mianowicie: władzom Gminy, Sołectwa, SCKIPGZ oraz prywatnym dobroczyńcom Klubu. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej i wesołej atmosferze. Wszyscy byli bardzo zadowoleni  i dziękowali  Przewodniczącej  Klubu Pani Barbarze Golińskiej  za tak bardzo dobre przygotowanie spotkania. 
Szota Aleksander

Zebranie Wiejskie Budżetowe

Zebranie Wiejskie Budżetowe
W dniu 26.09.2014 w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji w Zabierzowie, odbyło się zebranie wiejskie Budżetowe. Wszystkich przybyłych mieszkańców oraz  gości powitał sołtys Zabierzowa Wiesław  Cader. Następnie głos zabrał  poseł  Józef Lassota, który ogłosił dobrą nowinę. Powiedział , że projektowanie i wykonawstwo obwodnicy  Zabierzowa w praktyce jest pewne na 100%, chyba, że coś się wydarzy. Prace te powinny potrwać około 3 do 4 lata. Natomiast Pani Wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan powiedziała lobbowaliśmy i wylobowaliśmy. Wymienione zostały osoby które nam pomagały. Te osoby to minister Bieńkowska, marszałek K. Sowa, Generał M. Bieniek, Poseł Lassota. Pani Wójt dziękowała też Społecznemu komitetowi na rzecz budowy obwodnicy Zabierzowa, wraz z przewodniczącym Edmundem Dąbrową. Ważnym punktem zebrania było głosowanie i podział funduszy sołeckich na rok 2015. Edmund Dąbrowa zgłosił wniosek aby w grudniu 2014, odbyło się zebranie wiejskie w Zabierzowie w sprawie zagospodarowania przestrzennego obszaru rynku w Zabierzowie. Dotyczyło to przeznaczenia działek wokół rynku, zgodnie ze wcześniejszym projektem pod przychodnie, bank, restauracje, hotel. Mieszkańcy przegłosowali tę propozycje. Na końcu zebrania Sołtys Zabierzowa Wiesław Cader podziękował wszystkim obecnym na zebraniu za tak liczne przybycie.
Szota Aleksander

Budżet naszego sołectwa w tym roku wyniósł 279 700 zł. Został podzielony na następujące zadania:

Więcej
Kosze na Krakowskiej?

Kosze na ul. Krakowskiej
Urząd gminy zamontował 10 parkowych koszy na śmieci na ul. Krakowskiej. Zostały one ustawione na odcinku od kościoła do ul. Kamiennej. Kosze mają być opróżniane ze śmieci raz w tygodniu.
E. Dąbrowa

13.01.13 XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek - podziękowania

 

W imieniu organizatorów oraz własnym pragnę podziękować wszystkim, którzy swymi działania wspierali przygotowania oraz przebieg XIII Konkursu Kolęd i Pastorałek. Składam serdeczne Bóg zapłać państwu Krystynie oraz Józefowi Krukom, Maciejowi Wiater z KSI-System, państwu Pietrasom z DH „Centrum”, Marii Krzywieckiej z Prywatnej Apteki w Zabierzowie, Sebastianowi Zajt z sieci Groszek za materialne wsparcie konkursu. Szczególne podziękowania składam na ręce pani Wójt Elżbiecie Burtan oraz sołtysowi Wiesławowi Cader, a także mieszkańcom Zabierzowa za znaczne wsparcie finansowe organizowanego po raz 13 konkursu. Dziękuję również Marcinowi Kruk za bardzo sprawne poprowadzenie konkursu. Osobne podziękowania składam członkom jury paniom: Urszuli Więcek, Ewie Kędzierskiej oraz Agnieszce Micimińskiej.

To dzięki Państwa zaangażowaniu oraz wsparciu organizowane konkursy cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród uczestników jak i licznie przybyłych widzów. Jeszcze raz składam staropolskie Bóg zapłać.

W imieniu organizatorów

M. Jerzy Rajpolt

10.01.13 Konkurs Kolęd - kuźnia talentów

Zapraszamy na relację filmową

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK – KUŹNIĄ TALENTÓW MUZYCZNYCH

W sobotę, 5 stycznia w Samorządowy Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie odbył się XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Redakcję Życia Zabierzowa działającego przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu przy wsparciu z budżetu gminy Zabierzów. Jak co roku nie zawiedli organizatorzy i sponsorzy przedsięwzięcia.

Wystąpiło 21 wykonawców indywidualnych, 3 zespoły i 1duet.

Jury w składzie: Ewa Kędzierska, Agnieszka Micimińska, pod przewodnictwem Urszuli Więcek przyznało następujące miejsca w V kategoriach wiekowych:

GR. I. I miejsce: Oliwia Zawadzińska, II m. Klasa Ib Brzezie, III m. Kinga Kasprzyk.

GR. II. I miejsce: Zuzanna Rosa, II m. Julia Jarząbek, III m. Martyna Plewa.

GR.III. I miejsce: Marta Skraba, II m. Zofia Sydor, III m. Emilia Tabiś

GR.IV. I miejsce: Justyna Windys, II m. Monika Mikurda, III m. Anna Korzonek

GR.V. I miejsce: Zespół CANTUS, II m.Sebastian Gałaś, III m. Schola Alba Ecclesia.

Więcej
05.01.13 XIII KKiP wyniki

zespół Cantus - laureat V GrupyJury w składzie Ewa Kędzierska oraz Agnieszka Micimińska pod przewodnictwem Urszuli Więcek przyznało następujące miejsca w  kategoriach:

GRUPA I

I miejsce Oliwia Zawadzińska

II miejsce KLASA I b Brzezie

III miejsce Kinga Kasprzyk

Więcej
06.12.14 1 sesja VII kadencji

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

W dniu 28 listopada 2014 roku odbyła się 1 Sesja Rady Gminy Zabierzów VII kadencji.
Najważniejszym punktem obrad był wybór przewodniczącego rady gminy. Na początku sesji radni otrzymali od Przemysława Sitarskiego, przewodniczącego gminnej komisji wyborczej zaświadczenie o wyborze. Następnie 21 radnych złożyło ślubowanie. Do momentu wyboru nowego przewodniczącego obrady prowadził najstarszy radny 74-letni Edward Rogóż ze Szczyglic. Następnie w tajnym głosowaniu na przewodniczącego rady gminy Maria Kwaśnik z Aleksandrowic uzyskała poparcie wszystkich 21 radnych. W dwóch poprzednich kadencjach też sprawowała tę funkcję. Później odbyły się wybory trzech wiceprzewodniczących rady. Funkcję tę będą pełnić: Józef Szumiec, Andrzej Krawczyk i Henryk Krawczyk. Następnie wybrana na wójta Elżbieta Burtan złożyła ślubowanie.

Więcej
12.07.14 44 sesja RG Zabierzów

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

Uchwały podjęte na 44 Sesji Rady Gminy Zabierzów

Przekazanie działki do PUK

Rada gminy zdecydowała, że Gmina Zabierzów przekaże Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zabierzowie działkę o powierzchni 63 arów w Rząsce. Znajduje się na niej przepompownia ścieków użytkowana przez PUK, która nie posiada drogi dojazdowej. Wicewójt W. Burmistrz powiedział, że przeniesienie tej działki do majątku PUK pozwoli przedsiębiorstwu wystąpić do Sądu o wyznaczenie drogi koniecznej. Za przekazaniem działki do PUK głosowało 11 radnych, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Zmiany w budżecie gminy

Najważniejsze zmiany w budżecie gminy dotyczyły trzech spraw. Pierwsza to przeznaczono 448 tys. zł na wykup terenów pod drogę która ma połączyć Osiedle Leśna Polana z drogę wojewódzką za Skałą Kmity. Druga to wykonanie projektu rozbudowy basenu w Zabierzowie za 60 tys. zł. Przewiduje się zlokalizowanie basenu dla dzieci w dobudowanej przybudówce do istniejącej hali basenowej.

Więcej
31.05.14 43 RG Zabierzów

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

Uchwały podjęte na 43 Sesji Rady Gminy Zabierzów

Połączenie szkoły i przedszkola w Zabierzowie

Radnym przekazano informacje, że zgodnie z nową ustawą o systemie oświaty od września 2016 roku będą musiały powstać zespoły szkolno-przedszkolne. Przypomniano, że w tym roku kończy się kadencja dyrektora przedszkola, jak również dyrektora szkoły podstawowej, więc lepszym wyjściem jest połączenie już teraz tych placówek i zorganizowanie konkursu na jednego dyrektora. Tadeusz Jojczyk zapytał czy na połączeniu tych dwóch placówek gmina zaoszczędzi, czy będzie jeden sekretariat a nie dwa jak do tej pory? Otrzymał odpowiedź, że zaoszczędzimy na dodatku funkcyjnym dla zastępcy dyrektora. Co do sekretariatu to będą one dalej funkcjonować. Celem nie są oszczędności, lecz lepszy przepust dzieci z przedszkola do szkoły podstawowej i lepsza organizacja pracy. E. Dąbrowa powiedział, że wymogi ustawy mają obowiązywać dopiero za dwa lata, a wtedy będzie inna władza i mogą zmienić się przepisy oświatowe. Ponadto przedszkole jest oddalone od szkoły podstawowej o ok. 1 kilometra, więc każdy dyrektor będzie urzędował w swojej placówce. Radnych przekonywano, że jeżeli teraz nie utworzymy zespołu szkolno-przedszkolnego, to w połowie kadencji dyrektorów w 2016 r. będziemy musieli ogłaszać konkurs, żeby połączyć te dwie placówki. Za utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie opowiedziało się 14 radnych, 4 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania

Więcej
szatan

Szatan istnieje naprawdę!!!

Szatan to nie taki diabełek z różkami i ogonkiem, który chodzi wokół niegrzecznych dzieci i ich straszy. Szatan istnieje naprawdę i jest potężny”. Te słowa rozpoczęły historię 38-letniego Marcina, który był nękany i opętany przez diabła, który na własnej skórze przekonał się o mocy szatana.

Historię Marcina usłyszeli uczestnicy Salwatoriańskiego Czuwania Młodzieży w Trzebnicy, które odbyło się 22 marca b.r. pod hasłem „Szatan realnie istnieje”. Opowieść ta zaczyna się, gdy chłopak miał 5 lub 6 lat. Zaczęły go nękać złe duchy. Jego mama zawołała na pomoc babcię, bo nie wiedziała, co się dzieje z jej synem. Babcia, praktykująca, pobożna katoliczka (!), wzięła jajko, rozbiła na głowie wnuka i zaczęła coś szeptać nad nim. Jest to pogański obrzęd odpędzający „licho” od ludzi. Obrzęd ten uważany jest za okultystyczny i ma na celu proszenie diabła o opiekę nad danym człowiekiem. Jest to swojego rodzaju cyrograf – szatan opiekuje się człowiekiem, żeby nic mu się nie stało, a w stosownym czasie dopomina się o jego duszę. Rzeczywiście, Marcin czuł się nieśmiertelnym – z największych opresji wychodził cało, bo „coś” go ochraniało, „coś” nie pozwalało, by został zabity, a nawet gdy sam próbował popełnić kilka razy samobójstwo, to „coś” go ratowało. „Coś” nie dawało zapomnieć o sobie – nękania, głosy, realna obecność diabła wpędziły Marcina w narkotyki, w zły stan psychiczny, odizolowanie się od ludzi. Marcin stawał się pod wpływem tego satanistą, przyznaje się do tego, że oddawał mocz w kościele podczas nabożeństwa, aby wyrazić swój brak szacunku dla Boga, kradł, był agresywny… Miał ciągle w sobie złość… Po kilkunastu latach takiego życia przyszedł „przypadkiem” na Mszę o uzdrowienie. I zaczęło się jego uzdrowienie – Bóg uleczył jego serce Miłością. Marcin jest teraz szczęśliwy – ma żonę, dwójkę dzieci, pracę i nosi przy sobie cały czas Biblię. Z agresywnego chłopaka, który mieszkał na ulicy i nie widział przed sobą przyszłości, stał się mężczyzną, który doświadczył Miłości Boga i dzieli się nią z innymi ludźmi.

Więcej
asystencja

Obecność - asystencja

Święty Jan Bosco tworząc podstawy swojej pedagogiki zwrócił szczególną uwagę na tzw. asystencję. Asystencja miała dotyczyć zdemoralizowanych chłopców, których zachowania były niebezpieczne dla nich samych i innych osób. Asystencja była rozumiana jako obecność dorosłego wychowawcy przy wychowankach, który przez sam fakt bycia blisko, utrudniał młodym chłopcom zachowania o charakterze przestępczym czy nieobyczajnym, wyznaczał granice postępowania, określał co dobre i złe, uczył postaw moralnych, nazywał uczucia, przeciwdziałał egoizmowi poprzez pokazywanie rozmaitych potrzeb współwychowanków, nagradzał „ za coś”, a nie uczył przyjemności „za darmo”. Stare XIX-wieczne  poglądy Świętego nie straciły nic ze swojej aktualności w XXI wieku.
Obecność – asystencja  we współczesnej rodzinie wydaje się dobrem cennym i rzadkim. Mając na myśli tzw. zagrożenia współczesnej rodziny i trudności związane z wychowaniem potomstwa   zwróćmy uwagę na ilość ( dobową) czasu spędzanego z własnymi dziećmi. W zdecydowanej większości rodzin występuje konieczność dokonywania wyboru pomiędzy obciążeniem pracą  i z tego wynikającym standardem życia, a przebywaniem w domu. Efektem przepracowania rodziców jest zmęczenie, które po powrocie z pracy nie przekłada się na kontakt z dzieckiem, ale na dalszą izolację. „ Idź, do siebie, daj mi spokój , jestem zmęczona/y”. Konsekwencja takiego postępowania powoduje, ze dziecko wychowuje się niejako „przy okazji”. Nie rzadko sporą rolę w tym procesie odgrywają życzliwi i kochający dziadkowie, którym z konieczności „podrzucamy” dzieci.

Więcej
Halloween w co się bawić?!?!

Halloween   -  31 październik każdego roku.
Dzieci i ludzie młodzi  nie myśl ą o śmierci i nie boją się jej w rozumieniu ostatecznym. Nie kojarzą jej z przebiegiem i jakością własnego życia, nie łączą z problematyką moralną, eschatologiczną.  Odczuwają strach przed zachowaniami ryzykownymi, ale nie doświadczają realnego niebezpieczeństwa przed jego konsekwencjami. Zdecydowana większość obecnych dorosłych w pewnych okresach swojego życia była zafascynowana opowieściami o duchach, tajemniczych mocach, zjawiskach nadprzyrodzonych itp. Ci w cudzysłowie odważniejsi podejmowali różne działania np. usiłowali wywoływać duchy, odwiedzali z „odwagą” cmentarze w nocy aby przeżyć coś niezwykłego, ale nikt wtedy tak naprawdę nie myślał o śmierci, a już na pewno własnej.

Więcej
Buddyzm

Buddyzm

Ojciec Prof. Bolewski napisał książkę pod znamiennym tytułem „Nic jak Bóg”, w której przedstawił analizę porównawczą buddyzmu i chrześcijaństwa. Buddyjskie „Nic” zostało skonfrontowane z chrześcijańskim pojęciem „Bóg”. Zestawienie to z całą mocą ujawniło fundamentalną różnicę pomiędzy oboma poglądami na rzeczywistość. W buddyzmie, który nie jest religią, a jedynie systemem filozoficznym nie istnieje pojęcie Boga. Człowiek czerpiący energię z kosmosu, rozpływa się po życiu w niebycie, po to by kolejny raz narodzić się w innej inkarnacji aby kontynuować lub udoskonalać dzieło swojego poprzedniego wcielenia.

Więcej
Nadzieja alkoholika

Kilka słów o nadziei alkoholika.

Zimny poranek. Stoisz pod sklepem. Mało osób przychodzi o tej porze na zakupy. Ty już jesteś. Nie opuszcza cię nadzieja, czekasz na osoby, które możesz poprosić o parę groszy. Za chwilę przyjdą koledzy. Podobni do Ciebie. „Odrażający, brudni, źli” Ich też nie opuszcza nadzieja. Pewnie i tym razem uda się zebrać 4 złote na wino lub nalewkę. Płynie czas, pogoda nieciekawa, podniesiony kołnierz zużytej kurtki, nieumyte ręce, nieświeży oddech po wczorajszym piciu, na twarzy parodniowy zarost. Kogo to obchodzi jak wyglądasz, ważne żeby dali trochę miedziaków.

Więcej
Trzeźwienie w Bogu

Zagrożenia – alkohol – krótka refleksja przedświąteczna

Co tydzień od 16.00 do 20.00 przy ulicy Cmentarnej naprzeciwko kościoła parafialnego w Zabierzowie zbiera się Grupa Trzeźwiejących Alkoholików. Przychodzą chociaż nikt im nie każe, nikt już do tego nie zmusza , przychodzą aby doskonalić umiejętność życia codziennie i zawsze bez alkoholu, aby dziękować Bogu za odzyskane życie. Skąd się wzięli ? Kim są ?.

To my ! Spójrzmy na zwyczaje panujące w naszych domach, spójrzmy i zastanówmy się ile alkoholu wypijamy w ciągu tygodnia, miesiąca, roku, ile razy upijamy się na imieninach, weselach, stypach dlatego, że ktoś się urodził, dlatego, że „życie jest ciężkie”, dlatego, że „jest dobrze”, dlatego, że „jest źle”. Nie czujemy się alkoholikami, bo mieszkamy we własnych mieszkaniach, mamy rodzinę, często pracujemy, zarabiamy pieniądze, jeździmy samochodami, w niedzielę idziemy do kościoła.

Więcej
Amulety

Zagrożenia:    amulety;   pierścień  Atlantów   -   znak niebożego     narodzenia

Człowiek   potrzebuje  czegoś  niezrozumiałego,   czegoś  dla   wtajemniczonych,  czegoś  niedostępnego  wszystkim.  Potrzeba   magii   i   wiara   w   nadprzyrodzone   i   tajemnicze   moce   wynika  w  prosty   sposób   z   dawnego   przedbiblijnego   okresu   religii   pierwotnej   człowieka.   Homo  sapiens  u  zarania   stworzenia   był    istotą  religijną.  W  wierzeniach   pogańskich   odnajdujemy   liczne   zapowiedzi   i   odbicia   późniejszego   objawienia   Starego  i  Nowego   Testamentu.  Ludzie  od   początku   Stworzenia    nie   potrafili  żyć  bez   religii.  Praktyki   magiczne   i  ezoteryczne   towarzyszyły   odwiecznym   poszukiwaniom    głębszego   niż  ziemski   sensu   istnienia.  Czasy  biblijne  wypełniają  potrzebę  religijności   człowieka,   są  odpowiedzią  na   nieustanne  pragnienie  Boga,  przyjście   na  świat   Zbawiciela   zamyka   objawienie   i   kończy   poszukiwanie.

Więcej
Głupota

 

Zagrożenia - Głupota.

Rzadko kiedy myślimy o niej jako o skłonności grzesznej i wynikającej z tego konieczności odpowiedzialności za nią przed Bogiem. Głupota nie jest wrodzona. Człowiek rodzi się bez doświadczenia i wiedzy , wyposażony w podstawowe umiejętności odruchowe umożliwiające przetrwanie w pierwszych okresach życia. Następnie przez całą jego resztę uczy się, uczy i często dochodzi do znanego filozoficznego stwierdzenia „wiem, że nic nie wiem”. Wisława Szymborska pisze: „Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez w prawy i umrzemy bez rutyny”. Na przestrzeni życia udaje się nam jednak sięgnąć do skarbnicy wiedzy i myśli poprzednich pokoleń i skonstruować swoją teraźniejszość mniej lub bardziej „głupio” lub mniej lub bardziej „mądrze”.

Więcej
W trzeźwości do Maryi

„.......Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce......”

Początek spotkań Anonimowych Alkoholików na Jasnej Górze zawsze jest taki sam. Ojciec Ryszard – Alkoholik wita przybyłych pielgrzymów z całej Polski. Ze szczególnym wzruszeniem tych, którzy są po raz pierwszy. Tym razem spotykamy się już dwudziesty czwarty raz. W ogólnym entuzjazmie gromkim głosem 30 tysięcy ludzi śpiewa radośnie pieśń : Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce”. 30 tysięcy uzależnionych, współuzależnionych, rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu., duchownych , terapeutów, przyjaciół i tak dalej i tak dalej z całej Polski od Przemyśla po Suwałki i od Legnicy po Szczecin. Z roku na rok przybywa pielgrzymów „ jednej z najpiękniejszych pielgrzymek na Jasną Górę”, jak zwykł mawiać Ksiądz biskup Antoni Długosz, Gospodarz i wielki orędownik dzieła trzeźwości.

Więcej
12 gminne święto trzeźwości

12 Gminne Święto Trzeźwości – Zabierzów 25.08.2012 r.

Zabrakło miejsca przy stole

Po raz dwunasty Grupa Trzeźwiejących Alkoholików w Zabierzowie wraz z Władzami Gminy zorganizowała Święto Trzeźwości. Liczba 12 ma szczególnie symboliczne znaczenie dla osób trzeźwiejących. Tyle bowiem jest tzw. kroków do uzyskania zdrowia opisanych przed laty przez twórców Ruchu Anonimowych Alkoholików. Dwanaście kroków, dwunaste Święto w dwutysięcznym dwunastym roku. Dwunasty Krok zachęca osoby idące drogą trzeźwości do krzewienia tej idei wśród innych osób, które nadal tkwią czynnie w chorobie alkoholowej. Piękna symbolika, której dodatkowym rozwinięciem było wydarzenie, opisane poniżej, które miało miejsce po raz pierwszy w historii organizacji tychże spotkań w Zabierzowie, Początek jednak był taki jak zawsze. Zgodnie z porządkiem wyznawanym w ruchach trzeźwościowych rozpoczęto od Mszy Świętej w kościele parafialnym, którą sprawował wieloletni duszpasterz osób uzależnionych Ksiądz Mirosław Żak.

Więcej
Pornografia i autoerotyzm

Zagrożenia: przedwczesne zainteresowanie problematyką seksualną – pornografia i autoerotyzm

„Mężczyzną i kobietą stworzył ich” – Stworzenie człowieka to wydarzenie na początku Świata, które rozpoczęło niekończącą się problematykę relacji między osobami dwojga płci. Adam był mężczyzną w pełni anatomicznie wyposażonym w atrybuty męskie. Może to dziwić ponieważ wydawałoby się, że miał czas pędzać w Raju samotnie pośród roślin i strumieni. Anatomiczne uposażenie Adama informuje nas o tym, że w planie Boga było nie tylko stworzenie mężczyzny, ale i kobiety, a także rozwój relacji pomiędzy płciami służący rozmnażaniu. Po powołaniu do istnienia Ewy, Człowiek sięgnął po dar współżycia za przyczyną „ojca kłamstwa” – szatana, przedwcześnie, samowolnie dodatkowo będąc do tego nieprzygotowanym.

Więcej
09.01.13 Oczekując na cud

Oczekując na cud, czyli czy mam prawo do dziecka?

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

2378 Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem. "Największym darem małżeństwa" jest osoba ludzka. Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego "prawa do dziecka". W tej dziedzinie jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa: prawo, by "być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku".

Obecnie niepłodność dotyka co piątą, szóstą parę małżeńską. Szacuje się, że w Polsce ok. 2 mln ludzi cierpi z powodu niepłodności małżeńskiej. Duża ilość tych par małżeńskich twierdzi, że ma prawo posiadania dziecka, jakby był to produkt wystawiony w sklepie, który możemy kupić, gdy tylko mamy na to ochotę. W pierwszym numerze nowego na rynku prasowych dwutygodnika – GRAZIA (nr 1, 29 listopada 2012, s. 49), możemy przeczytać następujące wypowiedzi sławnych kobiet:

Więcej
09.01.13 Życie za życie

 

Życie za życie, czyli kilka słów o metodzie in vitro

Ostatnio w naszym kraju bardzo głośno jest na temat refundacji leczenia bezpłodności metodą in vitro. Rodzi się jednak pytanie, czy metoda in vitro leczy bezpłodność i czym tak naprawdę jest in vitro? Kościół zabrania metody in vitro, ale dlaczego? Poznajmy kilka faktów na temat tejże metody, by móc odpowiedzieć sobie na te pytania.

W 1977 roku jesienią Angelika Lesley, która była niepłodna, w angielskim szpitalu w Oldham otrzymała szczep kilkudniowego zarodka człowieczego – embrion ukształtowany in vitro, czyli dosłownie w szkle, w probówce. Fakt tego sztucznego zapłodnienia odnotowano jako przypadek szczególnie wyrafinowanego eksperymentu związanego z powoływaniem do życia istoty ludzkiej. Od tego czasu narodziło się na naszym globie tysiące „dzieci z probówki”.

Zapłodnienie in vitro jest rodzajem zapłodnienia pozaustrojowego, zapłodnieniem poza żywym organizmem, polegającym na pobraniu komórek rozrodczych kobiety (komórki jajowe) i mężczyzny (plemniki) i dokonania zapłodnienia w probówce w laboratorium, a następnie wszczepienia zarodka kobiecie. In vitro składa się z kilku następujących etapów:

Więcej
15.12.12 Bo każdy ma prawo do życia!

 

Bo każdy ma prawo do życia!

W całym naszym kraju zaczyna być głośno. Pikiety z makabrycznymi i brutalnymi zdjęciami, przedstawiającymi zabite nienarodzone dzieci, przedstawiające prawdę o aborcji, o zabójstwie niewinnych. Jest to działanie Fundacji PRO – Prawo do życia, której jednym z najważniejszych celów statutowych jest wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Więcej