Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie

OTWÓRZMY NASZE SERCA !

Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie zwraca się z bardzo serdeczną i przeogromną prośbą do Państwa jako sponsorów i darczyńców dobrej woli i dobrego serca o wsparcie i pomoc w pozyskaniu funduszy na zakup ławek i krzesł szkolnych dla polskich  dzieci ze szkoły podstawowej w Grzegorzewie na Litwie. Dzieci z lat najmłodszych w szkole podstawowej korzystają z bardzo starych, u nas w Polsce już nie spotykanych archaicznych wzorów i mocno zniszczonych ławek. Z uwagi na nasze kontakty z Polakami na Litwie chcielibyśmy przyjść im z pomocą w  postaci wykonania i zawiezienia nowych ławek dla szkoły w Grzegorzewie, tak aby od 1.09.2015 dzieci polskie korzystały z Państwa hojnego daru. Potrzebnych jest 60 ławek i drugie tyle krzeseł.

Państwo Litewskie z uwagi na finansowo marginalne traktowanie mniejszości polskiej, powoduje iż środowiska polskie na Litwie muszą same zabiegać o wyposażenie szkół. Pojedyncze akty dobroci tworzą jedno wielkie wspólne dobro - niech tym dobrem będzie poprawiony los dzieci polskich. Niech Bóg wynagrodzi Was hojnie za złożone dary.

Razem zdążajmy z pomocą

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt parafia@zabierzow.pl

Ewentualne wpłaty można dokonywać w podpisanej kopercie przy gazetkach, bądź przelewem z adnotacją:  "Pomoc polskiej szkole na Litwie"

na konto

Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Franciszka z Asyżu

32‑080 Zabierzów, ul. Kolejowa 7

51 85910007 0030 0150 0837 0003

 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

CO JEST W TWOIM SERCU?

Email Drukuj PDF

 

CO JEST W TWOIM SERCU?

 

Bóg jest światłością i pragnie, abyśmy byli pełni Jego światła. Święty Jakub mówi, że mamy być jakby pierwocinami Jego stworzeń (por. Jk 1,18) – czyści, pełni prawości, ufni wobec Boga. Prawi, to ci, którzy pozwolili ukształtować się Słowu Boga. Przyjęli je do swego serca pozwalając mu wykorzenić złość, zepsucie. Za wszelką cenę chcą dochować wierności temu Słowu, bo wierzą, że ono prowadzi do pełni życia.

Czy ty tak wierzysz Słowu Boga? Czy prawdziwie je przyjmujesz do siebie i nim na co dzień żyjesz podejmując radykalne wybory: odrzucając zło, wybierając dobro? Czy nie należysz czasem do tych, którzy myślą, że prawo Boga krępuje człowieka i ogranicza jego wolność?

Światło rozprasza ciemność. To, co pochodzi od Boga jest światłością – wyzwala więc z ciemności. Jakże mogłoby cię więc niewolić to, co pochodzi od Dawcy wolności, Dawcy i miłośnika życia? Bóg dziś prostuje nasze myślenie o Nim i o Jego przykazaniach. Świat wmawia nam nieustannie, z coraz większą agresją, że ci którzy idą za prawdą, wybierają Boga, są ograniczeni. Nic bardziej błędnego. Boże przykazania są gwarancją wolności. To wierność Słowu Pana prowadzi do rozkwitu człowieczeństwa, bo Bóg, nasz Ojciec, pragnie naszego szczęścia.

Boże przykazania radują serce. Są one znakiem miłości Boga do nas, który dał nam je po tym, jak przez grzech odeszliśmy z Jego dróg. Kto trzyma się przykazań, idzie drogą życia prowadzącą do posiadania ziemi, którą obiecał nam Pan. Tą ziemią jest wieczne królestwo.

Poprawiony: niedziela, 30 sierpnia 2015 16:17 Więcej…

CANTUS na Litwie VII

Email Drukuj PDF

Dzień   9         05.07.2015r

Wyjazd z młodzieżą z zespołu Cantus na Litwę

Dzisiejszy dzień to niedziela. Dla mnie ten dzień jest szczególnym i zawsze nim pozostanie aż do mojego kresu życia. Tego dnia 3 lata temu odszedł do Pana mój tata a dokładnie 13 lat wcześniej moja ukochana i jedyna siostra. Przyjdzie mi w tym dniu zderzyć się z tak bolesnymi dla mnie wspomnieniami. Tymczasem na ten dzień zaplanowany jest wyjazd do Wilna do kościoła p.w. bł.Jerzego Matulewicza. Jedziemy tam uczestniczyć w liturgii mszy świętej a po mszy występy naszej młodzieży. Błogosławiony Jerzy Matulewicz urodzony na Suwalszczyźnie w rodzinie litewskiej związał swe życie ze stanem kapłańskim, pod koniec życia został biskupem Wilna , był też generałem zakonu Marianów. Przez całe swoje życie propagował myśl społeczną kościoła, także działał na rzecz charytatywnej misji kościoła oraz dał się poznać jako rzecznik traktowania równo wszelkich narodowości. Już za życia uważany był przez wspólczesnych mu za " człowieka świętego". W 1987r został  beatyfikowany przez papieża J.P.II. Jest czczony  przez Litwinów, Polaków na Litwie jak i w Polsce.

Poprawiony: niedziela, 30 sierpnia 2015 16:14 Więcej…

PANIE, DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY?

Email Drukuj PDF

 

PANIE, DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY?

PANIE, DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY?

Słowa Jezusa są dla nas najprawdziwszym pokarmem. Pocieszają nas, pokrzepiają wewnętrznie i tak nas przemieniają, że wierzymy w to, co słyszymy. Wierzymy, że stanie się to, co Bóg mówi do nas. Słowa Boga – jeśli je przyjmujemy – działają w nas, uzdalniają nas do czynów wypełniając się w nas.

Często wzbraniamy się przed trudnymi słowami. Jeśli jednak Bóg mówi nam o naszym grzechu, karci nas, to nie po to, aby nas pognębić, lecz aby nas oczyścić i uzdolnić do miłowania; uszczęśliwić. Słowa Boga zawsze rodzą w nas życie, bo mieszka w nich Ten, który jest Życiodajnym Źródłem, Ożywicielem – Duch Święty. Każde Słowo Boga ma życiodajną moc; jest ono jak deszcz spadający na ziemię, który warunkuje życie i wzrost.

Można pytać: Dlaczego zatem tak niewielu słucha tych bezcennych Słów? Dlaczego tak niewielu otwiera na nie serce? Dlaczego tak niewielu bierze do ręki Pismo Święte prawdziwie wierząc, że to Bóg mówi?

Grzech nas pokiereszował. Grzech sprawił, że nie lgniemy do Boga ani do Jego Słowa, w którym On mieszka. Zamiast odnajdywać w Panu największe szczęście, uciekamy przed Nim. Nie ufamy Mu. Nie dowierzamy temu, co On mówi. Lekceważymy mowę Boga. Narażeni na pokusy szatana, który zna moc Słowa Boga, bo został nim pokonany, pozwalamy, aby on je nam wykradał. Gdy stygnie w nas wiara, łatwo stajemy się jego łupem.

Kiedy Jezus mówił słuchającym Go o Eucharystii, wielu gorszyło się tym, co słyszeli. Nie rozumieli, jak to możliwe, że On da im swoje ciało na pokarm. Nie pytali, jak to się ma stać, nie szukali prawdy, lecz szemrali przeciwko Niemu. Oburzali się.

Poprawiony: sobota, 22 sierpnia 2015 05:05 Więcej…

CANTUS na Litwie VI

Email Drukuj PDF

Dzień   8       04.07.2015r

Wyjazd z młodzieżą z zespołu Cantus na Litwę

Ten dzień miał być bardzo bogatym w treści historyczne i kulturalne.Wyjeżdżamy rano zaraz po śniadaniu samochodem podstawionym w miejsce
naszego. Jak się okazało dzień wcześniej z powodu sporych upałów w naszym pękła przednia szyba i do czasu jej wymiany, jazda jest niemożliwa.
Pan Jurek, pan Włodek i ksiądz Gintaras dosłownie stają na głowie aby szybko załatwić wymianę - co się udaje, głownie dzięki pomocy i znajomościom księdza Gintarasa.
Tymczasem jedziemy skromniejszym busem litewskim , takim którym są dowożone dzieci do szkół. Pierwszym przystankiem jest miasto Niemenczyn -
nieformalna stolica R
ejonu Wileńskiego - bardzo ważny ośrodek polskości na Litwie. Miasto to jest stolicą starostwa miejskiego Niemenczyn i siedzibą
gminy Niemenczyn. Ponad połowa mieszkańców to Polacy. Organizowane są tu liczne imprezy integrujące społeczność polską w tym rejonie - stając się wizytówką kultury polskiej na Wileńszczyznie - m.in. Festiwal Kwiaty Polskie, jarmark kaziukowy "Kaziuczek Niemenczyński".  W mieście zwiedzamy kościół pw.św. Michała Archanioła z pięknym obrazem-kopią Raffaela "Przemienienie Pańskie" oraz organami z katedry wileńskiej. Dalej pobliski cmentarz z grobami żołnierzy polskich z 1919 i 1944 roku. W drodze powrotnej na Niemenczyński Rynek przechodzimy obok figury Matki Boskiej - postawionej przez Opolanina - w podzięce tym którzy pozostali w wierze .W centrum Niemenczyna  ważne budynki dla społeczności polskiej - Wielofunkcyjne Ośrodek Kultury, Centrum Informacji Turystycznej Rejonu Wileńskiego - propagujące osobliwości turystyczne Rejonu Wileńskiego  i  Muzeum Etnografii Wileńszczyzny. Muzeum zwiedzamy .

Poprawiony: niedziela, 30 sierpnia 2015 16:12 Więcej…

Wybory sołeckie AD 2015

Email Drukuj PDF

 

Wybory sołtysa i rady sołeckiej

Na dzień 13 września (niedziela) 2015 roku Wójt Gminy Zabierzów zarządziła wybory sołeckie czyli sołtysów i rad sołeckich. W Zabierzowie na sołtysa zostały zgłoszone do Gminnej Komisji Wyborczej dwie osoby: Wiesław Cader lat 61 i Aleksander Szota lat 50. Do zarejestrowania kandydata na sołtysa wystarczyło zebrać poparcie 20 osób. Warto przypomnieć, że cztery lata temu w Zabierzowie nie odbyły się wybory sołtysa, ponieważ zgłoszono tylko jednego kandydata.

Rada sołecka w naszej miejscowości liczy 10 osób. Kandydat na członka rady sołeckiej musiał mieć poparcie 15 osób. Zgłoszonych zostało 22 kandydatów na członków rady sołeckiej. W kolejności alfabetycznej są to: Ewa Bluszcz-Trzaska lat 64, Elżbieta Czajka lat 57, Wiesława Danielewska lat 74, Elżbieta Gęgotek lat 58, Barbara Goraj lat 52, Stanisław Górny lat 55, Łukasz Grzelewski lat 46, Beata Kęder lat 52, Emilia Krzyworzeka lat 61, Marian Łacheta lat 66, Henryk Micimiński lat 63, Marta Połońska lat 60, Maciej Jerzy Rajpolt lat 59, Barbara Rodak lat 57, Dominik Rychlicki lat 45, Stanisław Słomiak lat 57, Paulina Swiba lat 37, Jolanta Szczurek lat 53, Aleksander Szota lat 50, Jan Walas lat 62, Janina Wilkosz lat 60, Magdalena Zbroja lat 37.

Poprawiony: sobota, 22 sierpnia 2015 04:54 Więcej…

WYBIERZ ŻYCIE

Email Drukuj PDF

WYBIERZ ŻYCIE

W dzisiejszych czasach nietrudno jest zauważyć, że nawet ci, którzy deklarują swoją przynależność do Kościoła, „okrawają” Bożą prawdę. Odrzucają Bożą mądrość. Wielu z nas tak naprawdę nie chce Boga, bo woli swoje... Człowiek – tak mocno połamany przez grzech i tak mało odporny na „podmuchy” Złego – sam decyduje o tym, co jest dobre... Stawia siebie w miejscu Boga. Zamyka się na to, co Boże.

Nie człowiek wyznacza drogę mądrości. Wyznaczył ją dla nas Bóg. Przyjmuj więc prawdę, którą ci Kościół podaje, nie po to, aby cię uciemiężyć, ale uczynić wolnym. Jeśli nie rozumiesz w pełni nauczania Kościoła – szukaj, pytaj, pragnij poznać prawdę, a Bóg ci ją odsłoni – w Kościele, nie poza Kościołem. Bądź pokorny w tym szukaniu. Tylko człowiek pokorny otwiera się na Bożą mądrość.

Kto odrzuca zaproszenie na ucztę Bożej mądrości, odrzuca życie. Jezus pyta dziś ciebie bardzo osobiście: Czy chcesz żyć na wieki? Czy chcesz przebywać ze Mną w moim wiecznym królestwie? Jeśli tak – wybierz mądrość. Odrzuć głupotę. Wybierz Boga i Jego przykazania, abyś żył. Nie trać czasu. Uważaj, aby ci ktoś nie wmówił, że to co jest czarne, jest białe. Przyjmuj Słowo Boga, staraj się je rozumieć, abyś nie został oszukany.

Więcej…

CANTUS na Litwie V

Email Drukuj PDF

Dzień 7       03.07.2015rTo pierwszy dzień , który  nie był zorganizowany przez naszych gospodarzy,  niektórym z nas pozwolił  zorganizować czas  we własnym zakresie.
Dzisiaj, cześć z nas pozostanie w Landwarowie i spędzi pracowicie czas z panem Jackiem i jego żoną Małgosią na żmudnych próbach przygotowujących  do koncertu w  kościele w Landwarowie. Landwarów to miejsce naszego całego pobytu - musimy tutaj wypaść godnie przed tutejszymi Polakami. Występ będzie również oglądał ksiądz  Gintaras - nasz tutejszy  Gospodarz,  więc wszystko być musi zapięte na ostatni guzik. Koncert odbędzie się o godz. 17.00 a tymczasem rano szykuje się 4-ro osobowa grupa, która postanowiła
raz jeszcze zobaczyć  naprawdę śliczne Wilno. Ta grupa to : pani Roma z synem Szymonem, Pani Jola oraz moja skromna osoba. Kapitalną rolę w całym przedsięwzięciu bierze na siebie pan Szymon - alfa i omega informatyczna tego wyjazdu. Zaopatrzeni dzień wcześniej w jednodniowe karty przejazdu środkami komunikacji oraz mający ze sobą pana Szymona wyprawiamy się do centrum Wina. Odtąd pan Szymon będzie kierował wszelkimi naszymi pragnieniami odwiedzenia różnych zabytków. Ze swoim nierozłącznym smartfonem  jak z kompasem będziemy przez niego prowadzeni. Na pierwszy ogień idzie wyjazd pod Wileńską wieżę telewizyjną  - symbol walki o suwerenność państwa litewskiego. To tutaj w nocy z 12 na 13 stycznia 1990 od kul i gąsienic sowieckich czołgów zginęło 14 młodych bezbronnych Litwinów broniących świeżo odzyskanej Niepodległości.

Poprawiony: sobota, 15 sierpnia 2015 21:08 Więcej…

15 sierpień – zapomniana rocznica

Email Drukuj PDF

15 sierpień – zapomniana rocznica

 

15 sierpień 1939 r., święto Wniebowzięcia NMP i rocznica cudu nad Wisłą, a także niesamowity dzień dla mieszkańców Zabierzowa. O tym dniu opowie nam Grażyna, mieszkanka naszej miejscowości, która bardzo dobrze pamięta tamte czasy – czasy miłości do Ojczyzny i do Boga.

 

W Zabierzowie w szkole podstawowej nauczał nas historii kierownik Wąs i pan Kościelny, który u nas się stołował. W domu u nas była służąca. Ks. Dusza z mamą przygotowali ją do spowiedzi, do I Komunii i do bierzmowania. Tato był sekretarzem gminy, wykształcony, inteligentny, służył w armii austriackiej. Ale jak Niemcy tu weszli, to nie wiedzieli, że zna niemiecki i nie przyznał się do końca wojny, nie lubił Niemców. Do gimnazjum chodziłam do Pań Prezentek. Siostra Magdalena Skalska miała historię i polski u nas. Wpoiła we mnie w moc. W tym czasie chodziłam do organizacji na ul. Zwierzyniecką 26. Ale moja mama nie mogła się z tym pogodzić, bo pierwsza miała być nauka – francuski, łacina, niemiecki. Na przysposobieniu wojskowym uczyliśmy się dużo rzeczy, a także po godzinach zajmowaliśmy się pomocą dzieciom biednym. Chodziliśmy też na strzelnicę na Wolą Justowską.

Rok 1939. Zaczęło się zamieszanie, czy będzie wojna, czy nie… Zostałyśmy wezwane do pomocy wojsku i ludności cywilnej. 15 sierpnia 1939 przyszedł do naszej wsi Pułk Strzelców Konnych stacjonujący w Łańcucie. Trzeba było przygotowywać placówki. Kilka nas było w Zabierzowie. Przyjechał ten pułk.

Poprawiony: sobota, 15 sierpnia 2015 23:33 Więcej…

WSTAŃ, JEDZ!

Email Drukuj PDF

WSTAŃ, JEDZ!

To kolejna, trzecia niedziela, kiedy to otrzymujemy Słowo bezpośrednio nakierowujące nas na tajemnicę Eucharystii. To tak wielka tajemnica, tak niezwykły dar, że potrzebujemy wciąż go odkrywać. Potrzebujemy pogłębiać naszą wiarę w żywą obecność Pana w skromnym, białym Chlebie. Gromadząc się na niedzielnej Mszy, sycimy się Ciałem i Krwią Pana, abyśmy mieli siłę w naszej, codziennej drodze.

Prorok Eliasz, który ratował się ucieczką przed złością Izebel, utrudzony na pustkowiu błagał Boga o śmierć. Gdy z wyczerpania zasnął, obudził go anioł z nieba mówiąc mu: „Wstań, jedz!”. Obok siebie ujrzał dzban wody i podpłomyk. Podobnie i my, na naszym „pustkowiu”, wygnaniu, jakim jest życie na ziemi; utrudzeni zmaganiem ze złem, budzeni jesteśmy przez Słowo, abyśmy ujrzeli niezwykły Pokarm, który przygotował dla nas sam Bóg.

Jezus pokonał wszelką nienawiść, złość, która cię otacza i osacza. Więcej: postanowił dać ci Siebie samego – „upieczonego na słońcu”, na drzewie Krzyża. Z ofiary Krzyża zrodził się ten niezwykły Pokarm, Eucharystia, Chleb Życia, abyś ty nie ustał w długiej i trudnej drodze do nieba. Przyjmując ten Pokarm – prawdziwe Ciało Jezusa – masz moc do pokonywania nienawiści – miłością.

Poprawiony: sobota, 08 sierpnia 2015 20:10 Więcej…

CANTUS na Litwie IV

Email Drukuj PDF

Dzień    6        02.07.2015r

Kolejny dzień Wileński. Zaraz po śniadaniu wyjazd. Dzisiaj z nami jedzie p.Teresa Bielak , będzie  z nami także  ks.Gintaras, a w części uniwersyteckiej przewodnikiem będzie p.Danuta. Wyjazd dzisiejszy zaczynamy od odwiedzenia redakcji Kuriera Wileńskiego. Na powitanie wychodzi  do nas z-ca red.nacz. p.Aleksander Borowik.W krótkich słowach opowiada o historii powstania dziennika - pismo wydawane w języku polskim ukazuje się od 1953r najpierw pod nazwą Czerwony Sztandar od czasu niepodległości Litwy jako Kurier Wileński.Zostajemy oprowadzeni po części muzealnej wydawnictwa , pomieszczeniach redakcyjnych. Dowiadujemy się o cyklu produkcyjnym codziennego powstawania gazety i jej drodze do czytelnika , problemach i potrzebach pisma. Gospodarze robią nam zdjęcia i zapowiadają artykuł o naszym pobycie na Litwie.

Kolejnym etapem do którego podążyliśmy to styk zabytków : kościołów śś.Franciszka i Bernarda, kościoła św.Anny i pomnika Adama Mickiewicza. Pomnik wieszcza w płaszczu pielgrzyma pochylony do przodu,  wsparty na łokciach opartych na kolumnie - smutnie spogląda na stare miasto. Obok pomnika w jego tle kościół śś.Franciszka i Bernarda zwany kościołem Bernardynów wraz z przepiękną wieżą-dzwonnicą. Kościół gotycki niepozorny z zewnątrz , kryje we wnętrzu przepiękne XVI wieczne sklepienia.

Poprawiony: sobota, 08 sierpnia 2015 20:02 Więcej…

kolorowe kredki 2015

Email Drukuj PDF

Parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie,

Parafia pw. Wszystkich Świętych w Rudawie,

we współpracy

z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabierzowie

organizują:

ZBIÓRKĘ

ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH „KOLOROWE KREDKI”,

którą przeprowadzą wolontariusze GRUDNIOWEJ NIESPODZIANKI.

CZAS: 22 – 30 SIERPNIA 2015 r.

MIEJSCE: KOŚCIÓŁ W ZABIERZOWIE

Jeśli możesz przekazać:

· artykuły szkolne (zeszyty, kredki, pisaki, długopisy, ołówki, linijki itp.),

· materiały plastyczne (bloki rysunkowe i techniczne, bibuła, plastelina, papier kolorowy itp.),

przynieś je do kościoła. Wszystkie zebrane artykuły szkolne i materiały plastyczne zostaną przekazane najbardziej potrzebującym dzieciom i młodzieży z terenu gminy Zabierzów.

 

Kontakt: Paulina Pstruś (tel. 602 68 38 38, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 

Poprawiony: sobota, 08 sierpnia 2015 19:43

Strona 1 z 39

DJ Tab Generator

Kontrowersyjna, ale potrzebna.

Kontrowersyjna, ale potrzebna.

Urząd Gminy realizuje budowę drogi udrażniającej południową część Zabierzowa. Mieszkańcy takich ulic jak: Widokowa, Krzyżowa, Ładna, Jodłowa, Zawiła, Zacisze, Polna, Osiedle Leśna Polana, Pogorzany, Lotniskowa, Wielkie Pola, Białych Brzóz będą mogli do swoich nieruchomości dojeżdżać nie tylko od drogi krajowej ul. Krakowskiej, ale też od drogi Wojewódzkiej w rejonie dawnej restauracji Kmita. Mieszkańcy ul. Białych Brzóz wystosowali na początku tego roku pismo o wstrzymanie tej inwestycji. Uczynili to jednak zbyt późno, gdyż Urząd Gminy w Zabierzowie dysponował już pozwoleniem na budowę, a przygotowanie inwestycji trwało kilka lat.

Szota Aleksander

 

Zabierzowska OSP beneficjentem konkursu „Wspieramy sąsiadów”

 

Zabierzowska OSP beneficjentem konkursu „Wspieramy sąsiadów”

Podczas wtorkowego spotkania w siedzibie Kraków Airport zwycięzcy konkursu podpisali umowy dotyczące realizacji projektów. Z 51 złożonych wniosków Kapituła zakwalifikowała 12 - w tym projekt złożony przez strażaków z Zabierzowa. Wnioskowany projekt dotyczy zakupu zestawu ratownictwa medycznego - w pełni wyposażonej zgodnie ze strażackimi normatywami torby PSP - R1. Pozyskane wyposażenie pozwoli na jeszcze skuteczniejsze działania podczas akcji ratowniczych w rejonie operowania zabierzowskiej jednostki. Podczas uroczystości prezes MPL pan Jan Pamuła przybliżył obecnym kierunki rozwoju portu lotniczego w najbliższych latach. Zaznaczył również, że kolejne edycje konkursu „Wspieramy sąsiadów” to niejako rekompensata dla mieszkańców i organizacji z okolicznych miejscowości, za uciążliwości stwarzane przez istniejące lotnisko. Pogratulował zwycięzcom konkursu, życząc efektywnej realizacji projektów.

Jerzy Banarski

Pierwszy Konkurs gazetek Parafialnych Ludźmierz 2015

Pierwszy Konkurs gazetek Parafialnych Ludźmierz 2015

23.05.2015 w Ludźmierzu odbył się pierwszy Archidiecezjalny Konkurs Gazetek Parafialnych im. ks. prałata Tadeusza Juchasa, który miał na celu upamiętnienie jego postaci. Organizatorem konkursu była redakcja Krakowskiego oddziału „ Gościa Niedzielnego „. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem kard. Stanisława Dziwisza i przy współpracy Związku Podhalan, którego ks. Tadeusz Juchas był, kapelanem, oraz sanktuarium w Ludźmierzu i lokalnych samorządów. Na początku spotkania proboszcz parafii w Ludźmierzu ks. Kazimierz Klimczak przypomniał postać ks. Tadeusza Juchasa, który był wieloletnim proboszczem parafii i kustoszem sanktuarium Matki Boskiej w Ludźmierzu. Tadeusz Juchas był otwarty na media, chętnie rozmawiał z dziennikarzami nie unikał trudnych tematów. Na konkurs przyjechało dwadzieścia zespołów redakcyjnych, z parafii, z całej archidiecezji krakowskiej głównie z Krakowa wydających tygodniki, miesięczniki i wydawnictwa okazjonalne. Konkurs był połączony z warsztatami dla parafialnych dziennikarzy na który przyjechał redaktor Piotr Legutko i wielu innych gości. W trakcie spotkania odbyła się msza Św. W sanktuarium Matki Boskiej w Ludźmierzu. Wszyscy przybyli dziennikarze byli bardzo zadowoleni ze spotkania. Można powiedzieć, że Gazetki Parafialne to dziś w Polsce najlepsze media obywatelskie.

Szota Aleksander

Poniżej zapraszamy do fotogalerii

Więcej
Święto gór w Ludźmierzu

 

W dniu 26 kwietnia 2015r dane mi było uczestniczyć w kulminacyjnym  dniu spotkania górali z krajów karpackich z okazji zorganizowanego I Zjazdu Karpackiego. Uroczystości niedzielne poprzedził uroczysty redyk owiec spod Domu Podhalan wraz z pocztami sztandarowymi Związku Podhalan, do Sanktuarium Matki Boskiej w Ludźmierzu oraz uroczysta Msza Św u Matki Boskiej Ludźmierskiej.

Więcej
VII Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych

 

VII Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych

W dniu 20.04.2015 w Szkole Podstawowej w Balicach odbył się VII Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych, w którym brało udział wielu wykonawców ze szkół Gminy Zabierzów. Szkołę Podstawową w Zabierzowie reprezentowały dwie wokalistki Aleksandra Szota i Katarzyna Urbanik, których opiekunem był Pan Robert Wilczyński. Aleksandra Szota i Katarzyna Urbanik zdobyły wyróżnienie i nagrody. Poziom reprezentowany przez wykonawców był bardzo wysoki i wyrównany. Widzowie mogli zobaczyć ciekawe interpretacje utworów oraz duże zdolności artystyczne i teatralne. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni ze zdobytych nagród. Dla dzieci i opiekunów organizatorzy przygotowali poczęstunek. Atmosfera była wspaniała wszyscy bardzo dobrze się bawili. Po wręczeniu nagród Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Andrzej Wszołek podziękował wszystkim za uczestnictwo zapraszając na kolejny przegląd za rok.

Szota Aleksander

13.01.13 XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek - podziękowania

 

W imieniu organizatorów oraz własnym pragnę podziękować wszystkim, którzy swymi działania wspierali przygotowania oraz przebieg XIII Konkursu Kolęd i Pastorałek. Składam serdeczne Bóg zapłać państwu Krystynie oraz Józefowi Krukom, Maciejowi Wiater z KSI-System, państwu Pietrasom z DH „Centrum”, Marii Krzywieckiej z Prywatnej Apteki w Zabierzowie, Sebastianowi Zajt z sieci Groszek za materialne wsparcie konkursu. Szczególne podziękowania składam na ręce pani Wójt Elżbiecie Burtan oraz sołtysowi Wiesławowi Cader, a także mieszkańcom Zabierzowa za znaczne wsparcie finansowe organizowanego po raz 13 konkursu. Dziękuję również Marcinowi Kruk za bardzo sprawne poprowadzenie konkursu. Osobne podziękowania składam członkom jury paniom: Urszuli Więcek, Ewie Kędzierskiej oraz Agnieszce Micimińskiej.

To dzięki Państwa zaangażowaniu oraz wsparciu organizowane konkursy cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród uczestników jak i licznie przybyłych widzów. Jeszcze raz składam staropolskie Bóg zapłać.

W imieniu organizatorów

M. Jerzy Rajpolt

10.01.13 Konkurs Kolęd - kuźnia talentów

Zapraszamy na relację filmową

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK – KUŹNIĄ TALENTÓW MUZYCZNYCH

W sobotę, 5 stycznia w Samorządowy Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie odbył się XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Redakcję Życia Zabierzowa działającego przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu przy wsparciu z budżetu gminy Zabierzów. Jak co roku nie zawiedli organizatorzy i sponsorzy przedsięwzięcia.

Wystąpiło 21 wykonawców indywidualnych, 3 zespoły i 1duet.

Jury w składzie: Ewa Kędzierska, Agnieszka Micimińska, pod przewodnictwem Urszuli Więcek przyznało następujące miejsca w V kategoriach wiekowych:

GR. I. I miejsce: Oliwia Zawadzińska, II m. Klasa Ib Brzezie, III m. Kinga Kasprzyk.

GR. II. I miejsce: Zuzanna Rosa, II m. Julia Jarząbek, III m. Martyna Plewa.

GR.III. I miejsce: Marta Skraba, II m. Zofia Sydor, III m. Emilia Tabiś

GR.IV. I miejsce: Justyna Windys, II m. Monika Mikurda, III m. Anna Korzonek

GR.V. I miejsce: Zespół CANTUS, II m.Sebastian Gałaś, III m. Schola Alba Ecclesia.

Więcej
05.01.13 XIII KKiP wyniki

zespół Cantus - laureat V GrupyJury w składzie Ewa Kędzierska oraz Agnieszka Micimińska pod przewodnictwem Urszuli Więcek przyznało następujące miejsca w  kategoriach:

GRUPA I

I miejsce Oliwia Zawadzińska

II miejsce KLASA I b Brzezie

III miejsce Kinga Kasprzyk

Więcej
18.04.15 Budżet gminy na 2015 rok

Budżet gminy na 2015 rok

Dochody i wydatki

W tym roku dochody budżetu gminy mają wynosić 86,4 mln zł., a wydatki 90 mln zł. Natomiast w ubiegłym roku planowano dochody w wysokości 81,2 mln zł., a wydatki 87,6 mln zł. Tegoroczny deficyt w kwocie 3,6 mln zł zostanie pokryty z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych. Na koniec tego roku zadłużenie gminy ma wynosić 45,1 mln zł.

W tegorocznym budżecie gminy najwięcej pieniędzy zostało przeznaczonych na oświatę i wychowanie 33,3 mln zł (w 2014 roku zaplanowano na ten cel 34 mln zł). Na funkcjonowanie urzędu gminy założono 7,6 mln zł (w ubiegłym roku 6,8 mln zł). Na budowę i remonty dróg gminnych 9,8 mln zł (poprzednio 9,2 mln zł). Na dopłatę do funkcjonowania lokalnej komunikacji (MPK) na terenie gminy 2,7 mln zł (poprzednio 2,7 mln zł). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,4 mln zł (poprzednio 1,3 mln zł). Na kulturę fizyczną i sport 5,2 mln zł (poprzednio 2,3 mln zł). Na oświetlenie ulic, placów i dróg 1,9 mln zł, (poprzednio również 1,9 mln zł). Natomiast na oczekiwane przez mieszkańców gminy różnego rodzaju inwestycje przeznaczono 15,4 mln zł, w ubiegłym roku 16,9 mln zł.

Więcej
20.02.15 2 Sesja VII Kadencji

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy

Wicedyrektor w gimnazjum

Rada gminy wyraziła zgodę na utworzenie w zabierzowskim gimnazjum stanowiska wicedyrektora ds. wychowawczych. W gimnazjum uczy się 370 uczniów z 8 miejscowości gminy Zabierzów. W szkole zwiększa się liczba uczniów mających rozwiedzionych rodziców. Nie ma klasy, w której nie byłoby uczniów z niepełnych rodzin. Zastępca dyrektora ds. wychowawczych ma wesprzeć dyrektora gimnazjum w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, koordynacji wychowawców klasowych oraz w kontaktach z rodzicami. Koszt utworzenia stanowiska wyniesie ok. 20 tys. zł.

Dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych

Ustalono wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy. Na każde dziecko objęte opieką dotacja będzie wynosić miesięcznie 90 zł. Obecnie na terenie gminy tę dotację będą otrzymywać dwa żłobki prywatne w Zabierzowie i Bolechowicach. Na terenie powiatu krakowskiego gmina Zabierzów jest pierwszą gminą, która dotuje żłobki i kluby dziecięce.

Lokal w ratuszu

Radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu o powierzchni 130 m² w zabierzowskim ratuszu. W budynku tym na poziomie -1 (podziemie) znajduje się lokal o powierzchni użytkowej 130 m², składający się z trzech pomieszczeń: sali obsługi 82 m², zaplecza 43 m² i zaplecza sanitarnego oraz wc 5 m². W tym lokalu ma być prowadzona działalność gastronomiczna.

Wynagrodzenie wójta

Wójt będzie otrzymywał takie samo wynagrodzenie jak w poprzedniej kadencji. Wynagrodzenie wójta wynosi miesięcznie 12365 złotych brutto.

Zmiany w komisjach rady gminy

Z pracy w komisji rewizyjnej zrezygnował radny Jan Surówka. Na jego miejsce do tej komisji został wybrany radny Kazimierz Kapelan. Także z pracy w komisji komunalnej, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska zrezygnował radny Tadeusz Brzuchacza. Na zwolnione miejsce w komisji został wybrany radny Tadeusz Jojczyk.

Wydatki niewygasające

Radni przyjęli wykaz wydatków, które nie zostały wykonane w 2014 r., a zostaną zrealizowane do końca czerwca 2015 r. Zadania przesunięte na następny rok w Zabierzowie. Koncepcja budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą krajową w Zabierzowie. Projekt budowlano-wykonawczy budowy ścieżki rowerowej po wale rzeki Rudawy od granicy Krakowa do ul. Kmity w Zabierzowie. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Lotniskowej. Monitoring Zabierzowa. Projekt budowlano-wykonawczy parkingu typu park & ride w Zabierzowie. Wyposażenie budynku zabierzowskiego ratusza. Zakup i montaż 3 tablic ogłoszeniowych. Wykup gruntów pod budowę połączenia drogowego Osiedla Leśna Polana z drogą wojewódzką.

Edmund Dąbrowa

 

 

06.12.14 1 sesja VII kadencji

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

W dniu 28 listopada 2014 roku odbyła się 1 Sesja Rady Gminy Zabierzów VII kadencji.
Najważniejszym punktem obrad był wybór przewodniczącego rady gminy. Na początku sesji radni otrzymali od Przemysława Sitarskiego, przewodniczącego gminnej komisji wyborczej zaświadczenie o wyborze. Następnie 21 radnych złożyło ślubowanie. Do momentu wyboru nowego przewodniczącego obrady prowadził najstarszy radny 74-letni Edward Rogóż ze Szczyglic. Następnie w tajnym głosowaniu na przewodniczącego rady gminy Maria Kwaśnik z Aleksandrowic uzyskała poparcie wszystkich 21 radnych. W dwóch poprzednich kadencjach też sprawowała tę funkcję. Później odbyły się wybory trzech wiceprzewodniczących rady. Funkcję tę będą pełnić: Józef Szumiec, Andrzej Krawczyk i Henryk Krawczyk. Następnie wybrana na wójta Elżbieta Burtan złożyła ślubowanie.

Więcej
Pogotowie 24 godziny na dobę.

Pogotowie 24 godziny na dobę.

24 godziny na dobę otwarte są instytucje, które odgrywają w życiu człowieka ważną rolę. Zabezpieczają jego życiowe potrzeby, służą niejednokrotnie ratowaniu życia. Najbardziej pożądanymi instytucjami czynnymi całą dobę są Pogotowie Ratunkowe i Policja. Współczesność przynosi nam nowe rozszerzone pojęcie placówek „niezbędnych” człowiekowi otwartych i dostępnych przez dzień i noc. Do instytucji oferujących człowiekowi pomoc w trybie ciągłym, dołączyły całodobowe sklepy z alkoholem i punkty hazardu. Powstaje zasadnicze pytanie dotyczące realnej potrzeby istnienia tego typu oferty. Z rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu wynika, że każdy pijący alkoholik znający swoje chorobliwe potrzeby zaopatruje się w napoje wyskokowe bez względu na porę, a istnienie sklepu z wódką nie wnosi niczego nowego w jego codziennym trybie życia. Domniemanie jakoby sklepy całodobowe zmniejszały udział tzw. melin w nielegalnym obrocie alkoholem również nie zyskuje potwierdzenia w realiach codzienności. Alkohol jest bowiem dostępny w wielu placówkach handlowych otwartych do późnego wieczoru. Po co zatem istnieją? Do końca nie wiadomo. Tzw. zwykli ludzie nie kupują w nich alkoholu na imieniny, wesela czy święta o 3 w nocy czy 5 rano. Tym bardziej nie wiadomo jakiemu dobru służy gotowość całodobowa personelu do umożliwiana ludziom tracenia pieniędzy w hazardowy sposób grając na maszynach przez całą dobę. Smutny obraz obu instytucji wynika z mrocznej potrzeby zarabiania pieniędzy kosztem niejednokrotnie młodych i nieukształtowanych ludzi. Zarabiania na naiwności i nieprzewidywaniu konsekwencji swoich działań przez potencjalnych konsumentów. Samo istnienie takiej oferty wyzwala możliwość skorzystania z niej bez względu na realnie istniejącą potrzebę. Stwarza także pozory normalności działań związanych z takim sposobem realizacji zaspakajania pragnień. W tym głównie tkwi niebezpieczeństwo tworzenia nowych zachowań społecznych ludzi, którzy poprzez istnienie oferty czują się zwolnieni z myślenia i cenzurowania go w obszarze strat i zysków. „Co nie jest zabronione jest dozwolone” mawiali politycy i to wystarczało aby przestać myśleć w kategoriach moralnych. Św. Charbel mówi w swoich naukach o człowieku, który ma pragnienia i potrzeby. Potrzebujemy tego co jest niezbędne do życia, pragniemy zaś wielokrotnie tego co nie jest nam potrzebne , ale wywołuje emocje i chwilowo dodaje „koloru” życiu.

Więcej
szatan

Szatan istnieje naprawdę!!!

Szatan to nie taki diabełek z różkami i ogonkiem, który chodzi wokół niegrzecznych dzieci i ich straszy. Szatan istnieje naprawdę i jest potężny”. Te słowa rozpoczęły historię 38-letniego Marcina, który był nękany i opętany przez diabła, który na własnej skórze przekonał się o mocy szatana.

Historię Marcina usłyszeli uczestnicy Salwatoriańskiego Czuwania Młodzieży w Trzebnicy, które odbyło się 22 marca b.r. pod hasłem „Szatan realnie istnieje”. Opowieść ta zaczyna się, gdy chłopak miał 5 lub 6 lat. Zaczęły go nękać złe duchy. Jego mama zawołała na pomoc babcię, bo nie wiedziała, co się dzieje z jej synem. Babcia, praktykująca, pobożna katoliczka (!), wzięła jajko, rozbiła na głowie wnuka i zaczęła coś szeptać nad nim. Jest to pogański obrzęd odpędzający „licho” od ludzi. Obrzęd ten uważany jest za okultystyczny i ma na celu proszenie diabła o opiekę nad danym człowiekiem. Jest to swojego rodzaju cyrograf – szatan opiekuje się człowiekiem, żeby nic mu się nie stało, a w stosownym czasie dopomina się o jego duszę. Rzeczywiście, Marcin czuł się nieśmiertelnym – z największych opresji wychodził cało, bo „coś” go ochraniało, „coś” nie pozwalało, by został zabity, a nawet gdy sam próbował popełnić kilka razy samobójstwo, to „coś” go ratowało. „Coś” nie dawało zapomnieć o sobie – nękania, głosy, realna obecność diabła wpędziły Marcina w narkotyki, w zły stan psychiczny, odizolowanie się od ludzi. Marcin stawał się pod wpływem tego satanistą, przyznaje się do tego, że oddawał mocz w kościele podczas nabożeństwa, aby wyrazić swój brak szacunku dla Boga, kradł, był agresywny… Miał ciągle w sobie złość… Po kilkunastu latach takiego życia przyszedł „przypadkiem” na Mszę o uzdrowienie. I zaczęło się jego uzdrowienie – Bóg uleczył jego serce Miłością. Marcin jest teraz szczęśliwy – ma żonę, dwójkę dzieci, pracę i nosi przy sobie cały czas Biblię. Z agresywnego chłopaka, który mieszkał na ulicy i nie widział przed sobą przyszłości, stał się mężczyzną, który doświadczył Miłości Boga i dzieli się nią z innymi ludźmi.

Więcej
asystencja

Obecność - asystencja

Święty Jan Bosco tworząc podstawy swojej pedagogiki zwrócił szczególną uwagę na tzw. asystencję. Asystencja miała dotyczyć zdemoralizowanych chłopców, których zachowania były niebezpieczne dla nich samych i innych osób. Asystencja była rozumiana jako obecność dorosłego wychowawcy przy wychowankach, który przez sam fakt bycia blisko, utrudniał młodym chłopcom zachowania o charakterze przestępczym czy nieobyczajnym, wyznaczał granice postępowania, określał co dobre i złe, uczył postaw moralnych, nazywał uczucia, przeciwdziałał egoizmowi poprzez pokazywanie rozmaitych potrzeb współwychowanków, nagradzał „ za coś”, a nie uczył przyjemności „za darmo”. Stare XIX-wieczne  poglądy Świętego nie straciły nic ze swojej aktualności w XXI wieku.
Obecność – asystencja  we współczesnej rodzinie wydaje się dobrem cennym i rzadkim. Mając na myśli tzw. zagrożenia współczesnej rodziny i trudności związane z wychowaniem potomstwa   zwróćmy uwagę na ilość ( dobową) czasu spędzanego z własnymi dziećmi. W zdecydowanej większości rodzin występuje konieczność dokonywania wyboru pomiędzy obciążeniem pracą  i z tego wynikającym standardem życia, a przebywaniem w domu. Efektem przepracowania rodziców jest zmęczenie, które po powrocie z pracy nie przekłada się na kontakt z dzieckiem, ale na dalszą izolację. „ Idź, do siebie, daj mi spokój , jestem zmęczona/y”. Konsekwencja takiego postępowania powoduje, ze dziecko wychowuje się niejako „przy okazji”. Nie rzadko sporą rolę w tym procesie odgrywają życzliwi i kochający dziadkowie, którym z konieczności „podrzucamy” dzieci.

Więcej
Halloween w co się bawić?!?!

Halloween   -  31 październik każdego roku.
Dzieci i ludzie młodzi  nie myśl ą o śmierci i nie boją się jej w rozumieniu ostatecznym. Nie kojarzą jej z przebiegiem i jakością własnego życia, nie łączą z problematyką moralną, eschatologiczną.  Odczuwają strach przed zachowaniami ryzykownymi, ale nie doświadczają realnego niebezpieczeństwa przed jego konsekwencjami. Zdecydowana większość obecnych dorosłych w pewnych okresach swojego życia była zafascynowana opowieściami o duchach, tajemniczych mocach, zjawiskach nadprzyrodzonych itp. Ci w cudzysłowie odważniejsi podejmowali różne działania np. usiłowali wywoływać duchy, odwiedzali z „odwagą” cmentarze w nocy aby przeżyć coś niezwykłego, ale nikt wtedy tak naprawdę nie myślał o śmierci, a już na pewno własnej.

Więcej
Buddyzm

Buddyzm

Ojciec Prof. Bolewski napisał książkę pod znamiennym tytułem „Nic jak Bóg”, w której przedstawił analizę porównawczą buddyzmu i chrześcijaństwa. Buddyjskie „Nic” zostało skonfrontowane z chrześcijańskim pojęciem „Bóg”. Zestawienie to z całą mocą ujawniło fundamentalną różnicę pomiędzy oboma poglądami na rzeczywistość. W buddyzmie, który nie jest religią, a jedynie systemem filozoficznym nie istnieje pojęcie Boga. Człowiek czerpiący energię z kosmosu, rozpływa się po życiu w niebycie, po to by kolejny raz narodzić się w innej inkarnacji aby kontynuować lub udoskonalać dzieło swojego poprzedniego wcielenia.

Więcej
Nadzieja alkoholika

Kilka słów o nadziei alkoholika.

Zimny poranek. Stoisz pod sklepem. Mało osób przychodzi o tej porze na zakupy. Ty już jesteś. Nie opuszcza cię nadzieja, czekasz na osoby, które możesz poprosić o parę groszy. Za chwilę przyjdą koledzy. Podobni do Ciebie. „Odrażający, brudni, źli” Ich też nie opuszcza nadzieja. Pewnie i tym razem uda się zebrać 4 złote na wino lub nalewkę. Płynie czas, pogoda nieciekawa, podniesiony kołnierz zużytej kurtki, nieumyte ręce, nieświeży oddech po wczorajszym piciu, na twarzy parodniowy zarost. Kogo to obchodzi jak wyglądasz, ważne żeby dali trochę miedziaków.

Więcej
Trzeźwienie w Bogu

Zagrożenia – alkohol – krótka refleksja przedświąteczna

Co tydzień od 16.00 do 20.00 przy ulicy Cmentarnej naprzeciwko kościoła parafialnego w Zabierzowie zbiera się Grupa Trzeźwiejących Alkoholików. Przychodzą chociaż nikt im nie każe, nikt już do tego nie zmusza , przychodzą aby doskonalić umiejętność życia codziennie i zawsze bez alkoholu, aby dziękować Bogu za odzyskane życie. Skąd się wzięli ? Kim są ?.

To my ! Spójrzmy na zwyczaje panujące w naszych domach, spójrzmy i zastanówmy się ile alkoholu wypijamy w ciągu tygodnia, miesiąca, roku, ile razy upijamy się na imieninach, weselach, stypach dlatego, że ktoś się urodził, dlatego, że „życie jest ciężkie”, dlatego, że „jest dobrze”, dlatego, że „jest źle”. Nie czujemy się alkoholikami, bo mieszkamy we własnych mieszkaniach, mamy rodzinę, często pracujemy, zarabiamy pieniądze, jeździmy samochodami, w niedzielę idziemy do kościoła.

Więcej
Amulety

Zagrożenia:    amulety;   pierścień  Atlantów   -   znak niebożego     narodzenia

Człowiek   potrzebuje  czegoś  niezrozumiałego,   czegoś  dla   wtajemniczonych,  czegoś  niedostępnego  wszystkim.  Potrzeba   magii   i   wiara   w   nadprzyrodzone   i   tajemnicze   moce   wynika  w  prosty   sposób   z   dawnego   przedbiblijnego   okresu   religii   pierwotnej   człowieka.   Homo  sapiens  u  zarania   stworzenia   był    istotą  religijną.  W  wierzeniach   pogańskich   odnajdujemy   liczne   zapowiedzi   i   odbicia   późniejszego   objawienia   Starego  i  Nowego   Testamentu.  Ludzie  od   początku   Stworzenia    nie   potrafili  żyć  bez   religii.  Praktyki   magiczne   i  ezoteryczne   towarzyszyły   odwiecznym   poszukiwaniom    głębszego   niż  ziemski   sensu   istnienia.  Czasy  biblijne  wypełniają  potrzebę  religijności   człowieka,   są  odpowiedzią  na   nieustanne  pragnienie  Boga,  przyjście   na  świat   Zbawiciela   zamyka   objawienie   i   kończy   poszukiwanie.

Więcej
Głupota

 

Zagrożenia - Głupota.

Rzadko kiedy myślimy o niej jako o skłonności grzesznej i wynikającej z tego konieczności odpowiedzialności za nią przed Bogiem. Głupota nie jest wrodzona. Człowiek rodzi się bez doświadczenia i wiedzy , wyposażony w podstawowe umiejętności odruchowe umożliwiające przetrwanie w pierwszych okresach życia. Następnie przez całą jego resztę uczy się, uczy i często dochodzi do znanego filozoficznego stwierdzenia „wiem, że nic nie wiem”. Wisława Szymborska pisze: „Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez w prawy i umrzemy bez rutyny”. Na przestrzeni życia udaje się nam jednak sięgnąć do skarbnicy wiedzy i myśli poprzednich pokoleń i skonstruować swoją teraźniejszość mniej lub bardziej „głupio” lub mniej lub bardziej „mądrze”.

Więcej
W trzeźwości do Maryi

„.......Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce......”

Początek spotkań Anonimowych Alkoholików na Jasnej Górze zawsze jest taki sam. Ojciec Ryszard – Alkoholik wita przybyłych pielgrzymów z całej Polski. Ze szczególnym wzruszeniem tych, którzy są po raz pierwszy. Tym razem spotykamy się już dwudziesty czwarty raz. W ogólnym entuzjazmie gromkim głosem 30 tysięcy ludzi śpiewa radośnie pieśń : Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce”. 30 tysięcy uzależnionych, współuzależnionych, rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu., duchownych , terapeutów, przyjaciół i tak dalej i tak dalej z całej Polski od Przemyśla po Suwałki i od Legnicy po Szczecin. Z roku na rok przybywa pielgrzymów „ jednej z najpiękniejszych pielgrzymek na Jasną Górę”, jak zwykł mawiać Ksiądz biskup Antoni Długosz, Gospodarz i wielki orędownik dzieła trzeźwości.

Więcej
12 gminne święto trzeźwości

12 Gminne Święto Trzeźwości – Zabierzów 25.08.2012 r.

Zabrakło miejsca przy stole

Po raz dwunasty Grupa Trzeźwiejących Alkoholików w Zabierzowie wraz z Władzami Gminy zorganizowała Święto Trzeźwości. Liczba 12 ma szczególnie symboliczne znaczenie dla osób trzeźwiejących. Tyle bowiem jest tzw. kroków do uzyskania zdrowia opisanych przed laty przez twórców Ruchu Anonimowych Alkoholików. Dwanaście kroków, dwunaste Święto w dwutysięcznym dwunastym roku. Dwunasty Krok zachęca osoby idące drogą trzeźwości do krzewienia tej idei wśród innych osób, które nadal tkwią czynnie w chorobie alkoholowej. Piękna symbolika, której dodatkowym rozwinięciem było wydarzenie, opisane poniżej, które miało miejsce po raz pierwszy w historii organizacji tychże spotkań w Zabierzowie, Początek jednak był taki jak zawsze. Zgodnie z porządkiem wyznawanym w ruchach trzeźwościowych rozpoczęto od Mszy Świętej w kościele parafialnym, którą sprawował wieloletni duszpasterz osób uzależnionych Ksiądz Mirosław Żak.

Więcej
Pornografia i autoerotyzm

Zagrożenia: przedwczesne zainteresowanie problematyką seksualną – pornografia i autoerotyzm

„Mężczyzną i kobietą stworzył ich” – Stworzenie człowieka to wydarzenie na początku Świata, które rozpoczęło niekończącą się problematykę relacji między osobami dwojga płci. Adam był mężczyzną w pełni anatomicznie wyposażonym w atrybuty męskie. Może to dziwić ponieważ wydawałoby się, że miał czas pędzać w Raju samotnie pośród roślin i strumieni. Anatomiczne uposażenie Adama informuje nas o tym, że w planie Boga było nie tylko stworzenie mężczyzny, ale i kobiety, a także rozwój relacji pomiędzy płciami służący rozmnażaniu. Po powołaniu do istnienia Ewy, Człowiek sięgnął po dar współżycia za przyczyną „ojca kłamstwa” – szatana, przedwcześnie, samowolnie dodatkowo będąc do tego nieprzygotowanym.

Więcej
09.01.13 Oczekując na cud

Oczekując na cud, czyli czy mam prawo do dziecka?

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

2378 Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem. "Największym darem małżeństwa" jest osoba ludzka. Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego "prawa do dziecka". W tej dziedzinie jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa: prawo, by "być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku".

Obecnie niepłodność dotyka co piątą, szóstą parę małżeńską. Szacuje się, że w Polsce ok. 2 mln ludzi cierpi z powodu niepłodności małżeńskiej. Duża ilość tych par małżeńskich twierdzi, że ma prawo posiadania dziecka, jakby był to produkt wystawiony w sklepie, który możemy kupić, gdy tylko mamy na to ochotę. W pierwszym numerze nowego na rynku prasowych dwutygodnika – GRAZIA (nr 1, 29 listopada 2012, s. 49), możemy przeczytać następujące wypowiedzi sławnych kobiet:

Więcej
09.01.13 Życie za życie

 

Życie za życie, czyli kilka słów o metodzie in vitro

Ostatnio w naszym kraju bardzo głośno jest na temat refundacji leczenia bezpłodności metodą in vitro. Rodzi się jednak pytanie, czy metoda in vitro leczy bezpłodność i czym tak naprawdę jest in vitro? Kościół zabrania metody in vitro, ale dlaczego? Poznajmy kilka faktów na temat tejże metody, by móc odpowiedzieć sobie na te pytania.

W 1977 roku jesienią Angelika Lesley, która była niepłodna, w angielskim szpitalu w Oldham otrzymała szczep kilkudniowego zarodka człowieczego – embrion ukształtowany in vitro, czyli dosłownie w szkle, w probówce. Fakt tego sztucznego zapłodnienia odnotowano jako przypadek szczególnie wyrafinowanego eksperymentu związanego z powoływaniem do życia istoty ludzkiej. Od tego czasu narodziło się na naszym globie tysiące „dzieci z probówki”.

Zapłodnienie in vitro jest rodzajem zapłodnienia pozaustrojowego, zapłodnieniem poza żywym organizmem, polegającym na pobraniu komórek rozrodczych kobiety (komórki jajowe) i mężczyzny (plemniki) i dokonania zapłodnienia w probówce w laboratorium, a następnie wszczepienia zarodka kobiecie. In vitro składa się z kilku następujących etapów:

Więcej
15.12.12 Bo każdy ma prawo do życia!

 

Bo każdy ma prawo do życia!

W całym naszym kraju zaczyna być głośno. Pikiety z makabrycznymi i brutalnymi zdjęciami, przedstawiającymi zabite nienarodzone dzieci, przedstawiające prawdę o aborcji, o zabójstwie niewinnych. Jest to działanie Fundacji PRO – Prawo do życia, której jednym z najważniejszych celów statutowych jest wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Więcej