Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie

 

Z okazji Świąt życzymy naszym zacnym Czytelnikom obfitości łask płynących z tajemnicy Zmartwychwstania, dużo zdrowia i Bożego błogosławieństwa w życiu oraz sił do świadczenia o Chrystusie Zmartwychwstałym swoim słowem i czynem
.

 

 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

DOBRY PASTERZ

Email Drukuj PDF

DOBRY PASTERZ

Jezus jest Dobrym Pasterzem. Tak dobrym, że oddał życie za każdą ze swoich owiec, za ciebie... Każda z Jego owiec jest najważniejsza, najcenniejsza. Im słabsza owieczka, tym więcej ma o nią starania On, Dobry Pasterz.

Ten Pasterz nigdy cię nie zostawi. Choćbyś przechodził przez ciemną dolinę utrapień, On będzie z tobą. Będzie cię prowadził. To nic, że możesz nie odczuwać Jego bliskiej obecności. Wierz, że On jest przy tobie. Wierz w nieskończoną dobroć Jego Serca. W tym Sercu na zawsze zapisane jest twoje imię. Jest ono wyryte na Jego dłoniach, przebitych z miłości do ciebie.

Na Słowie twego Pasterza możesz i masz polegać, bo ono cię nie zawiedzie. Ono oświetli twoją drogę nawet w ciemnościach, których jest wiele na drodze wiary. Twój Pasterz prowadzi cię w swej owczarni mówiąc do ciebie: Pójdź za Mną, słuchaj mojego głosu, a nie zbłądzisz; nie oddalisz się od celu. Owca zna głos swojego pasterza i czuje się przy nim bezpiecznie. Także ty słuchaj głosu Pasterza, abyś się nie lękał i nie czuł osamotnienia w drodze.

Więcej…

Radośnie żyć na świecie

Email Drukuj PDF

Radośnie żyć na świecie

Radośnie żyć na świecie

Bo Pan Bóg kocha nas.

Dał życie nam i słońce

I cały piękny świat

I tych dobrych ludzi

I nowy własny szlak

Radośnie żyć na świecie

Bo Pan Bóg Kocha nas.

Słowa piosenki religijnej idealnie pasują i przekazują to o czym chcę zapewnić wszystkich. A z czego się mamy cieszyć? No oczywiście z tego , że Pan Jezus Zmartwychwstał . A także z tych wszystkich wydarzeń i rzeczy o których mowa wyżej. Zmartwychwstanie Pana Jezusa to przecież pewna nasza nadzieja na nasze zmartwychwstanie. Zapyta ktoś mnie z czego ty niemądra się cieszysz tak naprawdę? Powiedziałam przecież już , ale jeszcze dokładniej wyliczę. Cieszę się z tego, że jeszcze żyję na tym pięknym świecie. Co prawda w innym świecie jest jeszcze piękniej , ale nie znane do końca, nie widziane na własne oczy trochę niepokoi. Chociaż trzeba się przecież cieszyć, że będziemy mogli oglądać Boga twarzą w twarz to jednak nikt nie chce umierać. Czym jeszcze się cieszę?

Poprawiony: sobota, 25 kwietnia 2015 17:17 Więcej…

Polskie Orły Wysoko Latają

Email Drukuj PDF

Polskie Orły Wysoko Latają

Uroczystości w Morawicy

W niedzielę 19.04.2015 w podkrakowskiej Morawicy na cmentarzu parafialnym przy pomniku „ Polskie Orły „ odbyło się odsłonięcie tablic, upamiętniających pilotów 24 Eskadry Rozpoznawczej z 1939r, lotnictwa sanitarnego, oraz wybitnego motoparalotnirza Grzegorza Krzyżanowskiego. Warto dodać, że pomnik „ Polskie Orły „ znajduję się obok grobu KPT Mieczysława Medweckiego, pierwszego pilota, który zginął podczas II wojny światowej 1 września 1939r. Pomysłodawcą pomnika i organizatorem uroczystości był proboszcz Parafii pw. Św Bartłomieja w Morawicy, Kapelan Solidarności Ks. Władysław Palmowski. Uroczystości rozpoczęły się w kościele gdzie odbył się koncert Orkiestry Strażackiej z Raciechowic, oraz chóru Wspólnota. Wśród wielu zaproszonych gości na uroczystości przyjechał euro poseł i kandydat n prezydenta RP Andrzej Duda, który podziękował za utrwalanie naszych historii i pamięć o bohaterach, bo jak powiedział bohaterem jest każdy kto służył Ojczyźnie. Kandydat na prezydenta RP Andrzej Duda wyraził nadzieję, że już niedługo Polska będzie prowadziła politykę prawdy.

Poprawiony: sobota, 25 kwietnia 2015 17:11 Więcej…

KBM dla ŚDM

Email Drukuj PDF

KBM dla ŚDM

 

Znamy już dokładnie miejsca, w których odbędzie się ŚDM!

Wiadomość tę ogłosił w Niedzielę Palmową kard. Stanisław Dziwisz. Msza Otwarcia, powitanie Ojca Świętego i Droga Krzyżowa odbędą się na Błoniach, a sobotnie czuwanie z Ojcem Świętym i niedzielna Msza Posłania w Brzegach na granicy Krakowa i Wieliczki. Teren ten otrzyma nową nazwę – „Campus Misericordiae”.

Do Brzegów organizatorzy chcą także zapewnić sprawny dojazd - tworząc tymczasowy zjazd z autostrady i wykorzystując przebiegającą tuż przy Strefie Aktywności Gospodarczej linię kolejową.

Miejsce to wzbudzało kontrowersje ze względu na to, iż znajduje się poza granicami Krakowa. Podobnie jednak było podczas poprzednich edycji ŚDM na całym świecie - prawie zawsze główne spotkanie odbywało się poza centrum miasta (a czasem poza jego formalnymi granicami).

Poprawiony: sobota, 25 kwietnia 2015 16:48 Więcej…
Email Drukuj PDF

RADOŚĆ WIARY

Jezus chce, abyśmy mieli w sobie Jego radość. Pragnie, abyśmy chodzili w Jego obecności – wierząc w Niego i Jemu, ufając Jego nieskończonej dobroci. Kto wierzy słowom Mistrza, ma powód do tego, aby skakać z radości! Tak: skakać z radości! Jeśli nie skaczemy z radości, to dlatego, że jesteśmy niedowiarkami. Nie wierzymy Słowu Pana.

Apostołowie po odejściu Mistrza byli „zatrwożeni i wylękli”. Pamięć o tym, że opuścili Go w czasie Męki, była dla nich zapewne dużym ciężarem. Gdy ukazał im się Jezus, zdawało im się, że widzą ducha. Ich serca były pełne wątpliwości. Jak bardzo i my jesteśmy do nich podobni! Pełni trwogi, niedowierzania, powątpiewania, przygnieceni tak wieloma zdradami Mistrza... Gasimy w sobie radość. Zmartwychwstały Pan przychodzi do nas, aby nam przywrócić radość. Mówi: Nie bójcie się. To Ja jestem. Wierzcie!

On cię odkupił. Czy to nie powód do największej radości? Tak cię kocha, że oddał za ciebie życie. Powstał z martwych, abyś i ty żył. Jest z tobą – tu i teraz. Spotykasz się z Nim na Eucharystii. Czemu więc się nie radujesz? Myślisz, że twoje troski, codzienne kłopoty są zbyt wielkie, aby Jezus w nie wszedł? Myślisz, że twoje winy są zbyt duże, aby On je mógł wymazać? Jeśli tak – zapewniam cię: jest inaczej. Jezus ma moc i jest miłosierny. Trzeba tylko Mu uwierzyć i zaufać.

On odpuszcza twoje winy. On cię wybawia od zła. Ratuje od udręk, które na ciebie sprowadził grzech. Prostuje twoje drogi. Abyś mógł radować się w Nim, poucza cię: Zachowuj moje przykazania. Zachowuj moją naukę. Pragnij, aby Duch Prawdy przenikał twoje sumienie; aby wchodził w jego najgłębsze zakątki i oświetlał je Boskim światłem. Nie wszystko, co wydaje ci się dobre, prawdziwie jest dobrem.

Poprawiony: sobota, 18 kwietnia 2015 21:41 Więcej…
Email Drukuj PDF

Święcone – podziękowania od Caritas

 

Zespół Caritas dziękuje wszystkim, którzy zakupili baranki, kartki święcone oraz złożyli ofiarę na cele charytatywne.

Zostało zrobione 100 paczek dla chorych niewychodzących z domu. Dziękujemy wszystkim, którzy roznieśli i rozwieźli święcone chorym.

Bóg zapłać!

 

Parafialny Zespół Caritas

Poprawiony: sobota, 18 kwietnia 2015 21:24
Email Drukuj PDF

KBM dla ŚDM

Od 13 kwietnia 2014r. Krąg Biblijno-Modlitewny z naszej parafii, duchowo przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie w 2016r. Od tego czasu cotygodniowe spotkania poświęcamy głównie tematyce ŚDM, a formacja duchowa oparta jest o program formacji przygotowany przez organizatorów tego wydarzenia.

Chcąc przybliżyć wszystkim nadchodzące dzieło, postanowiliśmy opisywać w naszej gazetce parafialnej ważne informacje dotyczące Światowych Dni Młodzieży. Zachęcamy zatem do czytania artykułów zatytułowanych „KBM dla ŚDM”.

Oprócz informacji dotyczących ŚDM, wydarzeń, które są i będą organizowane w związku z ŚDM, chcielibyśmy od czasu do czasu opisać punkt patrzenia młodych na świat.

Zacznijmy od tego, co leży u źródeł Światowych Dni Młodzieży. Każdy z nas wie doskonale, że to św. Jan Paweł II ustanowił ŚDM, było to jednym z wielu dowodów jego troski o młodzież, którą wyrażał od pierwszych chwil swojej papieskiej posługi. Już podczas inauguracji pontyfikatu, powiedział do młodych:Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją.”

Poprawiony: sobota, 18 kwietnia 2015 21:14 Więcej…

Budżet gminy na 2015 rok

Email Drukuj PDF

Budżet gminy na 2015 rok

Dochody i wydatki

W tym roku dochody budżetu gminy mają wynosić 86,4 mln zł., a wydatki 90 mln zł. Natomiast w ubiegłym roku planowano dochody w wysokości 81,2 mln zł., a wydatki 87,6 mln zł. Tegoroczny deficyt w kwocie 3,6 mln zł zostanie pokryty z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych. Na koniec tego roku zadłużenie gminy ma wynosić 45,1 mln zł.

W tegorocznym budżecie gminy najwięcej pieniędzy zostało przeznaczonych na oświatę i wychowanie 33,3 mln zł (w 2014 roku zaplanowano na ten cel 34 mln zł). Na funkcjonowanie urzędu gminy założono 7,6 mln zł (w ubiegłym roku 6,8 mln zł). Na budowę i remonty dróg gminnych 9,8 mln zł (poprzednio 9,2 mln zł). Na dopłatę do funkcjonowania lokalnej komunikacji (MPK) na terenie gminy 2,7 mln zł (poprzednio 2,7 mln zł). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,4 mln zł (poprzednio 1,3 mln zł). Na kulturę fizyczną i sport 5,2 mln zł (poprzednio 2,3 mln zł). Na oświetlenie ulic, placów i dróg 1,9 mln zł, (poprzednio również 1,9 mln zł). Natomiast na oczekiwane przez mieszkańców gminy różnego rodzaju inwestycje przeznaczono 15,4 mln zł, w ubiegłym roku 16,9 mln zł.

Poprawiony: sobota, 18 kwietnia 2015 20:53 Więcej…

Równouprawnienie kobiet - absurdalna rzeczywistość prawna

Email Drukuj PDF

Równouprawnienie kobiet – absurdalna rzeczywistość prawna

Władze gminy Makowa Podhalańskiego zapewne były w ogromnym szoku, gdy odmówiono im dotacji na ocieplenie należących do gminy budynków z powodu równouprawnienia kobiet.

Gmina, która chciała otrzymać dotację na remont magistratu, biblioteki, domu kultury i szkół podstawowych w Makowie, Żarnówce oraz Białce, zwróciła się w tej sprawie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednakże NFOŚ odmówił dotacji, uzasadniając, że gmina w swoim wniosku niedostatecznie odniosła się do „równości płci i stosunków bilateralnych”. Gmina odwołała się od decyzji do ministerstwa środowiska. NFOŚ dotację przyznał, nie wspominając już słowem o równouprawnieniu.

Poprawiony: sobota, 18 kwietnia 2015 20:48 Więcej…
Email Drukuj PDF

MIŁOSIERDZIE

Ojciec Niebieski najpełniej okazał nam miłosierdzie wydając swojego jedynego Syna za nas. On wciąż pragnie je nam okazywać. Z głębin Serca Boga nieustannie wypływają rzeki miłosierdzia, abyśmy doznali uzdrowienia. To Serce przyzywa biednych grzeszników: Przyjdźcie, obmyjcie się, a staniecie się czyści, wolni, szczęśliwi. We Mnie jest wasze ocalenie.

Nasz Ojciec pragnie, aby każdy z nas w Nim odnalazł Boga bliskiego, który ma upodobanie w nas. Jego ojcowskie ramiona pragną nas obejmować, tulić do Serca, zaspokajać nasz nieukojony głód miłości. Bóg nie jest Bogiem odległym, lecz bliskim nam, troskliwym, czułym jak matka wobec swego niemowlęcia. Wierzysz w takiego Boga? To twój OJCIEC, który dał ci życie. On dzieli z nami chwałę swego królestwa. Duch Święty, którego posyła nam Zmartwychwstały Pan, przekonuje nas o Jego miłości i miłosierdziu. Wprowadza nas w postawę prostoty serca, abyśmy mogli jak dzieci z ufnością wyciągać swoje ręce do Ojca.

Jezus dla nas pozwolił otworzyć swój bok, aby nas obdarować swym Boskim życiem. Zapragnął oddalić od nas to, co spowodowało naszą śmierć i naszą brzydotę – grzech. Wciąż pragnie nam okazywać swoje miłosierdzie – Jego bok jest dla nas nieustannie otwarty. Tak łatwo możemy przyjść i obmyć się w nim, odnajdując pokój i ukojenie. Jezus staje pośród nas, wierzących, gdy gromadzimy się wokół ołtarza. Leczy nas – czy czujemy, czy nic nie odczuwamy – tak dzieje się w czasie każdej Mszy Świętej. Jezus leczy rany serca swoją Boską miłością. On wyzwala nas z lęku. Zabiera nasz ból. Przywraca nam radość życia. Daje pokój.

Poprawiony: sobota, 11 kwietnia 2015 20:50 Więcej…

NAJŚWIĘTSZA RANA RAMIENIA PANA JEZUSA

Email Drukuj PDF

NAJŚWIĘTSZA RANA RAMIENIA PANA JEZUSA

Wielki Piątek to wspomnienie męki i śmierci Pana Jezusa. Rozważanie męki Pańskiej daje duszy nadprzyrodzone łaski. Według wielu objawień to rozważanie wyprasza grzesznikowi więcej niż rok biczowania. Wielu grzeszników znajduje ukojenie w Krwi Chrystusowej i w Jego Przenajświętszych Ranach. Warto więc w tych pierwszych dniach po Triduum Paschalnym, w którym poprzez wielkopiątkowe obrzędy liturgiczne byliśmy kolejny raz świadkami męki Pańskiej, wspomnieć o tajemnicy nieznanej i bolesnej Rany Świętego Ramienia.

Tę tajemnicę Pan Jezus objawił św. Bernardowi z Clairvaux podczas jednej z jego wizji. Podczas tej wizji św. Bernard zapytał Zbawiciela, która z Ran podczas Jego Męki była najbardziej bolesna i jest przed ludźmi utajona. Pan Jezus mu odpowiedział następująco: „Miałem ranę na ramieniu, spowodowaną dźwiganiem krzyża, na trzy palce głęboką, w której widniały trzy odkryte kości. Sprawiła Mi ona większe cierpienie i ból, aniżeli wszystkie inne. Ludzie mało o Niej myślą, dlatego jest nieznana, lecz ty staraj się objawić ją wszystkim chrześcijanom całego świata. Wiedz, że o jakąkolwiek łaskę prosić Mnie będą przez Tę właśnie Ranę, udzielę jej. I wszystkim, którzy z miłości do tej Rany uczczą Mnie odmówieniem codziennie trzech Ojcze nasz i trzech Zdrowaś Maryjo, daruję grzechy powszednie, ich grzechów ciężkich już więcej pamiętać nie będę i nie umrą nagłą śmiercią, a w chwili konania nawiedzi ich Najświętsza Dziewica i uzyskają łaskę i zmiłowanie Moje”.

Brat Jan Hruszowiec OFMConv na swoim profilu na facebook’u tak mówi na temat tajemniczej Rany naszego Zbawiciela: „Najświętsza Rana Ramienia Pana Jezusa – tutaj nie ma dostępu żadne zło, żaden demon tutaj nie wejdzie. To miejsce gdzie najbardziej doświadczysz mocy dotknięcia Serca Jezusa, tutaj jest Twoja ochrona, przemiana, tutaj jest źródło mocy na wszelkie zło”.

Poprawiony: sobota, 11 kwietnia 2015 20:17 Więcej…

Strona 1 z 33

DJ Tab Generator

Polskie Orły Wysoko Latają

Polskie Orły Wysoko Latają

Uroczystości w Morawicy

W niedzielę 19.04.2015 w podkrakowskiej Morawicy na cmentarzu parafialnym przy pomniku „ Polskie Orły „ odbyło się odsłonięcie tablic, upamiętniających pilotów 24 Eskadry Rozpoznawczej z 1939r, lotnictwa sanitarnego, oraz wybitnego motoparalotnirza Grzegorza Krzyżanowskiego. Warto dodać, że pomnik „ Polskie Orły „ znajduję się obok grobu KPT Mieczysława Medweckiego, pierwszego pilota, który zginął podczas II wojny światowej 1 września 1939r. Pomysłodawcą pomnika i organizatorem uroczystości był proboszcz Parafii pw. Św Bartłomieja w Morawicy, Kapelan Solidarności Ks. Władysław Palmowski. Uroczystości rozpoczęły się w kościele gdzie odbył się koncert Orkiestry Strażackiej z Raciechowic, oraz chóru Wspólnota. Wśród wielu zaproszonych gości na uroczystości przyjechał euro poseł i kandydat n prezydenta RP Andrzej Duda, który podziękował za utrwalanie naszych historii i pamięć o bohaterach, bo jak powiedział bohaterem jest każdy kto służył Ojczyźnie. Kandydat na prezydenta RP Andrzej Duda wyraził nadzieję, że już niedługo Polska będzie prowadziła politykę prawdy.

Więcej
Całun

 

Czy jest możliwe, by płótno, w które zawinięto ciało Jezusa Chrystusa w grobie, mogło przetrwać do dziś? Czy jest możliwe, by na płótnie znajdowała się fotograficzna podobizna złożonego w grobie Jezusa? Oba te pytania wydają się niewiarygodne. A jednak…

W turyńskiej katedrze św. Jana Chrzciciela, w kaplicy królewskiej, za żelazną kratą spoczywa płótno zwane Świętym Całunem. Płótno to jest pilnie strzeżone i rzadko wystawiane na widok publiczny. Każde wystawienie Całunu zawsze przyciągało do Turynu liczne rzesze pielgrzymów, którzy godzinami czekali w długich kolejkach, by tylko przejść i choćby rzucić okiem na zawieszony w katedrze Całun. Takie wystawienie zawsze poprzedzała skomplikowana procedura. W listopadzie 1973 roku kardynał Pellegrino zgodził się na coś bardzo doniosłego. Po raz pierwszy miano pokazać Całun w telewizji. Dzięki systemowi Eurowizji miały go zobaczyć Włochy, Hiszpania, Francja, Portugalia, Belgia, a nawet odległa Brazylia. Częścią programu miało być przemówienie papieża o Całunie. Dzięki temu miliony ludzi mogły zobaczyć Całun nie narażając go na ryzyko zniszczenia. W przeddzień realizacji programu została też zorganizowana specjalna konferencja, podczas której międzynarodowa grupa naukowców i ekspertów mogła zobaczyć Całun na żywo.

Więcej
Seniorzy powitali wiosnę

Seniorzy powitali wiosnę

W pierwszy dzień wiosny zabierzowski Klub Seniora przygotował inscenizacje obrzędu „Topienie Marzanny”. Przedstawienie obserwowała liczna rzesza widzów zgromadzonych na zabierzowskim Rynku.

E. Dąbrowa

 

„Przyszłość ma na imię Polska” – spotkanie z Andrzejem Dudą w Skawinie

Przyszłość ma na imię Polska” – spotkanie z Andrzejem Dudą w Skawinie

Kampania wyborcza Andrzeja Dudy nabiera rozpędu. W dniu 20 III 2015 roku do podkrakowskiej Skawiny przybył na spotkanie Kandydat na Urząd Prezydenta RP Andrzej Duda, którego powitał poseł na Sejm VII kadencji, mieszkaniec Skawiny Piotr Ćwik oraz licznie przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście. Andrzej Duda przedstawił swój program wyborczy oraz wizję naprawy Polski, mówił m. in. o ratowaniu polskich kopalń i ziemi, zmian w służbie zdrowia, zwiększeniu nakładów finansowych na wojsko, zmianach w systemie emerytalnym, odbudowie polskiego przemysłu, utrzymanie złotego jako waluty narodowej, zmianach w bankowości i w wielu innych dziedzinach.

Więcej
12 Konkurs Piosenki Angielskiej

12 konkurs piosenki angielskiej w Nowym Targu

W dniu 17.03.2015 w Nowym Targu odbył się 12 konkurs piosenki angielskiej. Naszą Gminę Zabierzów reprezentowały trzy wokalistki : Małgorzata Gęsiorek, Aleksandra Szota, Martyna Woźniak. Do konkursu zakwalifikowało się 96 uczestników, którzy reprezentowali bardzo wysoki poziom muzyczny i językowy. W przerwie uczestnikom konkursu rozdawano smaczne drożdżówki. Dzięki zaangażowaniu opiekuna Pana Jana Jacka Walasa, w kategorii wiekowej 4-6 klasa Aleksandra Szota zdobyła wyróżnienie i nagrodę. Konkurs był profesjonalnie przygotowany na bardzo wysokim poziomie. Atmosfera była bardzo miła i sympatyczna. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Po rozdaniu nagród zrobiono wspólne zdjęcie z wszystkimi uczestnikami konkursu.

Więcej
13.01.13 XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek - podziękowania

 

W imieniu organizatorów oraz własnym pragnę podziękować wszystkim, którzy swymi działania wspierali przygotowania oraz przebieg XIII Konkursu Kolęd i Pastorałek. Składam serdeczne Bóg zapłać państwu Krystynie oraz Józefowi Krukom, Maciejowi Wiater z KSI-System, państwu Pietrasom z DH „Centrum”, Marii Krzywieckiej z Prywatnej Apteki w Zabierzowie, Sebastianowi Zajt z sieci Groszek za materialne wsparcie konkursu. Szczególne podziękowania składam na ręce pani Wójt Elżbiecie Burtan oraz sołtysowi Wiesławowi Cader, a także mieszkańcom Zabierzowa za znaczne wsparcie finansowe organizowanego po raz 13 konkursu. Dziękuję również Marcinowi Kruk za bardzo sprawne poprowadzenie konkursu. Osobne podziękowania składam członkom jury paniom: Urszuli Więcek, Ewie Kędzierskiej oraz Agnieszce Micimińskiej.

To dzięki Państwa zaangażowaniu oraz wsparciu organizowane konkursy cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród uczestników jak i licznie przybyłych widzów. Jeszcze raz składam staropolskie Bóg zapłać.

W imieniu organizatorów

M. Jerzy Rajpolt

10.01.13 Konkurs Kolęd - kuźnia talentów

Zapraszamy na relację filmową

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK – KUŹNIĄ TALENTÓW MUZYCZNYCH

W sobotę, 5 stycznia w Samorządowy Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie odbył się XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Redakcję Życia Zabierzowa działającego przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu przy wsparciu z budżetu gminy Zabierzów. Jak co roku nie zawiedli organizatorzy i sponsorzy przedsięwzięcia.

Wystąpiło 21 wykonawców indywidualnych, 3 zespoły i 1duet.

Jury w składzie: Ewa Kędzierska, Agnieszka Micimińska, pod przewodnictwem Urszuli Więcek przyznało następujące miejsca w V kategoriach wiekowych:

GR. I. I miejsce: Oliwia Zawadzińska, II m. Klasa Ib Brzezie, III m. Kinga Kasprzyk.

GR. II. I miejsce: Zuzanna Rosa, II m. Julia Jarząbek, III m. Martyna Plewa.

GR.III. I miejsce: Marta Skraba, II m. Zofia Sydor, III m. Emilia Tabiś

GR.IV. I miejsce: Justyna Windys, II m. Monika Mikurda, III m. Anna Korzonek

GR.V. I miejsce: Zespół CANTUS, II m.Sebastian Gałaś, III m. Schola Alba Ecclesia.

Więcej
05.01.13 XIII KKiP wyniki

zespół Cantus - laureat V GrupyJury w składzie Ewa Kędzierska oraz Agnieszka Micimińska pod przewodnictwem Urszuli Więcek przyznało następujące miejsca w  kategoriach:

GRUPA I

I miejsce Oliwia Zawadzińska

II miejsce KLASA I b Brzezie

III miejsce Kinga Kasprzyk

Więcej
18.04.15 Budżet gminy na 2015 rok

Budżet gminy na 2015 rok

Dochody i wydatki

W tym roku dochody budżetu gminy mają wynosić 86,4 mln zł., a wydatki 90 mln zł. Natomiast w ubiegłym roku planowano dochody w wysokości 81,2 mln zł., a wydatki 87,6 mln zł. Tegoroczny deficyt w kwocie 3,6 mln zł zostanie pokryty z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych. Na koniec tego roku zadłużenie gminy ma wynosić 45,1 mln zł.

W tegorocznym budżecie gminy najwięcej pieniędzy zostało przeznaczonych na oświatę i wychowanie 33,3 mln zł (w 2014 roku zaplanowano na ten cel 34 mln zł). Na funkcjonowanie urzędu gminy założono 7,6 mln zł (w ubiegłym roku 6,8 mln zł). Na budowę i remonty dróg gminnych 9,8 mln zł (poprzednio 9,2 mln zł). Na dopłatę do funkcjonowania lokalnej komunikacji (MPK) na terenie gminy 2,7 mln zł (poprzednio 2,7 mln zł). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,4 mln zł (poprzednio 1,3 mln zł). Na kulturę fizyczną i sport 5,2 mln zł (poprzednio 2,3 mln zł). Na oświetlenie ulic, placów i dróg 1,9 mln zł, (poprzednio również 1,9 mln zł). Natomiast na oczekiwane przez mieszkańców gminy różnego rodzaju inwestycje przeznaczono 15,4 mln zł, w ubiegłym roku 16,9 mln zł.

Więcej
20.02.15 2 Sesja VII Kadencji

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy

Wicedyrektor w gimnazjum

Rada gminy wyraziła zgodę na utworzenie w zabierzowskim gimnazjum stanowiska wicedyrektora ds. wychowawczych. W gimnazjum uczy się 370 uczniów z 8 miejscowości gminy Zabierzów. W szkole zwiększa się liczba uczniów mających rozwiedzionych rodziców. Nie ma klasy, w której nie byłoby uczniów z niepełnych rodzin. Zastępca dyrektora ds. wychowawczych ma wesprzeć dyrektora gimnazjum w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, koordynacji wychowawców klasowych oraz w kontaktach z rodzicami. Koszt utworzenia stanowiska wyniesie ok. 20 tys. zł.

Dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych

Ustalono wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy. Na każde dziecko objęte opieką dotacja będzie wynosić miesięcznie 90 zł. Obecnie na terenie gminy tę dotację będą otrzymywać dwa żłobki prywatne w Zabierzowie i Bolechowicach. Na terenie powiatu krakowskiego gmina Zabierzów jest pierwszą gminą, która dotuje żłobki i kluby dziecięce.

Lokal w ratuszu

Radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu o powierzchni 130 m² w zabierzowskim ratuszu. W budynku tym na poziomie -1 (podziemie) znajduje się lokal o powierzchni użytkowej 130 m², składający się z trzech pomieszczeń: sali obsługi 82 m², zaplecza 43 m² i zaplecza sanitarnego oraz wc 5 m². W tym lokalu ma być prowadzona działalność gastronomiczna.

Wynagrodzenie wójta

Wójt będzie otrzymywał takie samo wynagrodzenie jak w poprzedniej kadencji. Wynagrodzenie wójta wynosi miesięcznie 12365 złotych brutto.

Zmiany w komisjach rady gminy

Z pracy w komisji rewizyjnej zrezygnował radny Jan Surówka. Na jego miejsce do tej komisji został wybrany radny Kazimierz Kapelan. Także z pracy w komisji komunalnej, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska zrezygnował radny Tadeusz Brzuchacza. Na zwolnione miejsce w komisji został wybrany radny Tadeusz Jojczyk.

Wydatki niewygasające

Radni przyjęli wykaz wydatków, które nie zostały wykonane w 2014 r., a zostaną zrealizowane do końca czerwca 2015 r. Zadania przesunięte na następny rok w Zabierzowie. Koncepcja budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą krajową w Zabierzowie. Projekt budowlano-wykonawczy budowy ścieżki rowerowej po wale rzeki Rudawy od granicy Krakowa do ul. Kmity w Zabierzowie. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Lotniskowej. Monitoring Zabierzowa. Projekt budowlano-wykonawczy parkingu typu park & ride w Zabierzowie. Wyposażenie budynku zabierzowskiego ratusza. Zakup i montaż 3 tablic ogłoszeniowych. Wykup gruntów pod budowę połączenia drogowego Osiedla Leśna Polana z drogą wojewódzką.

Edmund Dąbrowa

 

 

06.12.14 1 sesja VII kadencji

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

W dniu 28 listopada 2014 roku odbyła się 1 Sesja Rady Gminy Zabierzów VII kadencji.
Najważniejszym punktem obrad był wybór przewodniczącego rady gminy. Na początku sesji radni otrzymali od Przemysława Sitarskiego, przewodniczącego gminnej komisji wyborczej zaświadczenie o wyborze. Następnie 21 radnych złożyło ślubowanie. Do momentu wyboru nowego przewodniczącego obrady prowadził najstarszy radny 74-letni Edward Rogóż ze Szczyglic. Następnie w tajnym głosowaniu na przewodniczącego rady gminy Maria Kwaśnik z Aleksandrowic uzyskała poparcie wszystkich 21 radnych. W dwóch poprzednich kadencjach też sprawowała tę funkcję. Później odbyły się wybory trzech wiceprzewodniczących rady. Funkcję tę będą pełnić: Józef Szumiec, Andrzej Krawczyk i Henryk Krawczyk. Następnie wybrana na wójta Elżbieta Burtan złożyła ślubowanie.

Więcej
Pogotowie 24 godziny na dobę.

Pogotowie 24 godziny na dobę.

24 godziny na dobę otwarte są instytucje, które odgrywają w życiu człowieka ważną rolę. Zabezpieczają jego życiowe potrzeby, służą niejednokrotnie ratowaniu życia. Najbardziej pożądanymi instytucjami czynnymi całą dobę są Pogotowie Ratunkowe i Policja. Współczesność przynosi nam nowe rozszerzone pojęcie placówek „niezbędnych” człowiekowi otwartych i dostępnych przez dzień i noc. Do instytucji oferujących człowiekowi pomoc w trybie ciągłym, dołączyły całodobowe sklepy z alkoholem i punkty hazardu. Powstaje zasadnicze pytanie dotyczące realnej potrzeby istnienia tego typu oferty. Z rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu wynika, że każdy pijący alkoholik znający swoje chorobliwe potrzeby zaopatruje się w napoje wyskokowe bez względu na porę, a istnienie sklepu z wódką nie wnosi niczego nowego w jego codziennym trybie życia. Domniemanie jakoby sklepy całodobowe zmniejszały udział tzw. melin w nielegalnym obrocie alkoholem również nie zyskuje potwierdzenia w realiach codzienności. Alkohol jest bowiem dostępny w wielu placówkach handlowych otwartych do późnego wieczoru. Po co zatem istnieją? Do końca nie wiadomo. Tzw. zwykli ludzie nie kupują w nich alkoholu na imieniny, wesela czy święta o 3 w nocy czy 5 rano. Tym bardziej nie wiadomo jakiemu dobru służy gotowość całodobowa personelu do umożliwiana ludziom tracenia pieniędzy w hazardowy sposób grając na maszynach przez całą dobę. Smutny obraz obu instytucji wynika z mrocznej potrzeby zarabiania pieniędzy kosztem niejednokrotnie młodych i nieukształtowanych ludzi. Zarabiania na naiwności i nieprzewidywaniu konsekwencji swoich działań przez potencjalnych konsumentów. Samo istnienie takiej oferty wyzwala możliwość skorzystania z niej bez względu na realnie istniejącą potrzebę. Stwarza także pozory normalności działań związanych z takim sposobem realizacji zaspakajania pragnień. W tym głównie tkwi niebezpieczeństwo tworzenia nowych zachowań społecznych ludzi, którzy poprzez istnienie oferty czują się zwolnieni z myślenia i cenzurowania go w obszarze strat i zysków. „Co nie jest zabronione jest dozwolone” mawiali politycy i to wystarczało aby przestać myśleć w kategoriach moralnych. Św. Charbel mówi w swoich naukach o człowieku, który ma pragnienia i potrzeby. Potrzebujemy tego co jest niezbędne do życia, pragniemy zaś wielokrotnie tego co nie jest nam potrzebne , ale wywołuje emocje i chwilowo dodaje „koloru” życiu.

Więcej
szatan

Szatan istnieje naprawdę!!!

Szatan to nie taki diabełek z różkami i ogonkiem, który chodzi wokół niegrzecznych dzieci i ich straszy. Szatan istnieje naprawdę i jest potężny”. Te słowa rozpoczęły historię 38-letniego Marcina, który był nękany i opętany przez diabła, który na własnej skórze przekonał się o mocy szatana.

Historię Marcina usłyszeli uczestnicy Salwatoriańskiego Czuwania Młodzieży w Trzebnicy, które odbyło się 22 marca b.r. pod hasłem „Szatan realnie istnieje”. Opowieść ta zaczyna się, gdy chłopak miał 5 lub 6 lat. Zaczęły go nękać złe duchy. Jego mama zawołała na pomoc babcię, bo nie wiedziała, co się dzieje z jej synem. Babcia, praktykująca, pobożna katoliczka (!), wzięła jajko, rozbiła na głowie wnuka i zaczęła coś szeptać nad nim. Jest to pogański obrzęd odpędzający „licho” od ludzi. Obrzęd ten uważany jest za okultystyczny i ma na celu proszenie diabła o opiekę nad danym człowiekiem. Jest to swojego rodzaju cyrograf – szatan opiekuje się człowiekiem, żeby nic mu się nie stało, a w stosownym czasie dopomina się o jego duszę. Rzeczywiście, Marcin czuł się nieśmiertelnym – z największych opresji wychodził cało, bo „coś” go ochraniało, „coś” nie pozwalało, by został zabity, a nawet gdy sam próbował popełnić kilka razy samobójstwo, to „coś” go ratowało. „Coś” nie dawało zapomnieć o sobie – nękania, głosy, realna obecność diabła wpędziły Marcina w narkotyki, w zły stan psychiczny, odizolowanie się od ludzi. Marcin stawał się pod wpływem tego satanistą, przyznaje się do tego, że oddawał mocz w kościele podczas nabożeństwa, aby wyrazić swój brak szacunku dla Boga, kradł, był agresywny… Miał ciągle w sobie złość… Po kilkunastu latach takiego życia przyszedł „przypadkiem” na Mszę o uzdrowienie. I zaczęło się jego uzdrowienie – Bóg uleczył jego serce Miłością. Marcin jest teraz szczęśliwy – ma żonę, dwójkę dzieci, pracę i nosi przy sobie cały czas Biblię. Z agresywnego chłopaka, który mieszkał na ulicy i nie widział przed sobą przyszłości, stał się mężczyzną, który doświadczył Miłości Boga i dzieli się nią z innymi ludźmi.

Więcej
asystencja

Obecność - asystencja

Święty Jan Bosco tworząc podstawy swojej pedagogiki zwrócił szczególną uwagę na tzw. asystencję. Asystencja miała dotyczyć zdemoralizowanych chłopców, których zachowania były niebezpieczne dla nich samych i innych osób. Asystencja była rozumiana jako obecność dorosłego wychowawcy przy wychowankach, który przez sam fakt bycia blisko, utrudniał młodym chłopcom zachowania o charakterze przestępczym czy nieobyczajnym, wyznaczał granice postępowania, określał co dobre i złe, uczył postaw moralnych, nazywał uczucia, przeciwdziałał egoizmowi poprzez pokazywanie rozmaitych potrzeb współwychowanków, nagradzał „ za coś”, a nie uczył przyjemności „za darmo”. Stare XIX-wieczne  poglądy Świętego nie straciły nic ze swojej aktualności w XXI wieku.
Obecność – asystencja  we współczesnej rodzinie wydaje się dobrem cennym i rzadkim. Mając na myśli tzw. zagrożenia współczesnej rodziny i trudności związane z wychowaniem potomstwa   zwróćmy uwagę na ilość ( dobową) czasu spędzanego z własnymi dziećmi. W zdecydowanej większości rodzin występuje konieczność dokonywania wyboru pomiędzy obciążeniem pracą  i z tego wynikającym standardem życia, a przebywaniem w domu. Efektem przepracowania rodziców jest zmęczenie, które po powrocie z pracy nie przekłada się na kontakt z dzieckiem, ale na dalszą izolację. „ Idź, do siebie, daj mi spokój , jestem zmęczona/y”. Konsekwencja takiego postępowania powoduje, ze dziecko wychowuje się niejako „przy okazji”. Nie rzadko sporą rolę w tym procesie odgrywają życzliwi i kochający dziadkowie, którym z konieczności „podrzucamy” dzieci.

Więcej
Halloween w co się bawić?!?!

Halloween   -  31 październik każdego roku.
Dzieci i ludzie młodzi  nie myśl ą o śmierci i nie boją się jej w rozumieniu ostatecznym. Nie kojarzą jej z przebiegiem i jakością własnego życia, nie łączą z problematyką moralną, eschatologiczną.  Odczuwają strach przed zachowaniami ryzykownymi, ale nie doświadczają realnego niebezpieczeństwa przed jego konsekwencjami. Zdecydowana większość obecnych dorosłych w pewnych okresach swojego życia była zafascynowana opowieściami o duchach, tajemniczych mocach, zjawiskach nadprzyrodzonych itp. Ci w cudzysłowie odważniejsi podejmowali różne działania np. usiłowali wywoływać duchy, odwiedzali z „odwagą” cmentarze w nocy aby przeżyć coś niezwykłego, ale nikt wtedy tak naprawdę nie myślał o śmierci, a już na pewno własnej.

Więcej
Buddyzm

Buddyzm

Ojciec Prof. Bolewski napisał książkę pod znamiennym tytułem „Nic jak Bóg”, w której przedstawił analizę porównawczą buddyzmu i chrześcijaństwa. Buddyjskie „Nic” zostało skonfrontowane z chrześcijańskim pojęciem „Bóg”. Zestawienie to z całą mocą ujawniło fundamentalną różnicę pomiędzy oboma poglądami na rzeczywistość. W buddyzmie, który nie jest religią, a jedynie systemem filozoficznym nie istnieje pojęcie Boga. Człowiek czerpiący energię z kosmosu, rozpływa się po życiu w niebycie, po to by kolejny raz narodzić się w innej inkarnacji aby kontynuować lub udoskonalać dzieło swojego poprzedniego wcielenia.

Więcej
Nadzieja alkoholika

Kilka słów o nadziei alkoholika.

Zimny poranek. Stoisz pod sklepem. Mało osób przychodzi o tej porze na zakupy. Ty już jesteś. Nie opuszcza cię nadzieja, czekasz na osoby, które możesz poprosić o parę groszy. Za chwilę przyjdą koledzy. Podobni do Ciebie. „Odrażający, brudni, źli” Ich też nie opuszcza nadzieja. Pewnie i tym razem uda się zebrać 4 złote na wino lub nalewkę. Płynie czas, pogoda nieciekawa, podniesiony kołnierz zużytej kurtki, nieumyte ręce, nieświeży oddech po wczorajszym piciu, na twarzy parodniowy zarost. Kogo to obchodzi jak wyglądasz, ważne żeby dali trochę miedziaków.

Więcej
Trzeźwienie w Bogu

Zagrożenia – alkohol – krótka refleksja przedświąteczna

Co tydzień od 16.00 do 20.00 przy ulicy Cmentarnej naprzeciwko kościoła parafialnego w Zabierzowie zbiera się Grupa Trzeźwiejących Alkoholików. Przychodzą chociaż nikt im nie każe, nikt już do tego nie zmusza , przychodzą aby doskonalić umiejętność życia codziennie i zawsze bez alkoholu, aby dziękować Bogu za odzyskane życie. Skąd się wzięli ? Kim są ?.

To my ! Spójrzmy na zwyczaje panujące w naszych domach, spójrzmy i zastanówmy się ile alkoholu wypijamy w ciągu tygodnia, miesiąca, roku, ile razy upijamy się na imieninach, weselach, stypach dlatego, że ktoś się urodził, dlatego, że „życie jest ciężkie”, dlatego, że „jest dobrze”, dlatego, że „jest źle”. Nie czujemy się alkoholikami, bo mieszkamy we własnych mieszkaniach, mamy rodzinę, często pracujemy, zarabiamy pieniądze, jeździmy samochodami, w niedzielę idziemy do kościoła.

Więcej
Amulety

Zagrożenia:    amulety;   pierścień  Atlantów   -   znak niebożego     narodzenia

Człowiek   potrzebuje  czegoś  niezrozumiałego,   czegoś  dla   wtajemniczonych,  czegoś  niedostępnego  wszystkim.  Potrzeba   magii   i   wiara   w   nadprzyrodzone   i   tajemnicze   moce   wynika  w  prosty   sposób   z   dawnego   przedbiblijnego   okresu   religii   pierwotnej   człowieka.   Homo  sapiens  u  zarania   stworzenia   był    istotą  religijną.  W  wierzeniach   pogańskich   odnajdujemy   liczne   zapowiedzi   i   odbicia   późniejszego   objawienia   Starego  i  Nowego   Testamentu.  Ludzie  od   początku   Stworzenia    nie   potrafili  żyć  bez   religii.  Praktyki   magiczne   i  ezoteryczne   towarzyszyły   odwiecznym   poszukiwaniom    głębszego   niż  ziemski   sensu   istnienia.  Czasy  biblijne  wypełniają  potrzebę  religijności   człowieka,   są  odpowiedzią  na   nieustanne  pragnienie  Boga,  przyjście   na  świat   Zbawiciela   zamyka   objawienie   i   kończy   poszukiwanie.

Więcej
Głupota

 

Zagrożenia - Głupota.

Rzadko kiedy myślimy o niej jako o skłonności grzesznej i wynikającej z tego konieczności odpowiedzialności za nią przed Bogiem. Głupota nie jest wrodzona. Człowiek rodzi się bez doświadczenia i wiedzy , wyposażony w podstawowe umiejętności odruchowe umożliwiające przetrwanie w pierwszych okresach życia. Następnie przez całą jego resztę uczy się, uczy i często dochodzi do znanego filozoficznego stwierdzenia „wiem, że nic nie wiem”. Wisława Szymborska pisze: „Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez w prawy i umrzemy bez rutyny”. Na przestrzeni życia udaje się nam jednak sięgnąć do skarbnicy wiedzy i myśli poprzednich pokoleń i skonstruować swoją teraźniejszość mniej lub bardziej „głupio” lub mniej lub bardziej „mądrze”.

Więcej
W trzeźwości do Maryi

„.......Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce......”

Początek spotkań Anonimowych Alkoholików na Jasnej Górze zawsze jest taki sam. Ojciec Ryszard – Alkoholik wita przybyłych pielgrzymów z całej Polski. Ze szczególnym wzruszeniem tych, którzy są po raz pierwszy. Tym razem spotykamy się już dwudziesty czwarty raz. W ogólnym entuzjazmie gromkim głosem 30 tysięcy ludzi śpiewa radośnie pieśń : Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce”. 30 tysięcy uzależnionych, współuzależnionych, rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu., duchownych , terapeutów, przyjaciół i tak dalej i tak dalej z całej Polski od Przemyśla po Suwałki i od Legnicy po Szczecin. Z roku na rok przybywa pielgrzymów „ jednej z najpiękniejszych pielgrzymek na Jasną Górę”, jak zwykł mawiać Ksiądz biskup Antoni Długosz, Gospodarz i wielki orędownik dzieła trzeźwości.

Więcej
12 gminne święto trzeźwości

12 Gminne Święto Trzeźwości – Zabierzów 25.08.2012 r.

Zabrakło miejsca przy stole

Po raz dwunasty Grupa Trzeźwiejących Alkoholików w Zabierzowie wraz z Władzami Gminy zorganizowała Święto Trzeźwości. Liczba 12 ma szczególnie symboliczne znaczenie dla osób trzeźwiejących. Tyle bowiem jest tzw. kroków do uzyskania zdrowia opisanych przed laty przez twórców Ruchu Anonimowych Alkoholików. Dwanaście kroków, dwunaste Święto w dwutysięcznym dwunastym roku. Dwunasty Krok zachęca osoby idące drogą trzeźwości do krzewienia tej idei wśród innych osób, które nadal tkwią czynnie w chorobie alkoholowej. Piękna symbolika, której dodatkowym rozwinięciem było wydarzenie, opisane poniżej, które miało miejsce po raz pierwszy w historii organizacji tychże spotkań w Zabierzowie, Początek jednak był taki jak zawsze. Zgodnie z porządkiem wyznawanym w ruchach trzeźwościowych rozpoczęto od Mszy Świętej w kościele parafialnym, którą sprawował wieloletni duszpasterz osób uzależnionych Ksiądz Mirosław Żak.

Więcej
Pornografia i autoerotyzm

Zagrożenia: przedwczesne zainteresowanie problematyką seksualną – pornografia i autoerotyzm

„Mężczyzną i kobietą stworzył ich” – Stworzenie człowieka to wydarzenie na początku Świata, które rozpoczęło niekończącą się problematykę relacji między osobami dwojga płci. Adam był mężczyzną w pełni anatomicznie wyposażonym w atrybuty męskie. Może to dziwić ponieważ wydawałoby się, że miał czas pędzać w Raju samotnie pośród roślin i strumieni. Anatomiczne uposażenie Adama informuje nas o tym, że w planie Boga było nie tylko stworzenie mężczyzny, ale i kobiety, a także rozwój relacji pomiędzy płciami służący rozmnażaniu. Po powołaniu do istnienia Ewy, Człowiek sięgnął po dar współżycia za przyczyną „ojca kłamstwa” – szatana, przedwcześnie, samowolnie dodatkowo będąc do tego nieprzygotowanym.

Więcej
09.01.13 Oczekując na cud

Oczekując na cud, czyli czy mam prawo do dziecka?

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

2378 Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem. "Największym darem małżeństwa" jest osoba ludzka. Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego "prawa do dziecka". W tej dziedzinie jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa: prawo, by "być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku".

Obecnie niepłodność dotyka co piątą, szóstą parę małżeńską. Szacuje się, że w Polsce ok. 2 mln ludzi cierpi z powodu niepłodności małżeńskiej. Duża ilość tych par małżeńskich twierdzi, że ma prawo posiadania dziecka, jakby był to produkt wystawiony w sklepie, który możemy kupić, gdy tylko mamy na to ochotę. W pierwszym numerze nowego na rynku prasowych dwutygodnika – GRAZIA (nr 1, 29 listopada 2012, s. 49), możemy przeczytać następujące wypowiedzi sławnych kobiet:

Więcej
09.01.13 Życie za życie

 

Życie za życie, czyli kilka słów o metodzie in vitro

Ostatnio w naszym kraju bardzo głośno jest na temat refundacji leczenia bezpłodności metodą in vitro. Rodzi się jednak pytanie, czy metoda in vitro leczy bezpłodność i czym tak naprawdę jest in vitro? Kościół zabrania metody in vitro, ale dlaczego? Poznajmy kilka faktów na temat tejże metody, by móc odpowiedzieć sobie na te pytania.

W 1977 roku jesienią Angelika Lesley, która była niepłodna, w angielskim szpitalu w Oldham otrzymała szczep kilkudniowego zarodka człowieczego – embrion ukształtowany in vitro, czyli dosłownie w szkle, w probówce. Fakt tego sztucznego zapłodnienia odnotowano jako przypadek szczególnie wyrafinowanego eksperymentu związanego z powoływaniem do życia istoty ludzkiej. Od tego czasu narodziło się na naszym globie tysiące „dzieci z probówki”.

Zapłodnienie in vitro jest rodzajem zapłodnienia pozaustrojowego, zapłodnieniem poza żywym organizmem, polegającym na pobraniu komórek rozrodczych kobiety (komórki jajowe) i mężczyzny (plemniki) i dokonania zapłodnienia w probówce w laboratorium, a następnie wszczepienia zarodka kobiecie. In vitro składa się z kilku następujących etapów:

Więcej
15.12.12 Bo każdy ma prawo do życia!

 

Bo każdy ma prawo do życia!

W całym naszym kraju zaczyna być głośno. Pikiety z makabrycznymi i brutalnymi zdjęciami, przedstawiającymi zabite nienarodzone dzieci, przedstawiające prawdę o aborcji, o zabójstwie niewinnych. Jest to działanie Fundacji PRO – Prawo do życia, której jednym z najważniejszych celów statutowych jest wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Więcej