... beze Mnie nic nie możecie uczynić!

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie

Modlitwa za rodzinę
Panie  Boże, dziękuję Ci za moją rodzinę. Ześlij na nią hojne błogosławieństwo, aby była piękna i święta. Proszę Cię o Ducha Świętego, aby pomógł nam odkrywać godność rodziny i pielęgnować wzajemną miłość. Niech będzie On wsparciem w przezwyciężaniu codziennych trudności. Niech prowadzi nas do nawrócenia i uczy przebaczać sobie wzajemnie. Niech Maryja, Matka Pięknej Miłości i święty Józef, Opiekun Odkupiciela, otaczają nas swoją nieustającą opieką. Amen

 
 

Potrzebne noclegi dla Polaków z Białorusi

Od najbliższego poniedziałku do Polski przyjeżdża 19 osobowa grupa młodych Polaków z Białorusi. Goście pragną poznać kraj Ojców, jego historię, kulturę i doskonalić rodzimy język. Zamieszkują oni tereny, które zostały odebrane Rzeczypospolitej już w 1772 roku podczas I Rozbioru Polski. Kiedy nastał tam Związek Radziecki w ciągu jednej nocy zaginęły wszystkie nauczycielki języka polskiego, zaś kościół katolicki został zamknięty na 70 lat. Był też zakaz nadawania polskich imion. Teren ten został też dotknięty wybuchem czarnobylskim.

W programie mają zaplanowany głównie pobyt w kujawsko-pomorskiem. Natomiast dzięki życzliwości naszego księdza Proboszcza, przez 3 dni będziemy ich przyjmować w naszej parafii. Mają zwiedzić Kraków, Wieliczkę, a także zaplanowana jest wycieczka w Tatry – na Rusinową Polanę i do kaplicy na Wiktorówkach, a w drodze powrotnej będą w Wadowicach. Aby te nasze ambitne plany mogły zostać zrealizowane potrzebujemy noclegów jeszcze dla 10 osób z 2 na 3 oraz z 3 na 4 sierpnia. Wszystkich chętnych na przyjęcie tych młodych Polaków proszę o zgłaszanie drogą mejlową: parafia@zabierzow.pl

W imieniu organizatorów

M. Jerzy Rajpolt

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Pielgrzymka

Email Drukuj PDF

Pieszo do Matki – 34 Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę

Sierpień jest czasem specjalnym, jest czasem pielgrzymek. Już w starożytnym Izraelu pielgrzymowano do sanktuarium w Jerozolimie. Chrześcijanie przejęli ten zwyczaj. W średniowieczu powstał regularny ruch pielgrzymkowy do świętych miejsc, m.in. do Jerozolimy, do grobów apostołów w Rzymie i Santiago de Compostela. Wielokrotnie pielgrzymowano w celu odpokutowania win. Często jednak przyświecały temu fałszywe intencje, gdyż chciano się usprawiedliwić przed Bogiem przez samoudręczenie. Obecnie ludzie pielgrzymują, gdyż poszukują pokoju i siły, które emanują z sanktuariów jako miejsc szczególnej łaski.

Pielgrzymka ukazuje, że całe nasze życie jest drogą ku Bogu i jest również modlitwą. Pielgrzymi zabierają ze sobą przede wszystkim intencję, która jest dla nich ważna, którą chcą w ten sposób wymodlić.

Zachęcam do tej niezwykłej formy modlitwy, jaką jest pielgrzymka. W tym roku organizowana już jest XXXIV Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej na Jasną Górę. Ogólna intencja, z którą wyruszą pielgrzymi, to intencja Ojca Świętego i Ojczyzny, a jej tematem będą słowa „Wierzę w Syna Bożego”.

Pielgrzymi z Archidiecezji Krakowskiej będą codziennie pokonywać odcinki ok. 25 km. Wszyscy pielgrzymi mogą liczyć w razie potrzeby na pomoc medyczną. Pielgrzym nosi ze sobą tylko plecak podręczny z najważniejszymi rzeczami, a pozostały bagaż jest dowożony na miejsca noclegu.

Poprawiony: sobota, 26 lipca 2014 21:35 Więcej…

Nasze rocznice

Email Drukuj PDF

POLSKI SIERPIEŃ, POLSKI WRZESIEŃ...

O kontrowersyjnych rocznicach rozmawiamy z Piotrem Boroniem – historykiem.

M.Jerzy Rajpolt: Wkrótce (bo 1 sierpnia) przypadnie 70. rocznica Powstania Warszawskiego, a za miesiąc (1 września) 75. rocznica agresji niemieckiej na Polskę. Wokół obu wydarzeń od pewnego czasu narasta coraz większa dyskusja, bowiem pojawili się historycy, którzy negują słuszność decyzji naszych ówczesnych władz. Czy możemy w tym kontekście porozmawiać o obu rocznicach razem?
Piotr Boroń: Chętnie. W rozpętanych dyskusjach widzę sporo podobieństw. Obie mają cechy tzw. historii alternatywnej i pedagogiki wstydu, czyli wmawiania nam, że nieszczęścia Polski wynikają z naszej własnej winy. Wątpliwości w ocenach historycznych nie są nowe, ale nasilają się w momencie przełomowym, gdy Niemcy dokonują zwrotu w swojej polityce historycznej, a to musi rzutować na emocje Polski jako nie tylko sąsiada, ale państwa, które właśnie w ostatnich latach w wykonaniu ważnych grup nacisku przeżywa wyraźne przeorientowanie na Niemcy. Mówi się wręcz oficjalnie, że premier Tusk jest germanofilem. On nie zaprzecza. To tylko jeden z wielu bodźców do rewizji poglądów historycznych.
MJR: Ale czy to nie jest wpływ polityki na historię? Przecież wnioski powinny płynąć z historii w kierunku spraw bieżących, a nie odwrotnie! Rozumiem wzmożenie zainteresowań, ale nie zmianę poglądów na historię w związku ze zmianami w polityce...
PB: Dokładnie tak! Ja uznaję tylko taki jedyny kierunek! Ale gołym okiem widzimy, że jakieś emocje polityczne skutkują zmianami w spojrzeniu na historię. To się dzieje, choćby wbrew nauce... W tym przypadku amerykańskie osłabienie zainteresowania Europą i wzrost znaczenia Niemiec skutkuje ścieraniem się ambicji Rosji i Niemiec oraz ich tajnymi porozumieniami o podziałach wpływów. Niemcy ewidentnie zamykają też okres przepraszania za wojnę...
MJR: Czy ich ewidentna wina może ulec zniwelowaniu?

Poprawiony: sobota, 26 lipca 2014 19:56 Więcej…

Rudawa

Email Drukuj PDF

Śmieci w Rudawie

W korycie rzeki Rudawy zalegają duże ilości śmieci.  W rzece na wysokości ulicy Willowej utworzył się zator z butelek. Niesione nurtem butelki zatrzymały się na powalonych drzewach. Za usunięcie śmieci z Rudawy odpowiedzialny jest zarządca rzeki, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Sprawa została zgłoszona do zarządcy rzeki.
E. Dąbrowa

Poprawiony: sobota, 26 lipca 2014 19:29
Email Drukuj PDF

BĄDŹ WIERNY

„Bądź wierny, aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” mówi Pan (Ap 2,10). Bądź wierny temu, do czego jesteś zobowiązany na mocy przymierza zawartego z twoim Bogiem – chrztu świętego. Powiesz, że zawarłeś je zupełnie nieświadomie? Prawdopodobnie twoi rodzice zadecydowali za ciebie. Bądź im wdzięczny, że tak się stało. Dziękuj Bogu za niepojęty dar chrztu i wyrwanie z ciemności grzechu, którego dostąpiłeś tak wcześnie. Wierność łasce chrztu nie jest ograniczeniem twojej wolności. To otwarcie się na prawdziwe szczęście w Bogu i prawdziwą wolność od kajdan zła. Otrzymałeś za darmo ten dar. Nie depcz go i nie poddawaj się w niewolę tego, który chce cię zniszczyć.

Bądź wierny – porzucaj każdy, najmniejszy grzech. Wybieraj dobro. Pytasz: Dlaczego inni mogą grzeszyć? Nie patrz na innych. Bóg dziś mówi do ciebie, bo cię miłuje i jest o ciebie zazdrosny. On jest wierny przymierzu, jakie zawarł z tobą i nie odstąpi od niego. Chce, abyś poprzez twoją wierność Jemu, zdobył szczęście wieczne. Chce, aby twoje życie na ziemi było błogosławione, czyli szczęśliwe. Grzech nigdy nie daje szczęścia. Niewierność nie tylko prowadzi do zdrady Miłości, ale jest przyczyną największego cierpienia – ściąga na człowieka przekleństwo i śmierć.

Poprawiony: niedziela, 20 lipca 2014 05:48 Więcej…

Dzień Chorego

Email Drukuj PDF

Wyjazd chorych na Dekanalny Dzień Chorego w Modlnicy

W dn. 12 lipca b.r. odbył się wyjazd do Modlnicy z Caritas. Pielgrzymowaliśmy do Matki Bożej Bolesnej w Modlnicy na Dekanalny Dzień Chorego. Wyruszyliśmy z parkingu sprzed Urzędu Gminy busem użyczonym nam przez panią Wójt z Księdzem Prałatem Stanisławem Maślanką i z modlitwą na ustach na drogę. Indywidualni chorzy przywiezieni byli przez rodziny.

Przed Mszą św. była możliwość spowiedzi św.. Msza Św. rozpoczęła się o godz. 10. Księżmi koncelebrującymi byli: ksiądz z Prądnika, ks. Prałat Maślanka i młody ks. Piotr, który wygłosił wspaniałe kazanie do ludzi starszych i chorych o cierpieniu człowieka. Porównywał to cierpienie do cierpienia Pana Jezusa na krzyżu. Chorzy, dźwigając krzyż choroby, modlitwą upraszają wiele łask.

Poprawiony: niedziela, 20 lipca 2014 05:04 Więcej…

Spotkanie

Email Drukuj PDF

 

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE

Eucharystia niedzielna nie jest przykrym obowiązkiem, który Kościół nakazuje nam spełnić, ale naszym przywilejem. Gromadzimy się, aby złożyć Bogu Ofiarę Nowego Przymierza. JEZUS ofiaruje się za nas w Sakramencie Ołtarza, ale potrzebuje naszej obecności, bo to my wraz z kapłanem ofiarujemy Go Ojcu. Przynosimy Bogu to, czym żyjemy i co nas stanowi, włączając to w jedyną Ofiarę Jezusa. Dzięki niej nasze codzienne życie zostaje uświęcone i odnowione. Dzięki niej zostaje odnowiony cały wszechświat.

Dzięki tej Ofierze żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Gdyby na ziemi zaprzestano sprawowania Eucharystii, czekałaby nas natychmiastowa katastrofa. Oderwalibyśmy się od Źródła i Dawcy Życia. Czy zdałeś sobie kiedykolwiek sprawę w jak ważnym wydarzeniu uczestniczysz? To ta sama Ofiara, która dokonała się w Wielki Piątek. Chociaż zmysłami „nie dotykasz” tej Boskiej rzeczywistości, przez wiarę uczestniczysz w niej. BÓG JEST TU PRAWDZIWIE OBECNY.

Chrześcijanin, który opuszcza niedzielną Mszę Świętą, wyrządza sobie śmiertelną szkodę. Zrywa więź przymierza ze swoim Bogiem zawartą na chrzcie świętym. Dopuszcza się grzechu ciężkiego. Jest marnym chrześcijaninem, który odrzuca najcenniejsze... To spotkanie jest dla nas koniecznością. Bez niego nie będziemy żyć, jak dzieci Boga. Nie ma na ziemi ważniejszego wydarzenia od Eucharystii. Nie ma dla nas ważniejszego spotkania od spotkania ze Zmartwychwstałym Panem.

Jeśli dotąd tego nie czyniłeś, przygotuj się na spotkanie z Nim. Otwórz Pismo Święte, przeczytaj czytania na daną niedzielę. Można je znaleźć w prasie katolickiej, lub w internecie. Zadaj sobie trud – a zobaczysz po roku, jak on zaowocuje. Możesz nabyć Oremus zawierający czytania na każdy dzień miesiąca i tak przygotowywać się do Eucharystii, ilekroć w niej uczestniczysz. Jeśli masz rodzinę, spróbuj wspólnie, w sobotni wieczór, przeczytać przynajmniej Ewangelię na niedzielę. Będzie cię to na początku wiele kosztowało, bo chodzi o rzecz ważną. Kto słucha słowa Bożego, otwiera serce Jezusowi. Jego udział we Mszy Świętej jest pełniejszy.

Więcej…
Email Drukuj PDF

Przewielebny Księże Proboszczu,

z okazji imienin pragniemy złożyć serdeczne życzenia obfitych Bożych łask

oraz samych radosnych chwil!

Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi,

a Pan Jezus zawsze będzie Twoim Przyjacielem, Maryja niech przygarnia Cię do swego serca,

św. Jana Maria Vianney niech będzie wsparciem i umocnieniem we wszystkich trudnościach, a święty Patron niech prowadzi Cię pewną ręką po ziemskich drogach pielgrzymowania. Życzliwych serc i radosnych owoców kapłańskiej pracy.

Życzy wdzięczna Redakcja wraz z Czytelnikami

Poprawiony: sobota, 19 lipca 2014 20:39

Wakacja ze św, Franciszkiem

Email Drukuj PDF

W dniach 3 – 14 lipca 2014 r. Parafia św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie zorganizowała kolonijny wypoczynek nad morzem dla dzieci i młodzieży pn. „Lato ze św. Franciszkiem”. 45 osób wyjechało pod opieką pani kierownik Jolanty Wagi, ks. proboszcza Krzysztofa Burdaka i grupy wychowawców do niewielkiej miejscowości Rozłazino na Kaszubach. Zakwaterowanie miało miejsce w tamtejszej szkole podstawowej, gdzie zapewnione zostało wyżywienie i udostępniona m.in. sala gimnastyczna. Uczestnicy kolonii spędzali czas wypoczywając na plaży i kąpiąc się w morzu, jak również zwiedzając. Odwiedzili latarnię morską w Stilo, Łebę i ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym, molo w Sopocie, Gdynię z akwarium oraz Gdańsk – Archikatedrę Oliwską, gdzie wysłuchali koncertu organowego, Bazylikę Mariacką, Długi Targ z Fontanną Neptuna, a także odbyli rejs statkiem do Westerplatte. Niemałą atrakcję stanowiło również oglądanie zachodu słońca na plaży w okolicach Kopalina. Przez prawie cały pobyt pogoda dopisywała, a czas umilał śpiew. Stałym elementem każdego dnia była wspólna modlitwa i Msza święta. Wieczorami natomiast odbywały się różne konkursy, tańce i zabawy, było też pieczenie kiełbasek na ognisku i dyskoteka. Wszyscy wrócili do Zabierzowa wypoczęci i w bardzo dobrych humorach.

Poprawiony: sobota, 19 lipca 2014 20:29

Woda zalewa krajówkę

Email Drukuj PDF

Woda zalewa drogę krajową

Od wielu lat większe opady deszczu powodują, że woda płynąca w kanale obok kapliczki przy ul. Krakowskiej obok posesji 104, 108 wylewa się na drogę krajową w Zabierzowie. Woda zalewa też posesje po drugiej stronie jezdni. Wówczas bardzo szybko woda spływająca do tego cieku od strony ul. Zacisze nie mieści się w rurze, która jest podłączona do kanalizacji burzowej drogi krajowej. Przedstawiciele GDDKiA nie widzą tego problemu. Na spotkaniu w dniu 30 czerwca tego roku w sprawie odprowadzenia wód opadowych twierdzili, że nie znają problemu. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się 30 lipca. Tymczasem problem istnieje dla wszystkich, którzy podczas intensywnych opadów znajdują się tam. A najbardziej dla mieszkańców tego terenu, którym woda podtapia posesje. Ponadto piesi użytkownicy drogi muszą uciekać przed pojazdami, ponieważ ich przejazd powoduje potężne fontanny brudnej wody. Chodniki są zalewane wodą, więc nie sposób jest tamtędy chodzić.

Edmund Dąbrowa

 

Poprawiony: wtorek, 22 lipca 2014 18:12

MB Szkaplerzna

Email Drukuj PDF

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

Święto Matki Bożej Szkaplerznej wiąże się z historią karmelitów prowadzących życie pustelnicze na Górze Karmel. W czasie wypraw krzyżowych, zmuszeni do opuszczenia Palestyny opanowanej przez „niewiernych”, udali się do Europy. Tu z powodu odmiennego sposobu życia, spotkali się z odrzuceniem ze strony duchowieństwa i ludzi świeckich. Kościół powziął decyzję o ich rozwiązaniu. W najtrudniejszym czasie generałowi karmelitów – o. Szymonowi Stockowi 16 lipca 1251 r. ukazała się Maryja przekazując mu szkaplerz na znak Jej opieki nad zakonem. Powiedziała: „Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego”. Los karmelitów uległ poprawie – zakon został zatwierdzony. Postanowieniem Kościoła szkaplerz stał się darem dla wszystkich wiernych chcących go przyjąć. W XIV wieku na polecenie Matki Bożej, papież Jan XXII dodał do pierwszej obietnicy tzw. przywilej sobotni. Maryja zapewniła, że noszący szkaplerz w pierwszą sobotę po śmierci zostaną przez Nią zabrani z czyśćca do nieba.

Poprawiony: sobota, 12 lipca 2014 19:56 Więcej…
Email Drukuj PDF

Golgota protest

W Starym Teatrze w Krakowie, to ten, w którym niedawno Globisz kopulował z trupimi czaszkami, zaplanowano pokaz spektaklu „Golgota Picnic”. Prawdopodobnie w ten sposób Teatr chciał o sobie przypomnieć, bo wiadomo było, że przedstawienie wzbudzi więcej oburzenia i protestów osób wierzących, niż przyciągnie widzów. Nikt chyba się jednak nie spodziewał aż takiego zainteresowania, ponieważ pod budynkiem Teatru zgromadziło się około pół tysiąca osób, które wyrażało swoje oburzenie pokazem.

Podobno jakaś część spragnionych „kultury” weszła do środka bocznym wejściem, więc ciężko określić ile osób było na sali, bo głównym weszła zaledwie garstka. Druga garstka, która nie chciała wzbudzać zainteresowania, jakiś czas stała w oddali bolejąc nad faktem, że nie udało im się dopchać do drzwi, gdzie pod eskortą policji mogliby przekroczyć próg placówki.

Protestujący modlili się, śpiewali pieśni religijne i przemawiali. Obyło się bez nieprzyjemnych sytuacji i szczególnych interwencji policji. Na marginesie, krakowianie, patrząc na policję w telewizji, wyjątkowo doceniają tutejszych stróży prawa, którzy niejednokrotnie dostają wyrazy uznania za swoją postawę.

Kard. Stanisław Dziwisz zaapelował o bojkot spektaklu. Szkoda tylko, że honoru duchowieństwa bronił chyba jedynie ks. Marek Oczkowski (diecezjalny!) i to prywatnie oraz kilka sióstr zakonnych.

Całe zajście musiało wywrzeć duże wrażenie na młodym dziennikarzu, który chcąc zadać ks. Oczkowskiemu kilka pytań aż wstydził się przyznać jakie reprezentuje medium i zaczął od tego, że jest z gazety lokalnej, która z czasem okazała się lokalnym dodatkiem „Gazety Wyborczej”.

Teatr, mimo wielu lat istnienia, potrafi nadal wywoływać wielkie emocje. Szkoda, że spektakle nie są skierowane do ludzi, którzy przychodzą przeciwko nim protestować, bo wtedy na pewno byłby komplet widzów. Amen.

Jan Lorek

 

Poprawiony: sobota, 12 lipca 2014 19:58

Strona 1 z 19

DJ Tab Generator

Rudawa

Śmieci w Rudawie

W korycie rzeki Rudawy zalegają duże ilości śmieci.  W rzece na wysokości ulicy Willowej utworzył się zator z butelek. Niesione nurtem butelki zatrzymały się na powalonych drzewach. Za usunięcie śmieci z Rudawy odpowiedzialny jest zarządca rzeki, czyli Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Sprawa została zgłoszona do zarządcy rzeki.
E. Dąbrowa

zmarli

Pro memoriam

Z głębokim smutkiem informujemy, że Jan Rajpold zginął 6. lipca śmiercią tragiczną. Zmarły, w miarę swoich możliwości, zawsze chętnie wspierał działania naszej Redakcja. Tracimy w nim osobę serdeczną, życzliwą, zawsze chętną do pomocy. W Jego intencji prosimy o Zdrowaś Maryjo.
Panie świeć nad Jego duszą.
Redakcja  Życia Zabierzowa

XV lecie Życia Zabierzowa i Cantusa

Uroczystość na miarę piętnastolecia

Trochę nie chce się wierzyć, że to już piętnaście lat minęło od ukazania się pierwszego numeru gazety parafialnej "Życie Zabierzowa". Było to dokładnie 2 maja 1999 roku. Ze względu na wiele uroczystości na początku miesiąca, świętowaliśmy to dopiero 18 maja. Najpierw zgromadziliśmy się na mszy świętej o godzinie 17-stej, którą odprawił ks. dr Robert Nęcek- rzecznik prasowy Kurii metropolitalnej i nasz ksiądz Proboszcz Krzysztof Burdak. Tego dnia gościliśmy też w naszym Kościele kleryków krakowskiego seminarium duchownego. Ci młodzi ludzie byli obecni na każdej mszy świętej, a było ich trzech. Jeden z nich- Jacek Jastrzębski głosił kazanie. Nie mogłam, jak mi się wydaje, nie zapisać ważnego fragmentu kazania kleryka Jacka. Mówił on tak:  kiedy komuś wydaje się, że jego życie jest bez sensu lub bezwartościowe i pełne bólu, niech uwierzy Jezusowi. Naprawdę uwierzy. Pan Jezus powiedział bowiem do apostołów "niech się nie trwoży serce wasze.

Więcej
Jubileusz cz II

Od czasów dziecięcych byłem zawsze blisko ołtarza – 2. część wywiadu z panem Maciejem Jerzym Rajpoltem, Redaktorem Naczelnym „Życia Zabierzowa”

 

Razem z Życiem Zabierzowa swój jubileusz obchodzi zespół Cantus. Co łączy Życie Zabierzowa i zespół?

Jako redakcja Życia Zabierzowa, jak już wcześniej powiedziałem, organizowaliśmy wiele wycieczek, pielgrzymek. Bardzo chętnie z nami jeździła młodzież, dzieci i na tych wyjazdach stworzyła się grupa śpiewająca. Początkowo nie miała ona nazwy, później została określona jako Vivo Cantus, potem zostało samo Cantus. Chrztem bojowym były misje nad misjami. W latach największej popularności zespół liczył 30 członków. Od samego początku opiekował się nim, zarówno pod względem instrumentalnym, jak i wokalnym, Jan Walas. Do powstania zespołu przyczynili się w istotnym znaczeniu Józef Woch, ksiądz Piotr Natanek i ja.

Cantus śpiewał w wielu miejscach: Sanktuarium Maryjnym w Licheniu, Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, NMP Niepokalanej w Niepokalanowie, NMP z Lourdes w Porąbce Uszewskiej, Matki Boskiej Fatimskiej w Zakopanem, Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu, Matki Boskiej Płockiej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych w Płokach, w Sanktuarium Pasyjno Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej, Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Ojca Rafała Kalinowskiego w Czernej. Jednak najbardziej zespół zapamiętał udział w oprawie Mszy św. przed najsłynniejszym, nie tylko w Polsce obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Pełna muzyczna oprawa liturgii spotkała się z dużym uznaniem zarówno wiernych jak i Ojców Paulinów. Msza poświęcona była ludziom cierpiącym na chorobę Huntingtona, oraz ich rodzinom. Cantus wielokrotnie brał udział w licznych akcjach charytatywnych między innymi w „Koncercie dla Sebastiana”, gdzie miał zaszczyt zaśpiewać z zespołem p. Jacka Zielińskiego.

Więcej
Jubileusz Życia Zabierzowa

Byśmy mogli spokojnie opisywać życie naszej parafii i okolicy – o „Życiu Zabierzowa” opowiada jego Redaktor Naczelny –  M. Jerzy Rajpolt

W przeżywamy jubileusz 15-lecia Życia Zabierzowa. Jak Pan wspomina początki gazety? Kto wpadł na pomysł powstania gazetki parafialnej?

No tak minęło już 15 lat, chociaż byli niektórzy, co twierdzili, że gazetka nie przetrwa nawet pół roku. 15 lat to sporo czasu. Jak wspominam początki? Przede wszystkim byłem o 15 lat młodszy, pełen zapału i energii. Moje starsze dzieci już praktycznie były odchowane, a najmłodszej Julki jeszcze nie było. Siłą rzeczy pojawiło się trochę wolnego czasu, który można było wykorzystać do działań pozarodzinnych. Ze śp. żoną zaangażowaliśmy się w powstający u nas parafialny oddział Akcji Katolickiej, w ramach którego braliśmy udział w różnego rodzaju szkoleniach czy sympozjach. Jednym z nich był cykl spotkań, który miał miejsce w parafii pw. św Jadwigi Królowej. Wówczas jednym z elementów było przedstawianie aktywności w poszczególnych parafiach. Przedstawiciele parafii pw. św Salwatora zaprezentowali swój Tygodnik Salwatorski. Zrobili to w tak ciekawy i barwny sposób, że mnie i mojej żonie bardzo ta idea przypadła do serca. W czasie przerwy podszedłem do jednego z redaktorów - Łukasza Strutyńskiego zadając mu wiele pytań zarówno o sprawy organizacyjne jak i techniczne. Oczywiście, w czasie krótkiego spotkania nie dało się otrzymać na wszystko odpowiedzi, dlatego też razem z ówczesnym redaktorem naczelnym Piotrem Boroniem (znanym naszym czytelnikom z licznych wywiadów) zostałem zaproszony już na robocze spotkanie, po którym w naszej parafii powstał zespół do założenia pisma parafialnego. Początkowo zastanawialiśmy się, jaki charakter powinno mieć to pismo: tygodnik, miesięcznik, czy też kwartalnik. Na te nasze rozterki Piotr Boroń krótko stwierdził: jeśli chcecie być czasopismem na bieżąco, to stwórzcie tygodnik, bo inaczej zawsze będziecie z materiałami mocno nieaktualnymi. Oczywiście wielokrotnie bywaliśmy w gościnnych progach Piotra, aby poznawać tajniki pracy nad tygodnikiem.

Więcej
13.01.13 XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek - podziękowania

 

W imieniu organizatorów oraz własnym pragnę podziękować wszystkim, którzy swymi działania wspierali przygotowania oraz przebieg XIII Konkursu Kolęd i Pastorałek. Składam serdeczne Bóg zapłać państwu Krystynie oraz Józefowi Krukom, Maciejowi Wiater z KSI-System, państwu Pietrasom z DH „Centrum”, Marii Krzywieckiej z Prywatnej Apteki w Zabierzowie, Sebastianowi Zajt z sieci Groszek za materialne wsparcie konkursu. Szczególne podziękowania składam na ręce pani Wójt Elżbiecie Burtan oraz sołtysowi Wiesławowi Cader, a także mieszkańcom Zabierzowa za znaczne wsparcie finansowe organizowanego po raz 13 konkursu. Dziękuję również Marcinowi Kruk za bardzo sprawne poprowadzenie konkursu. Osobne podziękowania składam członkom jury paniom: Urszuli Więcek, Ewie Kędzierskiej oraz Agnieszce Micimińskiej.

To dzięki Państwa zaangażowaniu oraz wsparciu organizowane konkursy cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród uczestników jak i licznie przybyłych widzów. Jeszcze raz składam staropolskie Bóg zapłać.

W imieniu organizatorów

M. Jerzy Rajpolt

10.01.13 Konkurs Kolęd - kuźnia talentów

Zapraszamy na relację filmową

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK – KUŹNIĄ TALENTÓW MUZYCZNYCH

W sobotę, 5 stycznia w Samorządowy Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie odbył się XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Redakcję Życia Zabierzowa działającego przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu przy wsparciu z budżetu gminy Zabierzów. Jak co roku nie zawiedli organizatorzy i sponsorzy przedsięwzięcia.

Wystąpiło 21 wykonawców indywidualnych, 3 zespoły i 1duet.

Jury w składzie: Ewa Kędzierska, Agnieszka Micimińska, pod przewodnictwem Urszuli Więcek przyznało następujące miejsca w V kategoriach wiekowych:

GR. I. I miejsce: Oliwia Zawadzińska, II m. Klasa Ib Brzezie, III m. Kinga Kasprzyk.

GR. II. I miejsce: Zuzanna Rosa, II m. Julia Jarząbek, III m. Martyna Plewa.

GR.III. I miejsce: Marta Skraba, II m. Zofia Sydor, III m. Emilia Tabiś

GR.IV. I miejsce: Justyna Windys, II m. Monika Mikurda, III m. Anna Korzonek

GR.V. I miejsce: Zespół CANTUS, II m.Sebastian Gałaś, III m. Schola Alba Ecclesia.

Więcej
05.01.13 XIII KKiP wyniki

zespół Cantus - laureat V GrupyJury w składzie Ewa Kędzierska oraz Agnieszka Micimińska pod przewodnictwem Urszuli Więcek przyznało następujące miejsca w  kategoriach:

GRUPA I

I miejsce Oliwia Zawadzińska

II miejsce KLASA I b Brzezie

III miejsce Kinga Kasprzyk

Więcej
12.07.14 44 sesja RG Zabierzów

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

Uchwały podjęte na 44 Sesji Rady Gminy Zabierzów

Przekazanie działki do PUK

Rada gminy zdecydowała, że Gmina Zabierzów przekaże Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zabierzowie działkę o powierzchni 63 arów w Rząsce. Znajduje się na niej przepompownia ścieków użytkowana przez PUK, która nie posiada drogi dojazdowej. Wicewójt W. Burmistrz powiedział, że przeniesienie tej działki do majątku PUK pozwoli przedsiębiorstwu wystąpić do Sądu o wyznaczenie drogi koniecznej. Za przekazaniem działki do PUK głosowało 11 radnych, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Zmiany w budżecie gminy

Najważniejsze zmiany w budżecie gminy dotyczyły trzech spraw. Pierwsza to przeznaczono 448 tys. zł na wykup terenów pod drogę która ma połączyć Osiedle Leśna Polana z drogę wojewódzką za Skałą Kmity. Druga to wykonanie projektu rozbudowy basenu w Zabierzowie za 60 tys. zł. Przewiduje się zlokalizowanie basenu dla dzieci w dobudowanej przybudówce do istniejącej hali basenowej.

Więcej
31.05.14 43 RG Zabierzów

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

Uchwały podjęte na 43 Sesji Rady Gminy Zabierzów

Połączenie szkoły i przedszkola w Zabierzowie

Radnym przekazano informacje, że zgodnie z nową ustawą o systemie oświaty od września 2016 roku będą musiały powstać zespoły szkolno-przedszkolne. Przypomniano, że w tym roku kończy się kadencja dyrektora przedszkola, jak również dyrektora szkoły podstawowej, więc lepszym wyjściem jest połączenie już teraz tych placówek i zorganizowanie konkursu na jednego dyrektora. Tadeusz Jojczyk zapytał czy na połączeniu tych dwóch placówek gmina zaoszczędzi, czy będzie jeden sekretariat a nie dwa jak do tej pory? Otrzymał odpowiedź, że zaoszczędzimy na dodatku funkcyjnym dla zastępcy dyrektora. Co do sekretariatu to będą one dalej funkcjonować. Celem nie są oszczędności, lecz lepszy przepust dzieci z przedszkola do szkoły podstawowej i lepsza organizacja pracy. E. Dąbrowa powiedział, że wymogi ustawy mają obowiązywać dopiero za dwa lata, a wtedy będzie inna władza i mogą zmienić się przepisy oświatowe. Ponadto przedszkole jest oddalone od szkoły podstawowej o ok. 1 kilometra, więc każdy dyrektor będzie urzędował w swojej placówce. Radnych przekonywano, że jeżeli teraz nie utworzymy zespołu szkolno-przedszkolnego, to w połowie kadencji dyrektorów w 2016 r. będziemy musieli ogłaszać konkurs, żeby połączyć te dwie placówki. Za utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie opowiedziało się 14 radnych, 4 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania

Więcej
04.04.14 42 sesja RG Zabierzów

Z obrad Rady Gminy Zabierzów
Uchwały podjęte na 42 Sesji Rady Gminy Zabierzów
Wyższe stawki za wodę i ścieki
Od pierwszego marca tego roku cena za 1 m³ wody na potrzeby socjalne gospodarstw domowych wynosi 3,08 zł brutto. Poprzednio płaciliśmy 2,99 zł brutto. Natomiast dla pozostałych odbiorców w tym przedsiębiorców cena za 1 m³ wody wynosi 3,57 zł brutto. Poprzednio 3,49 zł brutto. Za odprowadzanie jednego m³ ścieków z gospodarstw domowych do kanalizacji płacimy 3,83 zł brutto. Do tej pory za ścieki płaciliśmy 3,67 zł brutto. Natomiast przedsiębiorcy za zrzut ścieków płacą 4,67 zł brutto.

Więcej
Halloween w co się bawić?!?!

Halloween   -  31 październik każdego roku.
Dzieci i ludzie młodzi  nie myśl ą o śmierci i nie boją się jej w rozumieniu ostatecznym. Nie kojarzą jej z przebiegiem i jakością własnego życia, nie łączą z problematyką moralną, eschatologiczną.  Odczuwają strach przed zachowaniami ryzykownymi, ale nie doświadczają realnego niebezpieczeństwa przed jego konsekwencjami. Zdecydowana większość obecnych dorosłych w pewnych okresach swojego życia była zafascynowana opowieściami o duchach, tajemniczych mocach, zjawiskach nadprzyrodzonych itp. Ci w cudzysłowie odważniejsi podejmowali różne działania np. usiłowali wywoływać duchy, odwiedzali z „odwagą” cmentarze w nocy aby przeżyć coś niezwykłego, ale nikt wtedy tak naprawdę nie myślał o śmierci, a już na pewno własnej.

Więcej
Buddyzm

Buddyzm

Ojciec Prof. Bolewski napisał książkę pod znamiennym tytułem „Nic jak Bóg”, w której przedstawił analizę porównawczą buddyzmu i chrześcijaństwa. Buddyjskie „Nic” zostało skonfrontowane z chrześcijańskim pojęciem „Bóg”. Zestawienie to z całą mocą ujawniło fundamentalną różnicę pomiędzy oboma poglądami na rzeczywistość. W buddyzmie, który nie jest religią, a jedynie systemem filozoficznym nie istnieje pojęcie Boga. Człowiek czerpiący energię z kosmosu, rozpływa się po życiu w niebycie, po to by kolejny raz narodzić się w innej inkarnacji aby kontynuować lub udoskonalać dzieło swojego poprzedniego wcielenia.

Więcej
Nadzieja alkoholika

Kilka słów o nadziei alkoholika.

Zimny poranek. Stoisz pod sklepem. Mało osób przychodzi o tej porze na zakupy. Ty już jesteś. Nie opuszcza cię nadzieja, czekasz na osoby, które możesz poprosić o parę groszy. Za chwilę przyjdą koledzy. Podobni do Ciebie. „Odrażający, brudni, źli” Ich też nie opuszcza nadzieja. Pewnie i tym razem uda się zebrać 4 złote na wino lub nalewkę. Płynie czas, pogoda nieciekawa, podniesiony kołnierz zużytej kurtki, nieumyte ręce, nieświeży oddech po wczorajszym piciu, na twarzy parodniowy zarost. Kogo to obchodzi jak wyglądasz, ważne żeby dali trochę miedziaków.

Więcej
Trzeźwienie w Bogu

Zagrożenia – alkohol – krótka refleksja przedświąteczna

Co tydzień od 16.00 do 20.00 przy ulicy Cmentarnej naprzeciwko kościoła parafialnego w Zabierzowie zbiera się Grupa Trzeźwiejących Alkoholików. Przychodzą chociaż nikt im nie każe, nikt już do tego nie zmusza , przychodzą aby doskonalić umiejętność życia codziennie i zawsze bez alkoholu, aby dziękować Bogu za odzyskane życie. Skąd się wzięli ? Kim są ?.

To my ! Spójrzmy na zwyczaje panujące w naszych domach, spójrzmy i zastanówmy się ile alkoholu wypijamy w ciągu tygodnia, miesiąca, roku, ile razy upijamy się na imieninach, weselach, stypach dlatego, że ktoś się urodził, dlatego, że „życie jest ciężkie”, dlatego, że „jest dobrze”, dlatego, że „jest źle”. Nie czujemy się alkoholikami, bo mieszkamy we własnych mieszkaniach, mamy rodzinę, często pracujemy, zarabiamy pieniądze, jeździmy samochodami, w niedzielę idziemy do kościoła.

Więcej
Amulety

Zagrożenia:    amulety;   pierścień  Atlantów   -   znak niebożego     narodzenia

Człowiek   potrzebuje  czegoś  niezrozumiałego,   czegoś  dla   wtajemniczonych,  czegoś  niedostępnego  wszystkim.  Potrzeba   magii   i   wiara   w   nadprzyrodzone   i   tajemnicze   moce   wynika  w  prosty   sposób   z   dawnego   przedbiblijnego   okresu   religii   pierwotnej   człowieka.   Homo  sapiens  u  zarania   stworzenia   był    istotą  religijną.  W  wierzeniach   pogańskich   odnajdujemy   liczne   zapowiedzi   i   odbicia   późniejszego   objawienia   Starego  i  Nowego   Testamentu.  Ludzie  od   początku   Stworzenia    nie   potrafili  żyć  bez   religii.  Praktyki   magiczne   i  ezoteryczne   towarzyszyły   odwiecznym   poszukiwaniom    głębszego   niż  ziemski   sensu   istnienia.  Czasy  biblijne  wypełniają  potrzebę  religijności   człowieka,   są  odpowiedzią  na   nieustanne  pragnienie  Boga,  przyjście   na  świat   Zbawiciela   zamyka   objawienie   i   kończy   poszukiwanie.

Więcej
Głupota

 

Zagrożenia - Głupota.

Rzadko kiedy myślimy o niej jako o skłonności grzesznej i wynikającej z tego konieczności odpowiedzialności za nią przed Bogiem. Głupota nie jest wrodzona. Człowiek rodzi się bez doświadczenia i wiedzy , wyposażony w podstawowe umiejętności odruchowe umożliwiające przetrwanie w pierwszych okresach życia. Następnie przez całą jego resztę uczy się, uczy i często dochodzi do znanego filozoficznego stwierdzenia „wiem, że nic nie wiem”. Wisława Szymborska pisze: „Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez w prawy i umrzemy bez rutyny”. Na przestrzeni życia udaje się nam jednak sięgnąć do skarbnicy wiedzy i myśli poprzednich pokoleń i skonstruować swoją teraźniejszość mniej lub bardziej „głupio” lub mniej lub bardziej „mądrze”.

Więcej
W trzeźwości do Maryi

„.......Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce......”

Początek spotkań Anonimowych Alkoholików na Jasnej Górze zawsze jest taki sam. Ojciec Ryszard – Alkoholik wita przybyłych pielgrzymów z całej Polski. Ze szczególnym wzruszeniem tych, którzy są po raz pierwszy. Tym razem spotykamy się już dwudziesty czwarty raz. W ogólnym entuzjazmie gromkim głosem 30 tysięcy ludzi śpiewa radośnie pieśń : Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce”. 30 tysięcy uzależnionych, współuzależnionych, rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu., duchownych , terapeutów, przyjaciół i tak dalej i tak dalej z całej Polski od Przemyśla po Suwałki i od Legnicy po Szczecin. Z roku na rok przybywa pielgrzymów „ jednej z najpiękniejszych pielgrzymek na Jasną Górę”, jak zwykł mawiać Ksiądz biskup Antoni Długosz, Gospodarz i wielki orędownik dzieła trzeźwości.

Więcej
12 gminne święto trzeźwości

12 Gminne Święto Trzeźwości – Zabierzów 25.08.2012 r.

Zabrakło miejsca przy stole

Po raz dwunasty Grupa Trzeźwiejących Alkoholików w Zabierzowie wraz z Władzami Gminy zorganizowała Święto Trzeźwości. Liczba 12 ma szczególnie symboliczne znaczenie dla osób trzeźwiejących. Tyle bowiem jest tzw. kroków do uzyskania zdrowia opisanych przed laty przez twórców Ruchu Anonimowych Alkoholików. Dwanaście kroków, dwunaste Święto w dwutysięcznym dwunastym roku. Dwunasty Krok zachęca osoby idące drogą trzeźwości do krzewienia tej idei wśród innych osób, które nadal tkwią czynnie w chorobie alkoholowej. Piękna symbolika, której dodatkowym rozwinięciem było wydarzenie, opisane poniżej, które miało miejsce po raz pierwszy w historii organizacji tychże spotkań w Zabierzowie, Początek jednak był taki jak zawsze. Zgodnie z porządkiem wyznawanym w ruchach trzeźwościowych rozpoczęto od Mszy Świętej w kościele parafialnym, którą sprawował wieloletni duszpasterz osób uzależnionych Ksiądz Mirosław Żak.

Więcej
Pornografia i autoerotyzm

Zagrożenia: przedwczesne zainteresowanie problematyką seksualną – pornografia i autoerotyzm

„Mężczyzną i kobietą stworzył ich” – Stworzenie człowieka to wydarzenie na początku Świata, które rozpoczęło niekończącą się problematykę relacji między osobami dwojga płci. Adam był mężczyzną w pełni anatomicznie wyposażonym w atrybuty męskie. Może to dziwić ponieważ wydawałoby się, że miał czas pędzać w Raju samotnie pośród roślin i strumieni. Anatomiczne uposażenie Adama informuje nas o tym, że w planie Boga było nie tylko stworzenie mężczyzny, ale i kobiety, a także rozwój relacji pomiędzy płciami służący rozmnażaniu. Po powołaniu do istnienia Ewy, Człowiek sięgnął po dar współżycia za przyczyną „ojca kłamstwa” – szatana, przedwcześnie, samowolnie dodatkowo będąc do tego nieprzygotowanym.

Więcej
09.01.13 Oczekując na cud

Oczekując na cud, czyli czy mam prawo do dziecka?

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

2378 Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem. "Największym darem małżeństwa" jest osoba ludzka. Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego "prawa do dziecka". W tej dziedzinie jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa: prawo, by "być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku".

Obecnie niepłodność dotyka co piątą, szóstą parę małżeńską. Szacuje się, że w Polsce ok. 2 mln ludzi cierpi z powodu niepłodności małżeńskiej. Duża ilość tych par małżeńskich twierdzi, że ma prawo posiadania dziecka, jakby był to produkt wystawiony w sklepie, który możemy kupić, gdy tylko mamy na to ochotę. W pierwszym numerze nowego na rynku prasowych dwutygodnika – GRAZIA (nr 1, 29 listopada 2012, s. 49), możemy przeczytać następujące wypowiedzi sławnych kobiet:

Więcej
09.01.13 Życie za życie

 

Życie za życie, czyli kilka słów o metodzie in vitro

Ostatnio w naszym kraju bardzo głośno jest na temat refundacji leczenia bezpłodności metodą in vitro. Rodzi się jednak pytanie, czy metoda in vitro leczy bezpłodność i czym tak naprawdę jest in vitro? Kościół zabrania metody in vitro, ale dlaczego? Poznajmy kilka faktów na temat tejże metody, by móc odpowiedzieć sobie na te pytania.

W 1977 roku jesienią Angelika Lesley, która była niepłodna, w angielskim szpitalu w Oldham otrzymała szczep kilkudniowego zarodka człowieczego – embrion ukształtowany in vitro, czyli dosłownie w szkle, w probówce. Fakt tego sztucznego zapłodnienia odnotowano jako przypadek szczególnie wyrafinowanego eksperymentu związanego z powoływaniem do życia istoty ludzkiej. Od tego czasu narodziło się na naszym globie tysiące „dzieci z probówki”.

Zapłodnienie in vitro jest rodzajem zapłodnienia pozaustrojowego, zapłodnieniem poza żywym organizmem, polegającym na pobraniu komórek rozrodczych kobiety (komórki jajowe) i mężczyzny (plemniki) i dokonania zapłodnienia w probówce w laboratorium, a następnie wszczepienia zarodka kobiecie. In vitro składa się z kilku następujących etapów:

Więcej
15.12.12 Bo każdy ma prawo do życia!

 

Bo każdy ma prawo do życia!

W całym naszym kraju zaczyna być głośno. Pikiety z makabrycznymi i brutalnymi zdjęciami, przedstawiającymi zabite nienarodzone dzieci, przedstawiające prawdę o aborcji, o zabójstwie niewinnych. Jest to działanie Fundacji PRO – Prawo do życia, której jednym z najważniejszych celów statutowych jest wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Więcej