Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie

Modlitwa za rodzinę
Panie  Boże, dziękuję Ci za moją rodzinę. Ześlij na nią hojne błogosławieństwo, aby była piękna i święta. Proszę Cię o Ducha Świętego, aby pomógł nam odkrywać godność rodziny i pielęgnować wzajemną miłość. Niech będzie On wsparciem w przezwyciężaniu codziennych trudności. Niech prowadzi nas do nawrócenia i uczy przebaczać sobie wzajemnie. Niech Maryja, Matka Pięknej Miłości i święty Józef, Opiekun Odkupiciela, otaczają nas swoją nieustającą opieką. Amen

 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Zesłanie Ducha Świętego

Email Drukuj PDF

Poprawiony: piątek, 22 maja 2015 21:51

WIERZ W JEZUSA

Email Drukuj PDF

WIERZ W JEZUSA

Wszystko zostało nam dane. Jezus objawił nam całą prawdę. Odsłonił nam najgłębsze tajemnice. Nikt z nas – ochrzczonych i bierzmowanych – nie może powiedzieć, że nie otrzymał wszystkiego, co jest mu potrzebne, aby być radosnym świadkiem Jezusa. Jeśli otrzymałeś wszystko, to dlaczego tak mało wierzysz? Dlaczego opierasz się wciąż Słowu prawdy? Dlaczego żyjesz jak niedowiarek?

Swoimi ustami wyznajesz wiarę w Tego, który jest, był i będzie; który dla ciebie przyszedł na ziemię, przyjął ludzkie ciało, przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie dokonał dzieła twojego Odkupienia. Wyznajesz wiarę w Jego obecność we wspólnocie Kościoła. Wyznajesz wiarę w Kościół, w którym On działa. Wierz sercem we wszystko, co wypowiadają „tu” twoje usta. Wierz w Jezusa, który jest „tu” prawdziwie obecny, choć zakryty przed twoim oczami.

On chce dokonywać znaków i cudów pomiędzy nami. Chce, abyśmy jak pierwsi uczniowie, którzy Go widzieli na własne oczy, doświadczali bliskich spotkań z Nim; chce, abyśmy doświadczali Jego mocy. Kto wierzy, ujrzy cuda. Kto wierzy w Jezusa – będzie doświadczał Jego działania. Uwierzy, że On – chociaż wstąpił do Ojca – jest żywy i obecny wśród nas. Uwierzy, że Hostia, którą przyjmuje, nie jest jakimś symbolem, ale żywym Panem, który ma moc nas przemieniać do głębi.

Poprawiony: sobota, 16 maja 2015 22:53 Więcej…

KBM dla ŚDM

Email Drukuj PDF

KBM dla ŚDM

Historia ŚDM w pigułce:

I Światowe Dni Młodzieży

Rok: 1986, Rzym – Włochy - Papież Jan Paweł II

HASŁO: Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was (1P 3,15)

Właśnie od tego roku rozpoczyna się oficjalnie droga ŚDM.

II Światowe Dni Młodzieży

Rok: 1987, Buenos Aires – Argentyna – Jan Paweł II

HASŁO: Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam (1J 4,16)

HYMN: Naszą drogą miłość jest (Un nuevo sol)

Poprawiony: sobota, 16 maja 2015 22:51 Więcej…

Rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

Email Drukuj PDF

Józef Piłsudski ur. 05.12.1867 - zm. 12.05.1935r - Komendant Główny Związków Strzeleckich, Brygadier, Naczelnik Państwa, Naczelny Wódz, I-szy marszałek Polski.

Urodzony w Żułowie nieopodal Wilna w patriotycznej ziemiańskiej rodzinie, której patriotyczne tradycje odcisnęły piętno na całym jego życiu. Po skończeniu gimnazjum w Wilnie w 1885 rozpoczyna studia medyczne w Charkowie skąd wydalony za udział w rozruchach studenckich związał się z wileńskimi socjalistami. W 1887 wmieszany w spisek rewolucyjny na życie cara - został zesłany na 5 lat Sybiru. Gdy wraca z zesłania włącza sie w tworzenie PPS oraz rozwija intensywną działalność wśród robotników Kongresówki, redagując "Robotnika". W piśmie tym obok socjalistycznej szerzy ideę niepodległościową. W 1900 roku ponownie aresztowany przez Rosjan - zostaje zamknięty w X Pawilonie. Po roku ucieka i przedostaje się do Galicji. Dalej walczy z caratem a po wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej zabiega w Tokio o pomoc zbrojną dla Organizacji Bojowej PPS, którą uzyskuje. Dalej organizuje zamachy i rozruchy w czasie rewolucji 1905 roku, po czym po upadku przedostaje się do Galicji gdzie staje się najważniejszą postacią obozu niepodległościowego. Przewidując wybuch wojny europejskiej, tworzy polskie siły zbrojne, organizuje "Związek Strzelecki" we Lwowie i "Towarzystwo Strzeleckie" w Krakowie na bazie szkół oficerskich, obozowych i kształceniu instruktorów. Zostaje Komendantem Głównym Związków Strzeleckich a z wybuchem I wojny światowej wyrusza z Krakowskich Oleandrów i wkracza 6.VIII 1914r do Kongresówki na czele oddziałów strzeleckich ( Pierwsza Kompania Kadrowa ). Obejmuje dowództwo nad I Brygadą Legionów z którą stacza kilkadziesiąt bitew i potyczek. Staje się wskrzesicielem tradycji armii polskiej.

Poprawiony: sobota, 16 maja 2015 21:54 Więcej…

wyniki wyborów 2015 I tura

Email Drukuj PDF

Wyniki wyborów prezydenckich w 2015 w Zabierzowie oraz zbiorcze z całej gminy Zabierzów


GOK Gimnazjum gmina

OKW 19 OKW 20 OKW 21

głosy % głosy % głosy % głosy %
Braun G. 12 1,14 7 1,27 2 0,22 108 0,91
Duda A. 311 29,48 116 20,98 292 31,91 4367 36,95
Jarubas A. 7 0,66 6 1,08 5 0,55 85 0,72
Komorowski B. 386 36,59 228 41,23 359 39,23 3906 33,05
Korwin-Mikke. J 60 5,69 40 7,23 35 3,83 490 4,15
Kowalski M. 1 0,09 2 0,36 0 0 33 0,28
Kukiz P. 245 23,22 133 24,05 178 19,45 2404 20,34
Ogórek M. 14 1,33 6 1,08 15 1,64 172 1,46
Palikot J. 15 1,42 12 2,17 16 1,75 155 1,31
Tanajno P. 3 0,28 1 0,18 3 0,33 32 0,27
Wilk J. 1 0,09 2 0,36 10 1,09 66 0,56
Razem 1055
553
915
11818
Poprawiony: wtorek, 12 maja 2015 16:41

Zabierzowiana 2015 podziękowania

Email Drukuj PDF

 

W imieniu organizatorów oraz własnym składam serdecznie podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania oraz przebiegu VIII Konkursu Piosenki Polskiej "Zabierzowiana 2015". Szczególne podziękowania składam na ręce pani Wójt Elżbiecie Burtan oraz sołtysowi Wiesławowi Cader, a także mieszkańcom Zabierzowa za znaczne wsparcie finansowe organizowanego po raz 8 konkursu.

Składam Bóg zapłać panu Piotrowi Gorajowi, państwu Krystynie oraz Józefowi Krukom, panu Jackowi Figlowi - Rogate Ranczo, państwu Annie i Bogdanowi Brzeszczakom - Restauracja i Hotel Kochanów, państwu Beacie i Piotrowi Urbanikom producentom czekolady z firmy Cortez, państwu Wioletcie i Januszowi Apostolskim, panu Wojciechowi Ogonowskiemu z Construction International, panu Sebastianowi Zajt ze sklepu Groszek. Dziękuję członkom jury pod przewodnictwem Artura Książka oraz członkom: Agnieszce Mleczko i Rafałowi Woźniakowi za profesjonalne i niezmiernie ciepłe poprowadzenie konkursu.

M. Jerzy Rajpolt

KBM dla ŚDM

Email Drukuj PDF

 

Projekt Bilet dla Brata (opisany poprzednio), trwa od 13 IV 2014 r. do 30 VI 2016 r. Jest to znakomita okazja do włączenia się w przygotowania ŚDM w Polsce, zarówno poprzez wsparcie materialne lub promocyjne, jak też przez udział w proponowanych wydarzeniach duszpasterskich i kulturalnych. To również szansa na promocję własnych działań i pomysłów: lokalnych, które będą mogły zaistnieć na dużą skalę, a także ogólnopolskich i międzynarodowych, które mają szansę trafić do nowych odbiorców.

Więcej informacji na ten temat na stronie: http://www.biletdlabrata.pl/

 

My, czyli zabierzowska młodzież z Kręgu Biblijno – Modlitewnego, również postanowiliśmy zaangażować się w ten projekt. Dlatego powstał pomysł zorganizowania w naszej parafii Ciacha dla Brata. To propozycja na włączenie się w pomoc młodym zza wschodniej granicy. W związku z tym 31 maja 2015 r wolontariusze ŚDM z naszej parafii po każdej Mszy Świętej, będą przed kościołem rozprowadzać własnoręcznie upieczone ciasta. Wszystkie zebrane przy tej okazji ofiary będą przekazane na dofinansowanie im przyjazdu na ŚDM do Krakowa. Już dziś prosimy o słodkie przyłączenie się do tej akcji !!!

Poprawiony: sobota, 09 maja 2015 15:05
Email Drukuj PDF

VIII Konkurs Piosenki Polskiej Zabierzowiana 2015

W dniu 2.05.2015 w Zabierzowie o godz. 11.00 odbyły się przesłuchania uczestników VIII Konkurs Piosenki Polskiej Zabierzowiana 2015. Natomiast o godz. 18.00 mieliśmy sposobność wysłuchania laureatów konkursu. Wszystkich wykonawców i zaproszonych gości powitał Zastępca Wójta Gminy Zabierzów Wojciech Burmistrz. Wśród zaproszonych gości przybyli ks. Stanisław Maślanka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Piotr Goraj, Radny Edmund Dąbrowa, Sołtys Sołectwa Zabierzów Wiesław Cader, członkowie Rady Sołeckiej Maciej Jerzy Rajpolt, Aleksander Szota, Bogusław Jerzy Urbanowicz, Józef Kruk, Jan Jacek Walas wraz z małżonką Małgorzatą Walas. Zgłoszono 28 wykonawców z Krakowa, Zabierzowa, Skały, Nowego Targu, Więckowic, Skomielnej Białej, Ludźmierza. Wykonawców oceniało jury w składzie : Przewodniczący Artur Książek oraz Agnieszka Mleczko i Rafał Woźniak. Prezentowane były polskie piosenki oraz nowe kompozycje w ciekawych aranżacjach. Z Zabierzowa wystąpiło 11 wykonawców. Wykonawcy utworów reprezentowali wysoki poziom muzyczny i artystyczny. Nagrodę specjalną otrzymała Julia Latosińska z Zabierzowa, która zaśpiewała piosenkę z repertuaru Anny German Tańczące Eurydyki. Organizowanie takich koncertów sprzyja promocji Gminy Zabierzów. Wszyscy uczestnicy i wykonawcy byli bardzo zadowoleni z tak profesjonalnie przygotowanego konkursu.

Szota Aleksander

Poniżej zapraszamy do galerii

 

Poprawiony: wtorek, 12 maja 2015 22:02 Więcej…
Email Drukuj PDF

PIERWSZY DZWONEK

W bieżącym roku, podobnie jak w poprzednim, gmina Zabierzów będzie realizować projekt „Pierwszy dzwonek”. Jego celem jest finansowe wsparcie dla uczniów z rodzin wielodzietnych (posiadających trójkę lub więcej dzieci) w zakresie zwiększania ich szans edukacyjnych. Wsparcie może zostać przeznaczone na zakup artykułów edukacyjnych, podręczników i innych pomocy szkolnych. Jego wysokość to 150 zł na każde dziecko – zarówno uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, jak i w szkole ponadgimnazjalnej. O otrzymanie wsparcia mogą się ubiegać te rodziny wielodzietne, w których dochód na osobę nie przekracza 684 zł netto.

Aby otrzymać pomoc w projekcie „Pierwszy dzwonek”, należy w terminie do 18 maja zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie i złożyć odpowiednią deklarację. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie www.gops.zabierzow.org.pl.

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

Poprawiony: sobota, 09 maja 2015 14:50
Email Drukuj PDF

 

Liga Robin Hooda w Suchej Beskidzkiej.

W ramach Dni Suchej Beskidzkiej w dniu 2 maja w parku zamkowym odbyły się zawody łucznicze – Liga Robin Hooda. Startowało 70 zawodniczek i zawodników z 8-miu klubów, w tym 9-cio osobowa ekipa młodych łuczników Grota Zabierzów.

Zawody odbywają się tradycyjnie corocznie i obejmują rywalizację w kategoriach uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ekipa Grota Zabierzów to – Szkoły Podstawowe reprezentowane przez Karolinę Pniak, Piotra Szczepańskiego, Franciszka Warchoła, Miłosza Wędzinę i Wojciecha Kuźmę, a Gimnazja reprezentowali Aleksandra Dudek, Marta Walczak, Norbert Piotrowski i Arek Bazgier.

Więcej…

Udany start Zuzanny

Email Drukuj PDF

 

Udany start Zuzanny.

Bardzo udanie wystartowała w nowym sezonie łuczniczym na torach otwartych Zuzanna KULIG /Grot Zabierzów/. W swoim debiucie w kategorii juniorek młodszych w Ogólnopolskim Turnieju Kontrolnym w Legnicy w dniu 25 kwietnia zajęła 2-gie miejsce z rekordem życiowym.

Taki wynik w kolejnych startach pozwoli młodej łuczniczce na kwalifikacje do kadry narodowej w tej kategorii. Kolejny start na podobnej imprezie już 16 maja w Dąbrowie Tarnowskiej.

Strona 1 z 35

DJ Tab Generator

Święto gór w Ludźmierzu

 

W dniu 26 kwietnia 2015r dane mi było uczestniczyć w kulminacyjnym  dniu spotkania górali z krajów karpackich z okazji zorganizowanego I Zjazdu Karpackiego. Uroczystości niedzielne poprzedził uroczysty redyk owiec spod Domu Podhalan wraz z pocztami sztandarowymi Związku Podhalan, do Sanktuarium Matki Boskiej w Ludźmierzu oraz uroczysta Msza Św u Matki Boskiej Ludźmierskiej.

Więcej
VII Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych

 

VII Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych

W dniu 20.04.2015 w Szkole Podstawowej w Balicach odbył się VII Balicki Przegląd Małych Form Artystycznych, w którym brało udział wielu wykonawców ze szkół Gminy Zabierzów. Szkołę Podstawową w Zabierzowie reprezentowały dwie wokalistki Aleksandra Szota i Katarzyna Urbanik, których opiekunem był Pan Robert Wilczyński. Aleksandra Szota i Katarzyna Urbanik zdobyły wyróżnienie i nagrody. Poziom reprezentowany przez wykonawców był bardzo wysoki i wyrównany. Widzowie mogli zobaczyć ciekawe interpretacje utworów oraz duże zdolności artystyczne i teatralne. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni ze zdobytych nagród. Dla dzieci i opiekunów organizatorzy przygotowali poczęstunek. Atmosfera była wspaniała wszyscy bardzo dobrze się bawili. Po wręczeniu nagród Dyrektor Szkoły Podstawowej Pan Andrzej Wszołek podziękował wszystkim za uczestnictwo zapraszając na kolejny przegląd za rok.

Szota Aleksander

Polskie Orły Wysoko Latają

Polskie Orły Wysoko Latają

Uroczystości w Morawicy

W niedzielę 19.04.2015 w podkrakowskiej Morawicy na cmentarzu parafialnym przy pomniku „ Polskie Orły „ odbyło się odsłonięcie tablic, upamiętniających pilotów 24 Eskadry Rozpoznawczej z 1939r, lotnictwa sanitarnego, oraz wybitnego motoparalotnirza Grzegorza Krzyżanowskiego. Warto dodać, że pomnik „ Polskie Orły „ znajduję się obok grobu KPT Mieczysława Medweckiego, pierwszego pilota, który zginął podczas II wojny światowej 1 września 1939r. Pomysłodawcą pomnika i organizatorem uroczystości był proboszcz Parafii pw. Św Bartłomieja w Morawicy, Kapelan Solidarności Ks. Władysław Palmowski. Uroczystości rozpoczęły się w kościele gdzie odbył się koncert Orkiestry Strażackiej z Raciechowic, oraz chóru Wspólnota. Wśród wielu zaproszonych gości na uroczystości przyjechał euro poseł i kandydat n prezydenta RP Andrzej Duda, który podziękował za utrwalanie naszych historii i pamięć o bohaterach, bo jak powiedział bohaterem jest każdy kto służył Ojczyźnie. Kandydat na prezydenta RP Andrzej Duda wyraził nadzieję, że już niedługo Polska będzie prowadziła politykę prawdy.

Więcej
Całun

 

Czy jest możliwe, by płótno, w które zawinięto ciało Jezusa Chrystusa w grobie, mogło przetrwać do dziś? Czy jest możliwe, by na płótnie znajdowała się fotograficzna podobizna złożonego w grobie Jezusa? Oba te pytania wydają się niewiarygodne. A jednak…

W turyńskiej katedrze św. Jana Chrzciciela, w kaplicy królewskiej, za żelazną kratą spoczywa płótno zwane Świętym Całunem. Płótno to jest pilnie strzeżone i rzadko wystawiane na widok publiczny. Każde wystawienie Całunu zawsze przyciągało do Turynu liczne rzesze pielgrzymów, którzy godzinami czekali w długich kolejkach, by tylko przejść i choćby rzucić okiem na zawieszony w katedrze Całun. Takie wystawienie zawsze poprzedzała skomplikowana procedura. W listopadzie 1973 roku kardynał Pellegrino zgodził się na coś bardzo doniosłego. Po raz pierwszy miano pokazać Całun w telewizji. Dzięki systemowi Eurowizji miały go zobaczyć Włochy, Hiszpania, Francja, Portugalia, Belgia, a nawet odległa Brazylia. Częścią programu miało być przemówienie papieża o Całunie. Dzięki temu miliony ludzi mogły zobaczyć Całun nie narażając go na ryzyko zniszczenia. W przeddzień realizacji programu została też zorganizowana specjalna konferencja, podczas której międzynarodowa grupa naukowców i ekspertów mogła zobaczyć Całun na żywo.

Więcej
Seniorzy powitali wiosnę

Seniorzy powitali wiosnę

W pierwszy dzień wiosny zabierzowski Klub Seniora przygotował inscenizacje obrzędu „Topienie Marzanny”. Przedstawienie obserwowała liczna rzesza widzów zgromadzonych na zabierzowskim Rynku.

E. Dąbrowa

 

13.01.13 XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek - podziękowania

 

W imieniu organizatorów oraz własnym pragnę podziękować wszystkim, którzy swymi działania wspierali przygotowania oraz przebieg XIII Konkursu Kolęd i Pastorałek. Składam serdeczne Bóg zapłać państwu Krystynie oraz Józefowi Krukom, Maciejowi Wiater z KSI-System, państwu Pietrasom z DH „Centrum”, Marii Krzywieckiej z Prywatnej Apteki w Zabierzowie, Sebastianowi Zajt z sieci Groszek za materialne wsparcie konkursu. Szczególne podziękowania składam na ręce pani Wójt Elżbiecie Burtan oraz sołtysowi Wiesławowi Cader, a także mieszkańcom Zabierzowa za znaczne wsparcie finansowe organizowanego po raz 13 konkursu. Dziękuję również Marcinowi Kruk za bardzo sprawne poprowadzenie konkursu. Osobne podziękowania składam członkom jury paniom: Urszuli Więcek, Ewie Kędzierskiej oraz Agnieszce Micimińskiej.

To dzięki Państwa zaangażowaniu oraz wsparciu organizowane konkursy cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród uczestników jak i licznie przybyłych widzów. Jeszcze raz składam staropolskie Bóg zapłać.

W imieniu organizatorów

M. Jerzy Rajpolt

10.01.13 Konkurs Kolęd - kuźnia talentów

Zapraszamy na relację filmową

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK – KUŹNIĄ TALENTÓW MUZYCZNYCH

W sobotę, 5 stycznia w Samorządowy Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie odbył się XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Redakcję Życia Zabierzowa działającego przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu przy wsparciu z budżetu gminy Zabierzów. Jak co roku nie zawiedli organizatorzy i sponsorzy przedsięwzięcia.

Wystąpiło 21 wykonawców indywidualnych, 3 zespoły i 1duet.

Jury w składzie: Ewa Kędzierska, Agnieszka Micimińska, pod przewodnictwem Urszuli Więcek przyznało następujące miejsca w V kategoriach wiekowych:

GR. I. I miejsce: Oliwia Zawadzińska, II m. Klasa Ib Brzezie, III m. Kinga Kasprzyk.

GR. II. I miejsce: Zuzanna Rosa, II m. Julia Jarząbek, III m. Martyna Plewa.

GR.III. I miejsce: Marta Skraba, II m. Zofia Sydor, III m. Emilia Tabiś

GR.IV. I miejsce: Justyna Windys, II m. Monika Mikurda, III m. Anna Korzonek

GR.V. I miejsce: Zespół CANTUS, II m.Sebastian Gałaś, III m. Schola Alba Ecclesia.

Więcej
05.01.13 XIII KKiP wyniki

zespół Cantus - laureat V GrupyJury w składzie Ewa Kędzierska oraz Agnieszka Micimińska pod przewodnictwem Urszuli Więcek przyznało następujące miejsca w  kategoriach:

GRUPA I

I miejsce Oliwia Zawadzińska

II miejsce KLASA I b Brzezie

III miejsce Kinga Kasprzyk

Więcej
18.04.15 Budżet gminy na 2015 rok

Budżet gminy na 2015 rok

Dochody i wydatki

W tym roku dochody budżetu gminy mają wynosić 86,4 mln zł., a wydatki 90 mln zł. Natomiast w ubiegłym roku planowano dochody w wysokości 81,2 mln zł., a wydatki 87,6 mln zł. Tegoroczny deficyt w kwocie 3,6 mln zł zostanie pokryty z wpływów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych. Na koniec tego roku zadłużenie gminy ma wynosić 45,1 mln zł.

W tegorocznym budżecie gminy najwięcej pieniędzy zostało przeznaczonych na oświatę i wychowanie 33,3 mln zł (w 2014 roku zaplanowano na ten cel 34 mln zł). Na funkcjonowanie urzędu gminy założono 7,6 mln zł (w ubiegłym roku 6,8 mln zł). Na budowę i remonty dróg gminnych 9,8 mln zł (poprzednio 9,2 mln zł). Na dopłatę do funkcjonowania lokalnej komunikacji (MPK) na terenie gminy 2,7 mln zł (poprzednio 2,7 mln zł). Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 1,4 mln zł (poprzednio 1,3 mln zł). Na kulturę fizyczną i sport 5,2 mln zł (poprzednio 2,3 mln zł). Na oświetlenie ulic, placów i dróg 1,9 mln zł, (poprzednio również 1,9 mln zł). Natomiast na oczekiwane przez mieszkańców gminy różnego rodzaju inwestycje przeznaczono 15,4 mln zł, w ubiegłym roku 16,9 mln zł.

Więcej
20.02.15 2 Sesja VII Kadencji

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

Uchwały podjęte na II Sesji Rady Gminy

Wicedyrektor w gimnazjum

Rada gminy wyraziła zgodę na utworzenie w zabierzowskim gimnazjum stanowiska wicedyrektora ds. wychowawczych. W gimnazjum uczy się 370 uczniów z 8 miejscowości gminy Zabierzów. W szkole zwiększa się liczba uczniów mających rozwiedzionych rodziców. Nie ma klasy, w której nie byłoby uczniów z niepełnych rodzin. Zastępca dyrektora ds. wychowawczych ma wesprzeć dyrektora gimnazjum w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, koordynacji wychowawców klasowych oraz w kontaktach z rodzicami. Koszt utworzenia stanowiska wyniesie ok. 20 tys. zł.

Dotacja dla żłobków i klubów dziecięcych

Ustalono wysokość dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy. Na każde dziecko objęte opieką dotacja będzie wynosić miesięcznie 90 zł. Obecnie na terenie gminy tę dotację będą otrzymywać dwa żłobki prywatne w Zabierzowie i Bolechowicach. Na terenie powiatu krakowskiego gmina Zabierzów jest pierwszą gminą, która dotuje żłobki i kluby dziecięce.

Lokal w ratuszu

Radni wyrazili zgodę na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony lokalu o powierzchni 130 m² w zabierzowskim ratuszu. W budynku tym na poziomie -1 (podziemie) znajduje się lokal o powierzchni użytkowej 130 m², składający się z trzech pomieszczeń: sali obsługi 82 m², zaplecza 43 m² i zaplecza sanitarnego oraz wc 5 m². W tym lokalu ma być prowadzona działalność gastronomiczna.

Wynagrodzenie wójta

Wójt będzie otrzymywał takie samo wynagrodzenie jak w poprzedniej kadencji. Wynagrodzenie wójta wynosi miesięcznie 12365 złotych brutto.

Zmiany w komisjach rady gminy

Z pracy w komisji rewizyjnej zrezygnował radny Jan Surówka. Na jego miejsce do tej komisji został wybrany radny Kazimierz Kapelan. Także z pracy w komisji komunalnej, rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska zrezygnował radny Tadeusz Brzuchacza. Na zwolnione miejsce w komisji został wybrany radny Tadeusz Jojczyk.

Wydatki niewygasające

Radni przyjęli wykaz wydatków, które nie zostały wykonane w 2014 r., a zostaną zrealizowane do końca czerwca 2015 r. Zadania przesunięte na następny rok w Zabierzowie. Koncepcja budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania z drogą krajową w Zabierzowie. Projekt budowlano-wykonawczy budowy ścieżki rowerowej po wale rzeki Rudawy od granicy Krakowa do ul. Kmity w Zabierzowie. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy ul. Lotniskowej. Monitoring Zabierzowa. Projekt budowlano-wykonawczy parkingu typu park & ride w Zabierzowie. Wyposażenie budynku zabierzowskiego ratusza. Zakup i montaż 3 tablic ogłoszeniowych. Wykup gruntów pod budowę połączenia drogowego Osiedla Leśna Polana z drogą wojewódzką.

Edmund Dąbrowa

 

 

06.12.14 1 sesja VII kadencji

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

W dniu 28 listopada 2014 roku odbyła się 1 Sesja Rady Gminy Zabierzów VII kadencji.
Najważniejszym punktem obrad był wybór przewodniczącego rady gminy. Na początku sesji radni otrzymali od Przemysława Sitarskiego, przewodniczącego gminnej komisji wyborczej zaświadczenie o wyborze. Następnie 21 radnych złożyło ślubowanie. Do momentu wyboru nowego przewodniczącego obrady prowadził najstarszy radny 74-letni Edward Rogóż ze Szczyglic. Następnie w tajnym głosowaniu na przewodniczącego rady gminy Maria Kwaśnik z Aleksandrowic uzyskała poparcie wszystkich 21 radnych. W dwóch poprzednich kadencjach też sprawowała tę funkcję. Później odbyły się wybory trzech wiceprzewodniczących rady. Funkcję tę będą pełnić: Józef Szumiec, Andrzej Krawczyk i Henryk Krawczyk. Następnie wybrana na wójta Elżbieta Burtan złożyła ślubowanie.

Więcej
Pogotowie 24 godziny na dobę.

Pogotowie 24 godziny na dobę.

24 godziny na dobę otwarte są instytucje, które odgrywają w życiu człowieka ważną rolę. Zabezpieczają jego życiowe potrzeby, służą niejednokrotnie ratowaniu życia. Najbardziej pożądanymi instytucjami czynnymi całą dobę są Pogotowie Ratunkowe i Policja. Współczesność przynosi nam nowe rozszerzone pojęcie placówek „niezbędnych” człowiekowi otwartych i dostępnych przez dzień i noc. Do instytucji oferujących człowiekowi pomoc w trybie ciągłym, dołączyły całodobowe sklepy z alkoholem i punkty hazardu. Powstaje zasadnicze pytanie dotyczące realnej potrzeby istnienia tego typu oferty. Z rozmów z osobami uzależnionymi od alkoholu wynika, że każdy pijący alkoholik znający swoje chorobliwe potrzeby zaopatruje się w napoje wyskokowe bez względu na porę, a istnienie sklepu z wódką nie wnosi niczego nowego w jego codziennym trybie życia. Domniemanie jakoby sklepy całodobowe zmniejszały udział tzw. melin w nielegalnym obrocie alkoholem również nie zyskuje potwierdzenia w realiach codzienności. Alkohol jest bowiem dostępny w wielu placówkach handlowych otwartych do późnego wieczoru. Po co zatem istnieją? Do końca nie wiadomo. Tzw. zwykli ludzie nie kupują w nich alkoholu na imieniny, wesela czy święta o 3 w nocy czy 5 rano. Tym bardziej nie wiadomo jakiemu dobru służy gotowość całodobowa personelu do umożliwiana ludziom tracenia pieniędzy w hazardowy sposób grając na maszynach przez całą dobę. Smutny obraz obu instytucji wynika z mrocznej potrzeby zarabiania pieniędzy kosztem niejednokrotnie młodych i nieukształtowanych ludzi. Zarabiania na naiwności i nieprzewidywaniu konsekwencji swoich działań przez potencjalnych konsumentów. Samo istnienie takiej oferty wyzwala możliwość skorzystania z niej bez względu na realnie istniejącą potrzebę. Stwarza także pozory normalności działań związanych z takim sposobem realizacji zaspakajania pragnień. W tym głównie tkwi niebezpieczeństwo tworzenia nowych zachowań społecznych ludzi, którzy poprzez istnienie oferty czują się zwolnieni z myślenia i cenzurowania go w obszarze strat i zysków. „Co nie jest zabronione jest dozwolone” mawiali politycy i to wystarczało aby przestać myśleć w kategoriach moralnych. Św. Charbel mówi w swoich naukach o człowieku, który ma pragnienia i potrzeby. Potrzebujemy tego co jest niezbędne do życia, pragniemy zaś wielokrotnie tego co nie jest nam potrzebne , ale wywołuje emocje i chwilowo dodaje „koloru” życiu.

Więcej
szatan

Szatan istnieje naprawdę!!!

Szatan to nie taki diabełek z różkami i ogonkiem, który chodzi wokół niegrzecznych dzieci i ich straszy. Szatan istnieje naprawdę i jest potężny”. Te słowa rozpoczęły historię 38-letniego Marcina, który był nękany i opętany przez diabła, który na własnej skórze przekonał się o mocy szatana.

Historię Marcina usłyszeli uczestnicy Salwatoriańskiego Czuwania Młodzieży w Trzebnicy, które odbyło się 22 marca b.r. pod hasłem „Szatan realnie istnieje”. Opowieść ta zaczyna się, gdy chłopak miał 5 lub 6 lat. Zaczęły go nękać złe duchy. Jego mama zawołała na pomoc babcię, bo nie wiedziała, co się dzieje z jej synem. Babcia, praktykująca, pobożna katoliczka (!), wzięła jajko, rozbiła na głowie wnuka i zaczęła coś szeptać nad nim. Jest to pogański obrzęd odpędzający „licho” od ludzi. Obrzęd ten uważany jest za okultystyczny i ma na celu proszenie diabła o opiekę nad danym człowiekiem. Jest to swojego rodzaju cyrograf – szatan opiekuje się człowiekiem, żeby nic mu się nie stało, a w stosownym czasie dopomina się o jego duszę. Rzeczywiście, Marcin czuł się nieśmiertelnym – z największych opresji wychodził cało, bo „coś” go ochraniało, „coś” nie pozwalało, by został zabity, a nawet gdy sam próbował popełnić kilka razy samobójstwo, to „coś” go ratowało. „Coś” nie dawało zapomnieć o sobie – nękania, głosy, realna obecność diabła wpędziły Marcina w narkotyki, w zły stan psychiczny, odizolowanie się od ludzi. Marcin stawał się pod wpływem tego satanistą, przyznaje się do tego, że oddawał mocz w kościele podczas nabożeństwa, aby wyrazić swój brak szacunku dla Boga, kradł, był agresywny… Miał ciągle w sobie złość… Po kilkunastu latach takiego życia przyszedł „przypadkiem” na Mszę o uzdrowienie. I zaczęło się jego uzdrowienie – Bóg uleczył jego serce Miłością. Marcin jest teraz szczęśliwy – ma żonę, dwójkę dzieci, pracę i nosi przy sobie cały czas Biblię. Z agresywnego chłopaka, który mieszkał na ulicy i nie widział przed sobą przyszłości, stał się mężczyzną, który doświadczył Miłości Boga i dzieli się nią z innymi ludźmi.

Więcej
asystencja

Obecność - asystencja

Święty Jan Bosco tworząc podstawy swojej pedagogiki zwrócił szczególną uwagę na tzw. asystencję. Asystencja miała dotyczyć zdemoralizowanych chłopców, których zachowania były niebezpieczne dla nich samych i innych osób. Asystencja była rozumiana jako obecność dorosłego wychowawcy przy wychowankach, który przez sam fakt bycia blisko, utrudniał młodym chłopcom zachowania o charakterze przestępczym czy nieobyczajnym, wyznaczał granice postępowania, określał co dobre i złe, uczył postaw moralnych, nazywał uczucia, przeciwdziałał egoizmowi poprzez pokazywanie rozmaitych potrzeb współwychowanków, nagradzał „ za coś”, a nie uczył przyjemności „za darmo”. Stare XIX-wieczne  poglądy Świętego nie straciły nic ze swojej aktualności w XXI wieku.
Obecność – asystencja  we współczesnej rodzinie wydaje się dobrem cennym i rzadkim. Mając na myśli tzw. zagrożenia współczesnej rodziny i trudności związane z wychowaniem potomstwa   zwróćmy uwagę na ilość ( dobową) czasu spędzanego z własnymi dziećmi. W zdecydowanej większości rodzin występuje konieczność dokonywania wyboru pomiędzy obciążeniem pracą  i z tego wynikającym standardem życia, a przebywaniem w domu. Efektem przepracowania rodziców jest zmęczenie, które po powrocie z pracy nie przekłada się na kontakt z dzieckiem, ale na dalszą izolację. „ Idź, do siebie, daj mi spokój , jestem zmęczona/y”. Konsekwencja takiego postępowania powoduje, ze dziecko wychowuje się niejako „przy okazji”. Nie rzadko sporą rolę w tym procesie odgrywają życzliwi i kochający dziadkowie, którym z konieczności „podrzucamy” dzieci.

Więcej
Halloween w co się bawić?!?!

Halloween   -  31 październik każdego roku.
Dzieci i ludzie młodzi  nie myśl ą o śmierci i nie boją się jej w rozumieniu ostatecznym. Nie kojarzą jej z przebiegiem i jakością własnego życia, nie łączą z problematyką moralną, eschatologiczną.  Odczuwają strach przed zachowaniami ryzykownymi, ale nie doświadczają realnego niebezpieczeństwa przed jego konsekwencjami. Zdecydowana większość obecnych dorosłych w pewnych okresach swojego życia była zafascynowana opowieściami o duchach, tajemniczych mocach, zjawiskach nadprzyrodzonych itp. Ci w cudzysłowie odważniejsi podejmowali różne działania np. usiłowali wywoływać duchy, odwiedzali z „odwagą” cmentarze w nocy aby przeżyć coś niezwykłego, ale nikt wtedy tak naprawdę nie myślał o śmierci, a już na pewno własnej.

Więcej
Buddyzm

Buddyzm

Ojciec Prof. Bolewski napisał książkę pod znamiennym tytułem „Nic jak Bóg”, w której przedstawił analizę porównawczą buddyzmu i chrześcijaństwa. Buddyjskie „Nic” zostało skonfrontowane z chrześcijańskim pojęciem „Bóg”. Zestawienie to z całą mocą ujawniło fundamentalną różnicę pomiędzy oboma poglądami na rzeczywistość. W buddyzmie, który nie jest religią, a jedynie systemem filozoficznym nie istnieje pojęcie Boga. Człowiek czerpiący energię z kosmosu, rozpływa się po życiu w niebycie, po to by kolejny raz narodzić się w innej inkarnacji aby kontynuować lub udoskonalać dzieło swojego poprzedniego wcielenia.

Więcej
Nadzieja alkoholika

Kilka słów o nadziei alkoholika.

Zimny poranek. Stoisz pod sklepem. Mało osób przychodzi o tej porze na zakupy. Ty już jesteś. Nie opuszcza cię nadzieja, czekasz na osoby, które możesz poprosić o parę groszy. Za chwilę przyjdą koledzy. Podobni do Ciebie. „Odrażający, brudni, źli” Ich też nie opuszcza nadzieja. Pewnie i tym razem uda się zebrać 4 złote na wino lub nalewkę. Płynie czas, pogoda nieciekawa, podniesiony kołnierz zużytej kurtki, nieumyte ręce, nieświeży oddech po wczorajszym piciu, na twarzy parodniowy zarost. Kogo to obchodzi jak wyglądasz, ważne żeby dali trochę miedziaków.

Więcej
Trzeźwienie w Bogu

Zagrożenia – alkohol – krótka refleksja przedświąteczna

Co tydzień od 16.00 do 20.00 przy ulicy Cmentarnej naprzeciwko kościoła parafialnego w Zabierzowie zbiera się Grupa Trzeźwiejących Alkoholików. Przychodzą chociaż nikt im nie każe, nikt już do tego nie zmusza , przychodzą aby doskonalić umiejętność życia codziennie i zawsze bez alkoholu, aby dziękować Bogu za odzyskane życie. Skąd się wzięli ? Kim są ?.

To my ! Spójrzmy na zwyczaje panujące w naszych domach, spójrzmy i zastanówmy się ile alkoholu wypijamy w ciągu tygodnia, miesiąca, roku, ile razy upijamy się na imieninach, weselach, stypach dlatego, że ktoś się urodził, dlatego, że „życie jest ciężkie”, dlatego, że „jest dobrze”, dlatego, że „jest źle”. Nie czujemy się alkoholikami, bo mieszkamy we własnych mieszkaniach, mamy rodzinę, często pracujemy, zarabiamy pieniądze, jeździmy samochodami, w niedzielę idziemy do kościoła.

Więcej
Amulety

Zagrożenia:    amulety;   pierścień  Atlantów   -   znak niebożego     narodzenia

Człowiek   potrzebuje  czegoś  niezrozumiałego,   czegoś  dla   wtajemniczonych,  czegoś  niedostępnego  wszystkim.  Potrzeba   magii   i   wiara   w   nadprzyrodzone   i   tajemnicze   moce   wynika  w  prosty   sposób   z   dawnego   przedbiblijnego   okresu   religii   pierwotnej   człowieka.   Homo  sapiens  u  zarania   stworzenia   był    istotą  religijną.  W  wierzeniach   pogańskich   odnajdujemy   liczne   zapowiedzi   i   odbicia   późniejszego   objawienia   Starego  i  Nowego   Testamentu.  Ludzie  od   początku   Stworzenia    nie   potrafili  żyć  bez   religii.  Praktyki   magiczne   i  ezoteryczne   towarzyszyły   odwiecznym   poszukiwaniom    głębszego   niż  ziemski   sensu   istnienia.  Czasy  biblijne  wypełniają  potrzebę  religijności   człowieka,   są  odpowiedzią  na   nieustanne  pragnienie  Boga,  przyjście   na  świat   Zbawiciela   zamyka   objawienie   i   kończy   poszukiwanie.

Więcej
Głupota

 

Zagrożenia - Głupota.

Rzadko kiedy myślimy o niej jako o skłonności grzesznej i wynikającej z tego konieczności odpowiedzialności za nią przed Bogiem. Głupota nie jest wrodzona. Człowiek rodzi się bez doświadczenia i wiedzy , wyposażony w podstawowe umiejętności odruchowe umożliwiające przetrwanie w pierwszych okresach życia. Następnie przez całą jego resztę uczy się, uczy i często dochodzi do znanego filozoficznego stwierdzenia „wiem, że nic nie wiem”. Wisława Szymborska pisze: „Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez w prawy i umrzemy bez rutyny”. Na przestrzeni życia udaje się nam jednak sięgnąć do skarbnicy wiedzy i myśli poprzednich pokoleń i skonstruować swoją teraźniejszość mniej lub bardziej „głupio” lub mniej lub bardziej „mądrze”.

Więcej
W trzeźwości do Maryi

„.......Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce......”

Początek spotkań Anonimowych Alkoholików na Jasnej Górze zawsze jest taki sam. Ojciec Ryszard – Alkoholik wita przybyłych pielgrzymów z całej Polski. Ze szczególnym wzruszeniem tych, którzy są po raz pierwszy. Tym razem spotykamy się już dwudziesty czwarty raz. W ogólnym entuzjazmie gromkim głosem 30 tysięcy ludzi śpiewa radośnie pieśń : Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce”. 30 tysięcy uzależnionych, współuzależnionych, rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu., duchownych , terapeutów, przyjaciół i tak dalej i tak dalej z całej Polski od Przemyśla po Suwałki i od Legnicy po Szczecin. Z roku na rok przybywa pielgrzymów „ jednej z najpiękniejszych pielgrzymek na Jasną Górę”, jak zwykł mawiać Ksiądz biskup Antoni Długosz, Gospodarz i wielki orędownik dzieła trzeźwości.

Więcej
12 gminne święto trzeźwości

12 Gminne Święto Trzeźwości – Zabierzów 25.08.2012 r.

Zabrakło miejsca przy stole

Po raz dwunasty Grupa Trzeźwiejących Alkoholików w Zabierzowie wraz z Władzami Gminy zorganizowała Święto Trzeźwości. Liczba 12 ma szczególnie symboliczne znaczenie dla osób trzeźwiejących. Tyle bowiem jest tzw. kroków do uzyskania zdrowia opisanych przed laty przez twórców Ruchu Anonimowych Alkoholików. Dwanaście kroków, dwunaste Święto w dwutysięcznym dwunastym roku. Dwunasty Krok zachęca osoby idące drogą trzeźwości do krzewienia tej idei wśród innych osób, które nadal tkwią czynnie w chorobie alkoholowej. Piękna symbolika, której dodatkowym rozwinięciem było wydarzenie, opisane poniżej, które miało miejsce po raz pierwszy w historii organizacji tychże spotkań w Zabierzowie, Początek jednak był taki jak zawsze. Zgodnie z porządkiem wyznawanym w ruchach trzeźwościowych rozpoczęto od Mszy Świętej w kościele parafialnym, którą sprawował wieloletni duszpasterz osób uzależnionych Ksiądz Mirosław Żak.

Więcej
Pornografia i autoerotyzm

Zagrożenia: przedwczesne zainteresowanie problematyką seksualną – pornografia i autoerotyzm

„Mężczyzną i kobietą stworzył ich” – Stworzenie człowieka to wydarzenie na początku Świata, które rozpoczęło niekończącą się problematykę relacji między osobami dwojga płci. Adam był mężczyzną w pełni anatomicznie wyposażonym w atrybuty męskie. Może to dziwić ponieważ wydawałoby się, że miał czas pędzać w Raju samotnie pośród roślin i strumieni. Anatomiczne uposażenie Adama informuje nas o tym, że w planie Boga było nie tylko stworzenie mężczyzny, ale i kobiety, a także rozwój relacji pomiędzy płciami służący rozmnażaniu. Po powołaniu do istnienia Ewy, Człowiek sięgnął po dar współżycia za przyczyną „ojca kłamstwa” – szatana, przedwcześnie, samowolnie dodatkowo będąc do tego nieprzygotowanym.

Więcej
09.01.13 Oczekując na cud

Oczekując na cud, czyli czy mam prawo do dziecka?

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

2378 Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem. "Największym darem małżeństwa" jest osoba ludzka. Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego "prawa do dziecka". W tej dziedzinie jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa: prawo, by "być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku".

Obecnie niepłodność dotyka co piątą, szóstą parę małżeńską. Szacuje się, że w Polsce ok. 2 mln ludzi cierpi z powodu niepłodności małżeńskiej. Duża ilość tych par małżeńskich twierdzi, że ma prawo posiadania dziecka, jakby był to produkt wystawiony w sklepie, który możemy kupić, gdy tylko mamy na to ochotę. W pierwszym numerze nowego na rynku prasowych dwutygodnika – GRAZIA (nr 1, 29 listopada 2012, s. 49), możemy przeczytać następujące wypowiedzi sławnych kobiet:

Więcej
09.01.13 Życie za życie

 

Życie za życie, czyli kilka słów o metodzie in vitro

Ostatnio w naszym kraju bardzo głośno jest na temat refundacji leczenia bezpłodności metodą in vitro. Rodzi się jednak pytanie, czy metoda in vitro leczy bezpłodność i czym tak naprawdę jest in vitro? Kościół zabrania metody in vitro, ale dlaczego? Poznajmy kilka faktów na temat tejże metody, by móc odpowiedzieć sobie na te pytania.

W 1977 roku jesienią Angelika Lesley, która była niepłodna, w angielskim szpitalu w Oldham otrzymała szczep kilkudniowego zarodka człowieczego – embrion ukształtowany in vitro, czyli dosłownie w szkle, w probówce. Fakt tego sztucznego zapłodnienia odnotowano jako przypadek szczególnie wyrafinowanego eksperymentu związanego z powoływaniem do życia istoty ludzkiej. Od tego czasu narodziło się na naszym globie tysiące „dzieci z probówki”.

Zapłodnienie in vitro jest rodzajem zapłodnienia pozaustrojowego, zapłodnieniem poza żywym organizmem, polegającym na pobraniu komórek rozrodczych kobiety (komórki jajowe) i mężczyzny (plemniki) i dokonania zapłodnienia w probówce w laboratorium, a następnie wszczepienia zarodka kobiecie. In vitro składa się z kilku następujących etapów:

Więcej
15.12.12 Bo każdy ma prawo do życia!

 

Bo każdy ma prawo do życia!

W całym naszym kraju zaczyna być głośno. Pikiety z makabrycznymi i brutalnymi zdjęciami, przedstawiającymi zabite nienarodzone dzieci, przedstawiające prawdę o aborcji, o zabójstwie niewinnych. Jest to działanie Fundacji PRO – Prawo do życia, której jednym z najważniejszych celów statutowych jest wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Więcej