... beze Mnie nic nie możecie uczynić!

parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w Zabierzowie

Modlitwa za rodzinę
Panie  Boże, dziękuję Ci za moją rodzinę. Ześlij na nią hojne błogosławieństwo, aby była piękna i święta. Proszę Cię o Ducha Świętego, aby pomógł nam odkrywać godność rodziny i pielęgnować wzajemną miłość. Niech będzie On wsparciem w przezwyciężaniu codziennych trudności. Niech prowadzi nas do nawrócenia i uczy przebaczać sobie wzajemnie. Niech Maryja, Matka Pięknej Miłości i święty Józef, Opiekun Odkupiciela, otaczają nas swoją nieustającą opieką. Amen

 
 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Drzewo

Email Drukuj PDF

DRZEWO ŻYCIA

Święto Podwyższenia Krzyża, obchodzone jest w Kościele od wczesnych wieków, na pamiątkę odnalezienia przez św. Helenę relikwii Krzyża świętego – na początku IV wieku, oraz poświęcenia Bazyliki Krzyża świętego w Jerozolimie, w 335 roku. Krzyż jest Drzewem Życia. Tak, jak niegdyś na pustyni Mojżesz wywyższył węża, aby każdy ukąszony mógł spojrzeć na na niego i być uratowany od śmierci, podobnie Syn Boży został wywyższony na Krzyżu, abyśmy zatruci jadem szatana, patrząc w Jezusa, odzyskali życie i nie zginęli na wieki.

Kto z wiarą spogląda na Krzyż, w nim szuka ratunku – znajdzie go. Jezus dał się przybić do Krzyża zamieniając go z drzewa hańby w Drzewo Życia. On z wysokości Krzyża patrzy na nas z największą miłością. Kto patrzy w Krzyż, nie rozpacza z powodu zła, jakie uczynił, lecz ma nadzieję w miłosierdziu Pana i dziś szczerze pragnie nawrócenia.

Krzyż to odpowiedź na twoje cierpienia i zmagania. Chrześcijaństwo nie gloryfikuje cierpienia, ale pomaga je przyjąć i uczynić drogą do zwycięstwa. Patrz więc na Krzyż. Ucz się go rozumieć od Maryi i Świętych. Każdy niesie swój krzyż – ty niesiesz go także, kimkolwiek jesteś. Bóg cię wywyższy, jak wywyższył Jezusa, jeśli nie będziesz zrzucał tego krzyża ze swoich ramion, lecz poniesiesz go do końca wraz z twoim Mistrzem. To twój mały udział w Jego Krzyżu.

Krzyż jest twoim orężem w walce ze złem. Na Krzyżu zakrólował twój Zbawca obdarty z wszelkiej ludzkiej chwały. Nie bój się, gdy i ty idąc za Panem, doznasz wzgardy od wielu, ogołocenia, opuszczenia, niezrozumienia... Będziesz tym bardziej jednoczył się z Ukrzyżowanym i Wywyższonym. Staniesz się trochę bardziej podobny do Niego. Czy to nie zaszczyt? Będziesz rozumiał i kochał tych, którymi inni pogardzają.

Krzyż to wywyższenie MIŁOŚCI. Na nim Bóg wypowiedział wszystko o swojej miłości do nas. Nikt nie może dać więcej ponad własne życie. Nikt nie może dać więcej niż Jezus, który przyjął całe zło i wylał na nas całe miłosierdzie. Kto patrzy w Krzyż – uczy się miłości: mocnej, przebaczającej, miłosiernej, umywającej nogi bliźnim. Uczy się, że miłość nie wyrządza nikomu najmniejszego zła, jest pokorna i ofiaruje się do końca.

Więcej…

Powitanie Siostry Barbary

Email Drukuj PDF

W poprzednią niedzielę, 7 września na Mszy Świętej o godz. 10:30 redaktor naczelny tygodnika parafialnego Życie Zabierzowa Maciej Jerzy Rajpolt powitał wraz z Laurą Urbanik w imieniu własnym oraz parafian nowo przybyłą siostrę Barbarę . W słowie skierowanym do siostry wspomniał, że będziemy się modlić w jej intencji , za wstawiennictwem Matki Bożej , Świętego Franciszka oraz Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego założyciela zakonu sióstr służebniczek. Siostra Barbara została przełożoną sióstr w naszej parafii, ma również uczyć Religi w szkole podstawowej w Zabierzowie. Siostra Barbara pochodzi z Kielc, wcześniej przebywała na parafiach w Krzeczowie, Zgorzelcu, Wrocławiu i Krakowie przybyła do nas z Wrocławia. Siostra ma duże doświadczenie pedagogiczne, przez 18 lat uczyła Religi. Życzymy siostrze Barbarze wiele sił oraz satysfakcji z posługi jaką będzie pełnić w naszej parafii. Do powitań dołączył się zespół Cantus śpiewając Niech Cię Pan błogosławi i strzeże

Aleksander Szota

Poprawiony: sobota, 13 września 2014 22:58

Jarmark Norbertański

Email Drukuj PDF

W przyszłą sobotę i niedzielę tj. 20 i 21 września 2014 r. na Błoniach Zabierzowskich naprzeciw Rogatego Rancza odbędzie się II Jarmark Norbertański – Rycerze w Zabierzowie, na który bardzo SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Głównym celem wydarzenia jest popularyzacja historii polskiego średniowiecza, kultury chrześcijańsko-rycerskiej, ale także tradycyjnego polskiego rzemiosła oraz kuchni. Przez dwa dni trwania imprezy odbędą się liczne pokazy walk rycerskich, turnieje, pokazy kaskaderki konnej, inscenizacja średniowiecznej bitwy o gród oraz konkursy z nagrodami oparte o średniowieczne dyscypliny sprawnościowe.

Drugiego dnia, w ramach Etnoniedzieli, odbędą się targi tradycyjnego polskiego rzemiosła oraz ludowych wyrobów kulinarnych oraz występ zakopiańskiego zespołu „KRYWAŃ”.

Więcej informacji na http://rycerzewzabierzowie.pl/

 

Poprawiony: sobota, 13 września 2014 21:31

Radwanowice

Email Drukuj PDF

W życiu trzeba być dobrym jak chleb!

Powyższe zawołanie św. brata Alberta wielkiego przyjaciela ubogich i ułomnych (dziś powiedzielibyśmy niepełnosprawnych) jest mottem działalności Fundacji  jego imienia założonej  20 maja 1987 przez śp. Zofię Tetelowską, śp. Stanisława Pruszyńskiego, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, osoby związane z Duszpasterstwem Osób Niepełnosprawnych oraz wspólnot „Wiara i Światło” z Krakowa. Fundacja w swoich działaniach koncentruje się głównie na pomocy dla osób z umysłową niepełnosprawnością. Prowadzi domy stałego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, środowiskowe domy samopomocowe, szkoły i przedszkola integracyjne. Fundacja organizuje również obozy terapeutyczne, a także wspiera rodziny podopiecznych. Jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego może działać dzięki funduszom otrzymywanym jako darowizny, kwesty, wsparcie przez rządowe oraz samorządowe subwencje celowe.
Fundacja od 2008 przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje unijny projekt „W stronę samodzielności”. W ramach tego działania we wtorek, 9 września odbyło się spotkanie integracyjne, w Radwanowicach dla wszystkich placówek tego typu działających na terenie powiatu krakowskiego, które zakończyło ten projekt. Uroczystości rozpoczęły się koncelebrowaną mszą św. w sąsiadującym z ośrodkiem kościele pw. św. brata Alberta. Głównym celebransem był misjonarz ks. Janusz Zwoliński, rodem z Radwanowic, wieloletni misjonarz z Kongo, obecnie duszpasterz w Salonikach w Grecji. Okolicznościowe kazanie wygłosił prezes będący od początku fundacji jej spiritus movens ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W kilku słowach przypomniał historię powstawania ośrodka w Radwanowicach. Podkreślił, że wszelkie prace związane z adaptacją oraz budową nowych budynków zostały wykonane z ogromnym zaangażowaniem nie tylko lokalnej społeczności, ale również wielu osób, których określił jako „dobrych jak chleb”. Na zakończenie homilii ks. Zaleski życzył wszystkim, aby ten „dzień integracji osób niepełnosprawnych” był bardzo udanym, radosnym i pogodnym. Powiedział: niech w tym dniu integracji towarzyszy nam tutaj w Radwanowicach główna postać, św. brat Albert, który był malarzem, powstańcem styczniowym. Był też inwalidą, bo stracił nogę. Do końca życia chodził o protezie. Św. brat Albert miał dewizę: Być dobrym jak chleb. W kościele przy wyjściu jest kamień węgielny w kształcie bochenka chleba. „Być dobrym jak chleb” jest mottem nie tylko jednej czy drugiej fundacji. Jest to hasło dla nas wszystkich, abyśmy byli dobrzy jak chleb. I dlatego rozpoczynamy te uroczystości od Mszy św., bo Pan Jezus przyjdzie tutaj do nas pod postacią Chleba Eucharystycznego.

Poprawiony: niedziela, 14 września 2014 07:39 Więcej…

Orsza

Email Drukuj PDF

Maciej Jerzy Rajpolt: Witaj Piotrze, 8 września minęła okrągła, bo 500 letnia rocznica bitwy pod Orszą. Czy mógłbyś pokrótce przybliżyć naszym zacnym Czytelnikom jaka była geneza tej walki?

Piotr Boroń: Wstąpienie dynastii jagiellońskiej na tron polski oznaczało silniejsze wciągnięcie nas w problematykę Rusi. To miało kolosalne znaczenie dla naszych dziejów przez następnych kilkaset lat. Królestwo Polskie na koniec panowania Kazimierza Wielkiego urosło do miary jednej z lepiej zorganizowanych europejskich potęg. Choć byliśmy średniej wielkości państwem to bardzo dobrze zorganizowanym o szerokich możliwościach polityki zagranicznej. Dobre panowanie ostatnich Piastów zaczynało przynosić wyraźne efekty w postaci dobrobytu mieszkańców i dużych szans na podjęcie gry na europejskiej arenie o duże stawki. Po 12-letnim panowaniu Ludwika Węgierskiego, na tron wstąpiła jego córka Jadwiga Andegaweńska, a małopolscy politycy obmyślili projekt unii personalnej z Litwą, na której obie strony mogły skorzystać. Nasza wiedza szkolna eksponuje na pierwszy plan konflikt z Krzyżakami, ale dynastia Jagiellonów dbała przede wszystkim o pomoc Polski w walce z Moskwą.

MJR: Skąd wziął się konflikt Litwy z Moskwą?

Poprawiony: sobota, 13 września 2014 21:09 Więcej…
Email Drukuj PDF

 

RÓB SWOJE

Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,

i kto chodzi Jego drogami!

Bo z pracy rąk swoich na pewno będziesz pożywał,

będziesz szczęśliwy i dobrze będzie ci się wiodło” (Psalm 128,1-2)

Wielu powakacyjny powrót do pracy, czy nauki, która też jest formą pracy, traktuje jak tragedię. Tymczasem praca jest dobrem dla człowieka. Bez pracy człowiek nie byłby szczęśliwy. Pracując tworzy, przekształca rzeczywistość, daje siebie. Zwykłe, proste czynności, wykonywane z miłością mogą stać się drogą do wzrostu człowieka – nawet, jeśli jest to uderzanie pieczątką w urzędzie pocztowym, kierowanie samochodem, sprzątanie dworca, przyjmowanie pism, sprzedawanie za ladą... Nie wymieniam żadnych „wzniosłych” zawodów, aby każdy odnalazł na nowo smak swojego zajęcia, jakkolwiek wydawoby mu się ono monotonne, nijakie...

Praca jest darem od Boga, a także dobrem dla nas, bo pomaga nam w zrealizowaniu innych celów – utrzymaniu siebie, rodziny. Jednak same pieniądze nie mogą być „motorem”, bo człowiek nie jest maszyną do zarabiania pieniędzy. Każde uczciwe zajęcie, jakie wykonujemy, choćby najbardziej upokarzające w oczach społeczeństwa, jest dobre. Pracując pełnimy wolę Boga. Mamy udział w służbie drugiemu człowiekowi. Kto prawdziwie służy – wzrasta. Kto wkłada serce w to, co robi, nawet gdyby to było sprzątanie ulicy, staje się pięknym człowiekiem. Kto stara się zdobywać wiedzę, choćby był słaby jak św. Jan Maria Vianney, któremu z trudem przychodziła nauka – odnosi zwycięstwo. Przekracza siebie, zbliża się do Boga...

Dziękuj Panu za te zajęcia, które wykonujesz. Dziękuj Mu za trud, jaki wkładasz w twoją pracę. Jeśli nie jest ona w pełni satysfakcjonująca – także dziękuj. Oczywiście, jako dziecko Boga, masz prawo prosić o nowe zajęcie, lepsze miejsce pracy. Bóg interesuje się tym, co cię dotyczy. Mów Mu o wszystkim. Powierzaj Mu miejsce twoich zajęć, prosząc, aby szerzyła się tam Jego chwała. Gdy widzisz zło wokół, wołaj do Ojca: „przyjdź królestwo Twoje” i „zbaw nas ode złego”. Sam nie zgadzaj się na żadne zło – bądź radykalnie uczciwy. Nie oszukuj pracodawcy w najmniejszej rzeczy.

Poprawiony: niedziela, 07 września 2014 05:30 Więcej…

Dożynki Gminne

Email Drukuj PDF

Tym razem w Balicach odbyły się zabierzowskie dożynki. W cieniu pałacu Radziwiłłów na polu, gdzie folwark radziwiłłowski uprawiał przed wojną ziemniaki rozstawiono estradę, namioty,stoły, ławy i stoiska z popisowymi wiktuałami. O 13.00 księża dekanatu bolechowickiego koncelebrowali Mszę świętą, a następnie odbyła się część oficjalna z przemowami, programem artystycznym, nagrodami, tańcami i wieńcami. Niestety, imprezie towarzyszył deszcz, który zelżał tylko na Mszę św. Wieczorem zabawiali gości muzycy i kabarety.

Piotr Boroń

Poprawiony: niedziela, 07 września 2014 05:32

Kolorowe kredki

Email Drukuj PDF


Słowa św. Jana Pawła II były mottem kolejnej, szóstej już akcji, którą przeprowadzili Wolontariusze GRUDNIOWEJ NIESPODZIANKI. Organizatorami zbiórki artykułów szkolnych      pn. „Kolorowe Kredki” Edycja II były parafie w Zabierzowie, Rudawie i Radwanowicach, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabierzowie. 

Poprawiony: niedziela, 07 września 2014 11:44 Więcej…

Chrzest

Email Drukuj PDF

Chrzest Św. – brama ze śmierci do życia

Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5).

 

W Kościele są 3 sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: Chrzest Św., Bierzmowanie, Eucharystia. Pierwszy z nich jest nazwany bramą sakramentów, bramą życia w Duchu, jest wejściem do Kościoła i początkiem trwałej komunii z Bogiem. Chrzest jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, włącza nas w Jego odkupieńczą Mękę na krzyżu, wyzwala nas z grzechu pierworodnego i wszystkich osobistych grzechów, przez co pozwala nam razem z Nim zmartwychwstać do życia bez końca.

W poniższych pytaniach i odpowiedziach znajdują się najważniejsze wiadomości dotyczące sakramentu Chrztu Świętego, które mają za zadania przybliżyć istotne znaczenie tego sakramentu dla każdego katolika.

W jaki sposób udziela się chrztu?

Kościół celebrował chrzest i udzielał go od dnia Pięćdziesiątnicy. Pierwotnie chrzczono osoby dorosłe, które wraz z tym sakramentem przyjmowały pozostałe dwa sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Zwyczaj ten przetrwał w Katolickich Kościołach Wschodnich. W Kościele Rzymskokatolickim praktykuje się chrzest dzieci.

Klasyczna forma udzielania sakramentu chrztu przewiduje trzykrotne zanurzenie dziecka w wodzie. Najczęściej jednak trzykrotnie polewa się główkę dziecka wodą przy jednoczesnym wypowiedzeniu przez szafarza sakramentu słów: „N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.

 

Poprawiony: sobota, 30 sierpnia 2014 11:49 Więcej…

Imię

Email Drukuj PDF

 

IMIĘ JEZUS

Imię przed którym kłania się niebo i ziemia, na dźwięk którego drży piekło: ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS. W tym Imieniu jest nasze ocalenie. To Imię Syna Bożego, naszego Pana i Zbawcy, Brata i najbliższego Przyjaciela każdego człowieka – twego Przyjaciela. Szczęśliwy człowiek, dla którego to Imię jest najdroższe ze wszystkich imion na ziemi. Czy nosisz to Imię w twoim sercu? Czy wypowiadasz je ze czcią i największym szacunkiem? Nie wolno z tego Imienia robić słownego „przerywnika”. Nie wolno go wypowiadać bez czci. „Nie będziesz brał Imienia Pana, Boga twego nadaremno” – brzmi drugie przykazanie dane nam przez Boga.

Przychodź do JEZUSA i wypowiadaj Jego Imię, bo to KTOŚ najbliższy tobie. W tym Imieniu doznasz ratunku. Nie zaznasz wstydu na wieki. Wypowiadaj to Imię z całą miłością twego serca. Oczekuj pomocy od Tego, którego Imienia co dnia z wiarą wzywasz. Jedną z najgłębszych i najprostszych zarazem modlitw jest powtarzanie Imienia Jezus. To modlitwa, która pozwoli ci trwać w obecności Pana. Wypowiadaj Imię Jezusa, szczególnie wtedy, gdy doświadczasz trudności w modlitwie, rozpraszasz się. Powtarzaj „sercem” wielokrotnie: Jezus, Jezus, Jezus... Powtarzaj to Imię świadomie, ilekroć wypowiadasz modlitwę Zdrowaś Maryjo..., bo ono stanowi centrum tej modlitwy. Módl się Imieniem Jezus, gdy przyjmiesz Pana w Komunii Świętej. Powtarzaj ze czcią to Imię, pośród codziennych zajęć. Niech to Imię stanie się twoją tęsknotą, twoim oddechem.

Więcej…

Dziękuj

Email Drukuj PDF

 

DZIĘKUJ, NIE NARZEKAJ

Apostoł Paweł naucza: „Bądźcie wdzięczni!” (por. Kol 3,15). Każdego dnia Bóg zsyła na ciebie tak wiele dobra! Jeśli nie dziękujesz za nie, przestajesz je zauważać. Twoje życie szarzeje. Bóg pragnie naszej radości. Co w nas gasi radość? Wcale nie cierpienia, ale postawa wiecznego użalania się nad sobą, niezgody na siebie i swój los, narzekania na bliźnich – jakoby to oni byli przyczyną naszych nieszczęść... Ten, kto nie dziękuje, lecz narzeka – zamiast darem, staje się ciężarem dla innych. Jest smutnym chrześcijaninem.

Dziękuj za krzyż codziennego dnia, który upodabnia cię do Jezusa. Dziękuj za siły, które Bóg ci daje, abyś mógł służyć innym. Dziękuj za każdy odcinek twej drogi do nieba. Nie narzekaj na trud, jak Izraelici na pustyni, aby nie zaczęły cię kąsać jadowite węże, które sprowadzisz na siebie. Idzie przed tobą Twój Pan – JEZUS. Dziękuj Mu za to, że jest tak blisko. Dziękuj, że czeka na ciebie, aby cię umocnić w drodze Boskim Pokarmem – Komunią Świętą. Dziękuj, że prawdziwie kocha cię takiego, jakim jesteś. Ten narzeka, kto nie czuje się kochany. Człowiek, który nie odnalazł swego domu w Sercu Boga, żyje w ciągłym użalaniu się nad sobą i swoim losem.

Dziękuj za siebie. Brak dziękczynienia za dobro, które jest w nas i za życie, które otrzymaliśmy od Boga, a nawet za nasze słabości i potknięcia, rodzi w nas gorycz i niechęć do siebie. Jeśli nie widzisz w sobie nic dobrego – zacznij od dziś dziękować za jedną, dwie, trzy rzeczy dziennie – choćby maleńkie. Tylko nie dziękuj, jak faryzeusze, porównując się z innymi, ale jak dziecko obdarowane przez Ojca. Na początku może przychodzić ci to z trudem, ale gdy postanowisz tak robić, Duch Święty cię poprowadzi. Ktoś, kto nie widzi w sobie dobra, będzie ranił innych – także w nich nie zobaczy dobra, względnie będzie im zazdrościł. Przypatrz się temu. Czy nie potrzebujesz Lekarza – Jezusa Chrystusa? On pragnie uzdrowić twoje serce. Uczy cię dziękczynienia. Sam za wszystko dziękował Ojcu i wysławiał Go.

Więcej…

Strona 1 z 21

DJ Tab Generator

Radwanowice

W życiu trzeba być dobrym jak chleb!

Powyższe zawołanie św. brata Alberta wielkiego przyjaciela ubogich i ułomnych (dziś powiedzielibyśmy niepełnosprawnych) jest mottem działalności Fundacji  jego imienia założonej  20 maja 1987 przez śp. Zofię Tetelowską, śp. Stanisława Pruszyńskiego, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, osoby związane z Duszpasterstwem Osób Niepełnosprawnych oraz wspólnot „Wiara i Światło” z Krakowa. Fundacja w swoich działaniach koncentruje się głównie na pomocy dla osób z umysłową niepełnosprawnością. Prowadzi domy stałego pobytu, warsztaty terapii zajęciowej, świetlice terapeutyczne, środowiskowe domy samopomocowe, szkoły i przedszkola integracyjne. Fundacja organizuje również obozy terapeutyczne, a także wspiera rodziny podopiecznych. Jako pozarządowa organizacja pożytku publicznego może działać dzięki funduszom otrzymywanym jako darowizny, kwesty, wsparcie przez rządowe oraz samorządowe subwencje celowe.
Fundacja od 2008 przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje unijny projekt „W stronę samodzielności”. W ramach tego działania we wtorek, 9 września odbyło się spotkanie integracyjne, w Radwanowicach dla wszystkich placówek tego typu działających na terenie powiatu krakowskiego, które zakończyło ten projekt. Uroczystości rozpoczęły się koncelebrowaną mszą św. w sąsiadującym z ośrodkiem kościele pw. św. brata Alberta. Głównym celebransem był misjonarz ks. Janusz Zwoliński, rodem z Radwanowic, wieloletni misjonarz z Kongo, obecnie duszpasterz w Salonikach w Grecji. Okolicznościowe kazanie wygłosił prezes będący od początku fundacji jej spiritus movens ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. W kilku słowach przypomniał historię powstawania ośrodka w Radwanowicach. Podkreślił, że wszelkie prace związane z adaptacją oraz budową nowych budynków zostały wykonane z ogromnym zaangażowaniem nie tylko lokalnej społeczności, ale również wielu osób, których określił jako „dobrych jak chleb”. Na zakończenie homilii ks. Zaleski życzył wszystkim, aby ten „dzień integracji osób niepełnosprawnych” był bardzo udanym, radosnym i pogodnym. Powiedział: niech w tym dniu integracji towarzyszy nam tutaj w Radwanowicach główna postać, św. brat Albert, który był malarzem, powstańcem styczniowym. Był też inwalidą, bo stracił nogę. Do końca życia chodził o protezie. Św. brat Albert miał dewizę: Być dobrym jak chleb. W kościele przy wyjściu jest kamień węgielny w kształcie bochenka chleba. „Być dobrym jak chleb” jest mottem nie tylko jednej czy drugiej fundacji. Jest to hasło dla nas wszystkich, abyśmy byli dobrzy jak chleb. I dlatego rozpoczynamy te uroczystości od Mszy św., bo Pan Jezus przyjdzie tutaj do nas pod postacią Chleba Eucharystycznego.

Więcej
Dożynki Gminne

Tym razem w Balicach odbyły się zabierzowskie dożynki. W cieniu pałacu Radziwiłłów na polu, gdzie folwark radziwiłłowski uprawiał przed wojną ziemniaki rozstawiono estradę, namioty,stoły, ławy i stoiska z popisowymi wiktuałami. O 13.00 księża dekanatu bolechowickiego koncelebrowali Mszę świętą, a następnie odbyła się część oficjalna z przemowami, programem artystycznym, nagrodami, tańcami i wieńcami. Niestety, imprezie towarzyszył deszcz, który zelżał tylko na Mszę św. Wieczorem zabawiali gości muzycy i kabarety.

Piotr Boroń

Studzienki

Niekończąca się naprawa studzienek

W ostatnią niedziele lipca br. naprawiano kratki i studzienki kanalizacji burzowej przy ul. Krakowskiej. Trzeba przypomnieć, że zaraz po zakończeniu remontu drogi krajowej, który miał miejsce w 2005 r. powstawały w jezdni zniekształcenia i deformacje w otoczeniu włazów studzienek. Co roku do GDDKiA są zgłaszane zapadnięte studzienki i tłukące się pokrywy, które powodują olbrzymi hałas. Później są one naprawiane po kilka razy w roku. Zdarzyło się nawet dwa razy, że taki właz wypadł ze studzienki i potoczył się na chodnik, na szczęście nikt tamtędy wtedy nie przechodził. W czerwcu tego roku znowu naprawiano kilka studzienek. Podobnie w lipcu br. Obecnie pracownicy GDDKiA  poznaczyli kolejne włazy, które będą jeszcze naprawiane. Czy da się rozwiązać ten problem? Już podczas generalnego remontu drogi krajowej przez Zabierzów, który miał miejsce w 2005 r. należało przenieść studzienki kanalizacyjne tak by nie przejeżdżały po nich pojazdy np. w chodnik lub przy krawężniku. Niestety wówczas nie wykonano takich prac.
Edmund Dąbrowa

Śmieci

W rok po wprowadzeniu nowego systemu „śmieciowego”
Od 1 lipca 2013 r. wszystkie gminy przejęły odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Wówczas na dzień 1 sierpnia 2013 r. zostało złożonych do urzędu gminy około 5746 deklaracji od właścicieli nieruchomości. Na koniec stycznia 2014 r. jeszcze 180 właścicieli nieruchomości nie złożyło deklaracji o wysokości opłaty za śmieci. Na koniec 2013 r. z zapłatą za odpady komunalne zalegało 1574 osoby. W styczniu 2014 r. do wszystkich osób zalegających wysłane zostały upomnienia. Do początku marca tego roku wystosowano 1720 wezwań do złożenia deklaracji, 230 wezwań do złożenia wyjaśnień oraz 151 wezwań do korekty deklaracji. Co w sumie wyniosło 2101 wezwań. Ponadto w styczniu 2014 r. wystosowano 1492 upomnienia do osób zalegających z opłatami.

Więcej
Rowy

Odtworzenie rowów
Po prawie 3 latach od zgłoszenia o odtworzenie rowów przydrożnych przy ul. Rodziny Poganów w Zabierzowie udało się wykonać te prace. Ulica Rodziny Poganów jest drogą powiatową, którą administruje Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Wcześniej Urząd Gminy w Zabierzowie kilkakrotnie zwracał się o wyczyszczenie rowów  przy tej ulicy. Natomiast ZDPK przekazywał, że takowe działania są uzależnione od uzyskania pieniędzy na roboty utrzymaniowe przy drogach powiatowych. Niedrożność systemu odwadniającego powodowała podczas kilkudniowych opadów deszczu zalewanie przyległych do pasa drogowego działek oraz jezdni. Niestety odtworzenie rowów nie rozwiązało całego problemu, ponieważ wiele lat były one nieczyszczone i ziemia pozatykała przepusty pod zjazdami na posesje.
Edmund Dąbrowa

13.01.13 XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek - podziękowania

 

W imieniu organizatorów oraz własnym pragnę podziękować wszystkim, którzy swymi działania wspierali przygotowania oraz przebieg XIII Konkursu Kolęd i Pastorałek. Składam serdeczne Bóg zapłać państwu Krystynie oraz Józefowi Krukom, Maciejowi Wiater z KSI-System, państwu Pietrasom z DH „Centrum”, Marii Krzywieckiej z Prywatnej Apteki w Zabierzowie, Sebastianowi Zajt z sieci Groszek za materialne wsparcie konkursu. Szczególne podziękowania składam na ręce pani Wójt Elżbiecie Burtan oraz sołtysowi Wiesławowi Cader, a także mieszkańcom Zabierzowa za znaczne wsparcie finansowe organizowanego po raz 13 konkursu. Dziękuję również Marcinowi Kruk za bardzo sprawne poprowadzenie konkursu. Osobne podziękowania składam członkom jury paniom: Urszuli Więcek, Ewie Kędzierskiej oraz Agnieszce Micimińskiej.

To dzięki Państwa zaangażowaniu oraz wsparciu organizowane konkursy cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród uczestników jak i licznie przybyłych widzów. Jeszcze raz składam staropolskie Bóg zapłać.

W imieniu organizatorów

M. Jerzy Rajpolt

10.01.13 Konkurs Kolęd - kuźnia talentów

Zapraszamy na relację filmową

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK – KUŹNIĄ TALENTÓW MUZYCZNYCH

W sobotę, 5 stycznia w Samorządowy Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie odbył się XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Redakcję Życia Zabierzowa działającego przy parafii pw. św. Franciszka z Asyżu przy wsparciu z budżetu gminy Zabierzów. Jak co roku nie zawiedli organizatorzy i sponsorzy przedsięwzięcia.

Wystąpiło 21 wykonawców indywidualnych, 3 zespoły i 1duet.

Jury w składzie: Ewa Kędzierska, Agnieszka Micimińska, pod przewodnictwem Urszuli Więcek przyznało następujące miejsca w V kategoriach wiekowych:

GR. I. I miejsce: Oliwia Zawadzińska, II m. Klasa Ib Brzezie, III m. Kinga Kasprzyk.

GR. II. I miejsce: Zuzanna Rosa, II m. Julia Jarząbek, III m. Martyna Plewa.

GR.III. I miejsce: Marta Skraba, II m. Zofia Sydor, III m. Emilia Tabiś

GR.IV. I miejsce: Justyna Windys, II m. Monika Mikurda, III m. Anna Korzonek

GR.V. I miejsce: Zespół CANTUS, II m.Sebastian Gałaś, III m. Schola Alba Ecclesia.

Więcej
05.01.13 XIII KKiP wyniki

zespół Cantus - laureat V GrupyJury w składzie Ewa Kędzierska oraz Agnieszka Micimińska pod przewodnictwem Urszuli Więcek przyznało następujące miejsca w  kategoriach:

GRUPA I

I miejsce Oliwia Zawadzińska

II miejsce KLASA I b Brzezie

III miejsce Kinga Kasprzyk

Więcej
12.07.14 44 sesja RG Zabierzów

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

Uchwały podjęte na 44 Sesji Rady Gminy Zabierzów

Przekazanie działki do PUK

Rada gminy zdecydowała, że Gmina Zabierzów przekaże Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Zabierzowie działkę o powierzchni 63 arów w Rząsce. Znajduje się na niej przepompownia ścieków użytkowana przez PUK, która nie posiada drogi dojazdowej. Wicewójt W. Burmistrz powiedział, że przeniesienie tej działki do majątku PUK pozwoli przedsiębiorstwu wystąpić do Sądu o wyznaczenie drogi koniecznej. Za przekazaniem działki do PUK głosowało 11 radnych, 1 był przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Zmiany w budżecie gminy

Najważniejsze zmiany w budżecie gminy dotyczyły trzech spraw. Pierwsza to przeznaczono 448 tys. zł na wykup terenów pod drogę która ma połączyć Osiedle Leśna Polana z drogę wojewódzką za Skałą Kmity. Druga to wykonanie projektu rozbudowy basenu w Zabierzowie za 60 tys. zł. Przewiduje się zlokalizowanie basenu dla dzieci w dobudowanej przybudówce do istniejącej hali basenowej.

Więcej
31.05.14 43 RG Zabierzów

Z obrad Rady Gminy Zabierzów

Uchwały podjęte na 43 Sesji Rady Gminy Zabierzów

Połączenie szkoły i przedszkola w Zabierzowie

Radnym przekazano informacje, że zgodnie z nową ustawą o systemie oświaty od września 2016 roku będą musiały powstać zespoły szkolno-przedszkolne. Przypomniano, że w tym roku kończy się kadencja dyrektora przedszkola, jak również dyrektora szkoły podstawowej, więc lepszym wyjściem jest połączenie już teraz tych placówek i zorganizowanie konkursu na jednego dyrektora. Tadeusz Jojczyk zapytał czy na połączeniu tych dwóch placówek gmina zaoszczędzi, czy będzie jeden sekretariat a nie dwa jak do tej pory? Otrzymał odpowiedź, że zaoszczędzimy na dodatku funkcyjnym dla zastępcy dyrektora. Co do sekretariatu to będą one dalej funkcjonować. Celem nie są oszczędności, lecz lepszy przepust dzieci z przedszkola do szkoły podstawowej i lepsza organizacja pracy. E. Dąbrowa powiedział, że wymogi ustawy mają obowiązywać dopiero za dwa lata, a wtedy będzie inna władza i mogą zmienić się przepisy oświatowe. Ponadto przedszkole jest oddalone od szkoły podstawowej o ok. 1 kilometra, więc każdy dyrektor będzie urzędował w swojej placówce. Radnych przekonywano, że jeżeli teraz nie utworzymy zespołu szkolno-przedszkolnego, to w połowie kadencji dyrektorów w 2016 r. będziemy musieli ogłaszać konkurs, żeby połączyć te dwie placówki. Za utworzeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabierzowie opowiedziało się 14 radnych, 4 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania

Więcej
04.04.14 42 sesja RG Zabierzów

Z obrad Rady Gminy Zabierzów
Uchwały podjęte na 42 Sesji Rady Gminy Zabierzów
Wyższe stawki za wodę i ścieki
Od pierwszego marca tego roku cena za 1 m³ wody na potrzeby socjalne gospodarstw domowych wynosi 3,08 zł brutto. Poprzednio płaciliśmy 2,99 zł brutto. Natomiast dla pozostałych odbiorców w tym przedsiębiorców cena za 1 m³ wody wynosi 3,57 zł brutto. Poprzednio 3,49 zł brutto. Za odprowadzanie jednego m³ ścieków z gospodarstw domowych do kanalizacji płacimy 3,83 zł brutto. Do tej pory za ścieki płaciliśmy 3,67 zł brutto. Natomiast przedsiębiorcy za zrzut ścieków płacą 4,67 zł brutto.

Więcej
Halloween w co się bawić?!?!

Halloween   -  31 październik każdego roku.
Dzieci i ludzie młodzi  nie myśl ą o śmierci i nie boją się jej w rozumieniu ostatecznym. Nie kojarzą jej z przebiegiem i jakością własnego życia, nie łączą z problematyką moralną, eschatologiczną.  Odczuwają strach przed zachowaniami ryzykownymi, ale nie doświadczają realnego niebezpieczeństwa przed jego konsekwencjami. Zdecydowana większość obecnych dorosłych w pewnych okresach swojego życia była zafascynowana opowieściami o duchach, tajemniczych mocach, zjawiskach nadprzyrodzonych itp. Ci w cudzysłowie odważniejsi podejmowali różne działania np. usiłowali wywoływać duchy, odwiedzali z „odwagą” cmentarze w nocy aby przeżyć coś niezwykłego, ale nikt wtedy tak naprawdę nie myślał o śmierci, a już na pewno własnej.

Więcej
Buddyzm

Buddyzm

Ojciec Prof. Bolewski napisał książkę pod znamiennym tytułem „Nic jak Bóg”, w której przedstawił analizę porównawczą buddyzmu i chrześcijaństwa. Buddyjskie „Nic” zostało skonfrontowane z chrześcijańskim pojęciem „Bóg”. Zestawienie to z całą mocą ujawniło fundamentalną różnicę pomiędzy oboma poglądami na rzeczywistość. W buddyzmie, który nie jest religią, a jedynie systemem filozoficznym nie istnieje pojęcie Boga. Człowiek czerpiący energię z kosmosu, rozpływa się po życiu w niebycie, po to by kolejny raz narodzić się w innej inkarnacji aby kontynuować lub udoskonalać dzieło swojego poprzedniego wcielenia.

Więcej
Nadzieja alkoholika

Kilka słów o nadziei alkoholika.

Zimny poranek. Stoisz pod sklepem. Mało osób przychodzi o tej porze na zakupy. Ty już jesteś. Nie opuszcza cię nadzieja, czekasz na osoby, które możesz poprosić o parę groszy. Za chwilę przyjdą koledzy. Podobni do Ciebie. „Odrażający, brudni, źli” Ich też nie opuszcza nadzieja. Pewnie i tym razem uda się zebrać 4 złote na wino lub nalewkę. Płynie czas, pogoda nieciekawa, podniesiony kołnierz zużytej kurtki, nieumyte ręce, nieświeży oddech po wczorajszym piciu, na twarzy parodniowy zarost. Kogo to obchodzi jak wyglądasz, ważne żeby dali trochę miedziaków.

Więcej
Trzeźwienie w Bogu

Zagrożenia – alkohol – krótka refleksja przedświąteczna

Co tydzień od 16.00 do 20.00 przy ulicy Cmentarnej naprzeciwko kościoła parafialnego w Zabierzowie zbiera się Grupa Trzeźwiejących Alkoholików. Przychodzą chociaż nikt im nie każe, nikt już do tego nie zmusza , przychodzą aby doskonalić umiejętność życia codziennie i zawsze bez alkoholu, aby dziękować Bogu za odzyskane życie. Skąd się wzięli ? Kim są ?.

To my ! Spójrzmy na zwyczaje panujące w naszych domach, spójrzmy i zastanówmy się ile alkoholu wypijamy w ciągu tygodnia, miesiąca, roku, ile razy upijamy się na imieninach, weselach, stypach dlatego, że ktoś się urodził, dlatego, że „życie jest ciężkie”, dlatego, że „jest dobrze”, dlatego, że „jest źle”. Nie czujemy się alkoholikami, bo mieszkamy we własnych mieszkaniach, mamy rodzinę, często pracujemy, zarabiamy pieniądze, jeździmy samochodami, w niedzielę idziemy do kościoła.

Więcej
Amulety

Zagrożenia:    amulety;   pierścień  Atlantów   -   znak niebożego     narodzenia

Człowiek   potrzebuje  czegoś  niezrozumiałego,   czegoś  dla   wtajemniczonych,  czegoś  niedostępnego  wszystkim.  Potrzeba   magii   i   wiara   w   nadprzyrodzone   i   tajemnicze   moce   wynika  w  prosty   sposób   z   dawnego   przedbiblijnego   okresu   religii   pierwotnej   człowieka.   Homo  sapiens  u  zarania   stworzenia   był    istotą  religijną.  W  wierzeniach   pogańskich   odnajdujemy   liczne   zapowiedzi   i   odbicia   późniejszego   objawienia   Starego  i  Nowego   Testamentu.  Ludzie  od   początku   Stworzenia    nie   potrafili  żyć  bez   religii.  Praktyki   magiczne   i  ezoteryczne   towarzyszyły   odwiecznym   poszukiwaniom    głębszego   niż  ziemski   sensu   istnienia.  Czasy  biblijne  wypełniają  potrzebę  religijności   człowieka,   są  odpowiedzią  na   nieustanne  pragnienie  Boga,  przyjście   na  świat   Zbawiciela   zamyka   objawienie   i   kończy   poszukiwanie.

Więcej
Głupota

 

Zagrożenia - Głupota.

Rzadko kiedy myślimy o niej jako o skłonności grzesznej i wynikającej z tego konieczności odpowiedzialności za nią przed Bogiem. Głupota nie jest wrodzona. Człowiek rodzi się bez doświadczenia i wiedzy , wyposażony w podstawowe umiejętności odruchowe umożliwiające przetrwanie w pierwszych okresach życia. Następnie przez całą jego resztę uczy się, uczy i często dochodzi do znanego filozoficznego stwierdzenia „wiem, że nic nie wiem”. Wisława Szymborska pisze: „Nic dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez w prawy i umrzemy bez rutyny”. Na przestrzeni życia udaje się nam jednak sięgnąć do skarbnicy wiedzy i myśli poprzednich pokoleń i skonstruować swoją teraźniejszość mniej lub bardziej „głupio” lub mniej lub bardziej „mądrze”.

Więcej
W trzeźwości do Maryi

„.......Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce......”

Początek spotkań Anonimowych Alkoholików na Jasnej Górze zawsze jest taki sam. Ojciec Ryszard – Alkoholik wita przybyłych pielgrzymów z całej Polski. Ze szczególnym wzruszeniem tych, którzy są po raz pierwszy. Tym razem spotykamy się już dwudziesty czwarty raz. W ogólnym entuzjazmie gromkim głosem 30 tysięcy ludzi śpiewa radośnie pieśń : Abyśmy byli jedno podajmy sobie ręce, abyśmy byli razem i jedno mieli serce”. 30 tysięcy uzależnionych, współuzależnionych, rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu., duchownych , terapeutów, przyjaciół i tak dalej i tak dalej z całej Polski od Przemyśla po Suwałki i od Legnicy po Szczecin. Z roku na rok przybywa pielgrzymów „ jednej z najpiękniejszych pielgrzymek na Jasną Górę”, jak zwykł mawiać Ksiądz biskup Antoni Długosz, Gospodarz i wielki orędownik dzieła trzeźwości.

Więcej
12 gminne święto trzeźwości

12 Gminne Święto Trzeźwości – Zabierzów 25.08.2012 r.

Zabrakło miejsca przy stole

Po raz dwunasty Grupa Trzeźwiejących Alkoholików w Zabierzowie wraz z Władzami Gminy zorganizowała Święto Trzeźwości. Liczba 12 ma szczególnie symboliczne znaczenie dla osób trzeźwiejących. Tyle bowiem jest tzw. kroków do uzyskania zdrowia opisanych przed laty przez twórców Ruchu Anonimowych Alkoholików. Dwanaście kroków, dwunaste Święto w dwutysięcznym dwunastym roku. Dwunasty Krok zachęca osoby idące drogą trzeźwości do krzewienia tej idei wśród innych osób, które nadal tkwią czynnie w chorobie alkoholowej. Piękna symbolika, której dodatkowym rozwinięciem było wydarzenie, opisane poniżej, które miało miejsce po raz pierwszy w historii organizacji tychże spotkań w Zabierzowie, Początek jednak był taki jak zawsze. Zgodnie z porządkiem wyznawanym w ruchach trzeźwościowych rozpoczęto od Mszy Świętej w kościele parafialnym, którą sprawował wieloletni duszpasterz osób uzależnionych Ksiądz Mirosław Żak.

Więcej
Pornografia i autoerotyzm

Zagrożenia: przedwczesne zainteresowanie problematyką seksualną – pornografia i autoerotyzm

„Mężczyzną i kobietą stworzył ich” – Stworzenie człowieka to wydarzenie na początku Świata, które rozpoczęło niekończącą się problematykę relacji między osobami dwojga płci. Adam był mężczyzną w pełni anatomicznie wyposażonym w atrybuty męskie. Może to dziwić ponieważ wydawałoby się, że miał czas pędzać w Raju samotnie pośród roślin i strumieni. Anatomiczne uposażenie Adama informuje nas o tym, że w planie Boga było nie tylko stworzenie mężczyzny, ale i kobiety, a także rozwój relacji pomiędzy płciami służący rozmnażaniu. Po powołaniu do istnienia Ewy, Człowiek sięgnął po dar współżycia za przyczyną „ojca kłamstwa” – szatana, przedwcześnie, samowolnie dodatkowo będąc do tego nieprzygotowanym.

Więcej
09.01.13 Oczekując na cud

Oczekując na cud, czyli czy mam prawo do dziecka?

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

2378 Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem. "Największym darem małżeństwa" jest osoba ludzka. Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności, za coś, do czego prowadziłoby uznanie rzekomego "prawa do dziecka". W tej dziedzinie jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa: prawo, by "być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku".

Obecnie niepłodność dotyka co piątą, szóstą parę małżeńską. Szacuje się, że w Polsce ok. 2 mln ludzi cierpi z powodu niepłodności małżeńskiej. Duża ilość tych par małżeńskich twierdzi, że ma prawo posiadania dziecka, jakby był to produkt wystawiony w sklepie, który możemy kupić, gdy tylko mamy na to ochotę. W pierwszym numerze nowego na rynku prasowych dwutygodnika – GRAZIA (nr 1, 29 listopada 2012, s. 49), możemy przeczytać następujące wypowiedzi sławnych kobiet:

Więcej
09.01.13 Życie za życie

 

Życie za życie, czyli kilka słów o metodzie in vitro

Ostatnio w naszym kraju bardzo głośno jest na temat refundacji leczenia bezpłodności metodą in vitro. Rodzi się jednak pytanie, czy metoda in vitro leczy bezpłodność i czym tak naprawdę jest in vitro? Kościół zabrania metody in vitro, ale dlaczego? Poznajmy kilka faktów na temat tejże metody, by móc odpowiedzieć sobie na te pytania.

W 1977 roku jesienią Angelika Lesley, która była niepłodna, w angielskim szpitalu w Oldham otrzymała szczep kilkudniowego zarodka człowieczego – embrion ukształtowany in vitro, czyli dosłownie w szkle, w probówce. Fakt tego sztucznego zapłodnienia odnotowano jako przypadek szczególnie wyrafinowanego eksperymentu związanego z powoływaniem do życia istoty ludzkiej. Od tego czasu narodziło się na naszym globie tysiące „dzieci z probówki”.

Zapłodnienie in vitro jest rodzajem zapłodnienia pozaustrojowego, zapłodnieniem poza żywym organizmem, polegającym na pobraniu komórek rozrodczych kobiety (komórki jajowe) i mężczyzny (plemniki) i dokonania zapłodnienia w probówce w laboratorium, a następnie wszczepienia zarodka kobiecie. In vitro składa się z kilku następujących etapów:

Więcej
15.12.12 Bo każdy ma prawo do życia!

 

Bo każdy ma prawo do życia!

W całym naszym kraju zaczyna być głośno. Pikiety z makabrycznymi i brutalnymi zdjęciami, przedstawiającymi zabite nienarodzone dzieci, przedstawiające prawdę o aborcji, o zabójstwie niewinnych. Jest to działanie Fundacji PRO – Prawo do życia, której jednym z najważniejszych celów statutowych jest wspomaganie działań mających na celu ochronę życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Więcej